Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo produktivita

Celkem nalezeno výsledků : 17.

1. Bentley přichází s novou verzí – STAAD.Pro 2023
(Matching tags: Stavebnictví,Bentley Systems,STAAD.Pro,Produktivita,CONNECT Edition,Odstranění závad)
Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la novou hlav­ní verzi STAAD.​Pro. V rámci svého zá­vaz­ku čas­tě­ji do­dá­vat nová se­sta­ve­ní dává k dis­po­zi­ci tuto verzi, která při­dá­vá skvě­lé nové funk­ce ...
Pondělí, 14 Srpen 2023
2. Zlepšení produktivity při přípravě výroby - DESIGNER 2022.4
(Matching tags: DESIGNER 2022.4,Hexagon MI,Příprava výroby,Produktivita,Webinar,CAM,CAD)
Webi­nář jak zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu při pří­pra­vě vý­ro­by při­pra­vil He­xa­gon MI se svým apli­kač­ním in­že­ný­rem Da­vi­dem Curra­hem z týmu ve Velké Bri­tá­nii na 16. února 2023 v 15:00. Do­zví­te ...
Pondělí, 13 Únor 2023
3. APS pokročilé plánování výroby a zvyšování produktivity
(Matching tags: Webinar,Seminář,Výroba,Axiom Tech,Produktivita,APS)
AXIOM TECH ze Žďáru nad Sá­za­vou zve na hyb­rid­ní se­mi­nář 24. lis­to­pa­du od 10:00 do 12:30 hod. s ná­zvem APS po­kro­či­lé plá­no­vá­ní vý­ro­by a zvy­šo­vá­ní pro­duk­ti­vi­ty. Jed­ním ...
Středa, 09 Listopad 2022
4. ALLPLAN pro prefabrikaci – Planbar a Tim 2022
(Matching tags: Prefabrikace,Precast,TIM,Produktivita,openBIM,Allplan,Stavebnictví,BIM)
Spo­leč­nost All­plan ozná­mi­la 28. října 2021 ce­lo­svě­to­vé uve­de­ní svého no­vé­ho BIM soft­wa­ru pro pre­fab­ri­ka­ci. Plan­bar a Tim 2022 umožňující in­že­nýr­ským fir­mám a zá­vo­dům ...
Sobota, 30 Říjen 2021
5. Spolupráce a produktivita v CorelDRAW Graphics Suite 2021
(Matching tags: Graphics Suite,2021,Produktivita,Spolupráce,CorelDRAW,Grafika)
Corel před­sta­vil 9. břez­na 2021 novou pro­duk­to­vou řadu Corel­DRAW 2021 za­hr­nu­jí­cí pro­fe­si­o­nál­ní gra­fic­ký soft­ware Co­rel­DRAW Gra­phics Suite 2021. Nová sada je k dis­po­zi­ci pro ...
Čtvrtek, 11 Březen 2021
6. Syngineer propojuje světy ECAD a MCAD
(Matching tags: MCAD,Eplan,ECAD,Syngineer,Informace,Electric P8,Produktivita)
V době průmyslu 4.0 by se měly technické obory rozvíjet společně. Avšak jak překonat současné hranice mezi obory? Software Syngineer zaručí, že se elektrokonstruktéři mnohem snadněji ...
Pátek, 18 Leden 2019
7. MSC Apex Iberian Lynx zvyšuje 10násobně produktivitu
(Matching tags: Nastran,FEA,Hexagon,MSC,Iberian,Lynx,Apex,Produktivita,Simulace)
CAE simulační platforma MSC Apex, kterou vydává MSC Software Corporation, součást společnosti Hexagon, vychází v novém vydání s názvem Iberian Lynx. To umožňuje vzájemnou součinnost mezi MSC ...
Úterý, 15 Leden 2019
8. ZWSOFT představuje ZW3D 2019 s vylepšeními produktivity
(Matching tags: CAM,Vylepšení,ZWSOFT,ZW3D,VoluMill,Produktivita,2019,Alma CAM)
ZW3D 2019 nabídne například optimalizaci práce na návrhu díky novému algoritmu, zajišťujícímu vyšší rychlost při zobrazeních, výpočtech a při odezvě. Rychlejší tedy bude přibližování, oddalování ...
