Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo oem

Celkem nalezeno výsledků : 6.

1. Ansys uzavírá OEM partnerství se SynMatrixem
(Matching tags: 5G/6G,VF filtry,SynMatrix,HFSS,OEM,ANSYS,Simulace)
Ansys ozná­mil uza­vře­ní no­vé­ho OEM part­ner­ství se Sy­n­Ma­t­ri­xem, jehož cílem je ze­fek­tiv­nit pra­cov­ní po­stu­py ná­vr­hu VF fil­trů pro apli­ka­ce bez­drá­to­vé ko­mu­ni­ka­ce. Sy­n­Ma­t­rix ...
Pátek, 29 Březen 2024
2. CONTACT a Cadmatic partnery pro lodní průmysl
(Matching tags: Lodní prů­my­sl,Cad­ma­tic,Con­tact Soft­ware,Part­ner­ství,OEM,PLM)
Spo­leč­nos­ti Con­tact Soft­ware a Cad­ma­tic uza­ví­ra­jí OEM part­ner­ství pro lodní prů­my­sl. Spo­lu­prá­ce dvou před­ních svě­to­vých po­sky­to­va­te­lů stro­jí­ren­ské­ho a prů­mys­lo­vé­ho soft­wa­ru ...
Pondělí, 13 Únor 2023
3. Siemens spolupracuje s firmou Cybord
(Matching tags: Siemens,Spolupráce,MES,OEM,Desky plošných spojů,Cybord)
Vět­ši­nu po­ruch vý­rob­ků na trhu dnes způ­so­bu­jí vadné a pod­vr­že­né sou­část­ky. Je to mimo jiné proto, že velké ne­do­stat­ky v do­da­va­tel­ském ře­těz­ci sou­čás­tek nutí vý­rob­ce ...
Úterý, 20 Září 2022
4. SCANLAB se připravuje na další růst
(Matching tags: Christian Sonner,Dirk Thomas,Laserové skenování,SCANLAB,OEM)
Vý­rob­ce OEM ře­še­ní pro la­se­ro­vé ske­no­vá­ní, Scan­lab, roz­ši­řu­je po­čát­kem roku 2022 svůj ma­na­žer­ský tým. Do ve­de­ní spo­leč­nos­ti byli nově jme­no­vá­ni dlou­ho­le­tý ve­dou­cí fi­nanč­ní­ho ...
Úterý, 11 Leden 2022
5. Vývojářská sada Inspect 2.0 OEM
(Matching tags: Kovy,Sigma Labs,PrintRite3D,INSPECT,Vývojářská sada,OEM,2.0)
Nejnovější aktualizace softwaru od firmy Sigma Labs, jenž funguje jako internetová aplikace, je určen pro snadnou integraci datových analýz Inspect se všemi OEM řešeními pro kov. Kromě již zavedeného ...
Pondělí, 04 Červen 2018
6. GeometricEDGE pro firemní spolupráci
(Matching tags: Firmy,GeometricEDGE,OEM,Týmy,PDTec,výměna dat,Spolupráce,Geometric)
Společnost Geometric nabízí řešení pro životní cyklus produktů, digitální technologie či zabudovaná řešení. Novinkou je GeometricEDGE určený pro firemní spolupráci různých týmů a výměnu dat mezi OEM, ...
Čtvrtek, 01 Říjen 2015