Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo patenty

Celkem nalezeno výsledků : 2.

1. IBM vede ve výzkumu strojového učení
(Matching tags: Patenty,Strojové učení,Umělá inteligence,Výzkum,IBM,Technologie)
IBM stojí v čele svě­to­vé­ho vý­zku­mu v ob­las­ti stro­jo­vé­ho uče­ní (ma­chi­ne lear­ning – ML). Podle pre­zen­ta­ce dat Ban­k­less­Ti­mes za­re­gis­tro­va­la v le­tech 2017 až 2021 ...
Pátek, 04 Březen 2022
2. AnyoneGo představuje koncepci lidských invalidních vozíků
(Matching tags: AnyoneGo,Invalidní vozíky,Koncepce,Patenty,Design,3D tisk)
Český startup Any­o­ne­Go znají zatím pře­de­vším mi­lov­ní­ci zví­řat, je­jich de­signo­vé a tech­no­lo­gic­ky vy­la­dě­né vo­zí­ky z 3D tis­ká­ren po­u­ží­va­jí v Če­chách a na Slo­ven­sku ...
Čtvrtek, 10 Prosinec 2020