Čtvrtek, 10 Leden 2019
9. HP Metal Jet pro tisk kovů představen v ČR
(Matching tags: IMTS,Produktivita,HP Metal Jet,3D tisk kovů,Binder jetting,Technologie,Hardware)
Týden po představení nové technologie HP Metal Jet pro 3D tisk kovů na veletrhu IMTS v americkém Chicagu, se s ní mohla seznámit i česká odborná veřejnost. Obdobně jako v případě ...
Středa, 19 Září 2018
10. Seminář Industrial IoT a produktivita ve výrobě
(Matching tags: Výroba,Digimat,Produktivita,Industrial IoT,Intemac,Výrobní buňka 4.0,Strojírenství,Seminář)
Seminář pořádá centrum výzkumu, vývoje a pokročilých technologií Intemac, se svými přednáškami zde dále vystoupí zástupci tech­no­lo­gic­kých společností B+R Automatizace, Unicorn Systems a Act-in. ...
Čtvrtek, 05 Duben 2018
11. Zvýšená produktivita se Stabicadem 11
(Matching tags: MEP,Revit,Stavebnictví,TZB,AutoCAD,Stabicad 11,Produktivita,Stabiplan)
Stabicad 11 firmy Stabiplan je novou verzí konstrukčního softwaru určeného projektantům technického zařízení budov (TZB) v oblasti vzduchotechnických, elektrických a potrubních systémů (angl. ...
Čtvrtek, 25 Květen 2017
12. ANSYS 17.2 posiluje přesnost simulací a produktivitu
(Matching tags: Simulace,17.2,Produktivita,Doplňky,ANSYS,Novinky,Kompatibilita)
Novinkami v této verzi jsou např. doplněk v ANSYS Chemkin-Pro (standard pro simulaci chemických reakcí při spalování), kompatibilní s GT-Suite 2016 od Gamma Technologies, kdy uživatelé ...
Středa, 24 Srpen 2016
13. IronCAD Design Collaboration Suite 2016 Product Update 1
(Matching tags: 2016,Collaboration,Sada,Produktivita,Vylepšení,IronCAD,Suite,Aktualizace,Design)
První produktová aktualizace sady IronCAD Design Collaboration Suite 2016 je na světě a nabízí nové funkce podle požadavků zákazníků i prodejců, ale také mnohá vylepšení se zaměřením ...
Středa, 01 Červen 2016
14. Webinář CONNECT Edition: Společné prostředí produktivity
(Matching tags: Postupy,Produktivita,Webinar,Bentley,Data,Edition,Sdílení,Connect)
V pátek 16. října 2015 od 10:00 pořádá Bentley další webový seminář, tentokrát o společném prostředí produktivity, které přináší na trh nová verze produktů Bentley – CONNECT Edition, ...
Pondělí, 12 Říjen 2015
15. Teamcenter 11 s řadou vylepšení
(Matching tags: PDM,PLM,Software,Siemens,ECAD,Teamcenter,Výkon,Verze 11,ALM,Produktivita)
Nejnovější verze softwaru Teamcenter od Siemensu přináší nové možno- sti, které zvýší produktivitu a výkon, a sníží náklady. Teamcenter 11 nabízí rozšířené funkcionality webového klienta Active Workspace, ...
Úterý, 06 Říjen 2015
16. Seminář Produktivní a výkonové obrábění
(Matching tags: Obrábění,Seminář,Dormer,Pramet,Kovosvit,MAS,Produktivita,Nexnet,EDGECAM)
Technický seminář s názvem Produktivní a výkonové obrábění se koná 18. června 2015 v showroomu akciové společnosti Kovosvit MAS v Sezimově Ústí. Na semináři bude představeno srovnání ...
Úterý, 09 Červen 2015
17. Vyšší produktivita a větší flexibilita Siemens NX 10
(Matching tags: Siemens,PLM,CAD,CAM,CAE,Software,NX 10,Produktivita,Výrobní linky)
Aktuální desátá verze systému NX od společnosti Siemens (NX 10) přináší nové funkce, které při vývoji výrobku nabízí vyšší flexibilitu a až třikrát vyšší produktivitu. Nové nástroje, jako je například ...
Úterý, 07 Říjen 2014