Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo produkty

Celkem nalezeno výsledků : 19.

1. Sandvik koupí výrobce PCD nástrojů Frezite
(Matching tags: Akvizice,Služby,Sandvik,Produkty,Fúze,Prodeje,Investoři,Frezite)
San­dvik po­de­psal do­ho­du o pře­vze­tí 100% po­dí­lu na zá­klad­ním ka­pi­tá­lu por­tu­gal­ské spo­leč­nos­ti Fre­zi­gest, SGPS („Fre­zi­te“). Na­bíd­ka spo­leč­nos­ti Fre­zi­te se sklá­dá pře­de­vším ...
Středa, 29 Červen 2022
2. Praktické školení pro digitální věk od Rockwellu
(Matching tags: onCourse,Úterky TechEd,Rockwell Automation,Řešení,EMEA,Produkty,Školení)
Roc­kwell Au­to­mati­on spouš­tí nové di­gi­tál­ní ško­le­ní pod ná­zvem Úter­ky Te­chEd jako roz­ší­ře­ní stá­va­jí­cí­ho po­pu­lár­ní­ho ško­le­ní Te­chEd EMEA. Budou pro­bí­hat for­mou fle­xi­bil­ní­ho ...
Pondělí, 30 Srpen 2021
3. Uvedení Autodesk produktů 2022
(Matching tags: 2022,Webináře,Graitec,Produkty,Autodesk)
Jak in­for­mu­je (nejen) web spo­leč­nos­ti Grai­tec, na konci břez­na Au­to­de­sk tra­dič­ně uvádí nové verze pro­duk­tů. Ter­mí­ny do­stup­nos­ti jed­not­li­vých pro­duk­tů řady 2022 a je­jich čes­kých ...
Pondělí, 29 Březen 2021
4. Včasná simulace zlepšuje způsobilost konstrukce produktu
(Matching tags: Konstrukce,Dassault Systemès,Produkty,Simulace,SIMULIA)
Kvůli vy­ho­vě­ní po­ža­dav­kům trhu se stává mnoho pro­duk­tů men­ších, leh­čích a slo­ži­těj­ších. Vý­vo­jo­vé týmy jsou pod tla­kem, jsou nu­ce­ny vy­tvá­řet, tes­to­vat, ově­řo­vat a vy­rá­bět ...
Pátek, 15 Leden 2021
5. Novým distributorem produktů MiR na Slovensku je MTS
(Matching tags: MiRGo,MTS,MiR,Distributor,Roboty,Slovensko,Produkty,Automatizace)
Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) jme­no­va­la MTS, před­ní­ho slo­ven­ské­ho po­sky­to­va­te­le au­to­ma­ti­zač­ní tech­no­lo­gie, novým dis­tri­bu­to­rem pro­duk­tů MiR na slo­ven­ském ...
Pondělí, 29 Červen 2020
6. Premiéra HANNOVER MESSE Digital Days 14. a 15. července
(Matching tags: Digital Days,2020,Vystavovatelé,on-line,Produkty,Hannover Messe)
Prů­mys­lo­vá trans­for­ma­ce se svými me­ga­té­ma­ty di­gi­ta­li­za­ce, in­di­vi­du­a­li­za­ce, ochra­na kli­ma­tu a de­mo­gra­fic­ké změny po­kra­ču­je i přes krizi způ­so­be­nou ko­ro­na­vi­rem ...
Čtvrtek, 11 Červen 2020
7. Dnes měl začít HANNOVER MESSE 2020
(Matching tags: Výstavy,on-line,Produkty,Hannover Messe,Veletrhy,Vystavovatelé,2020)
Na pon­dě­lí 20. dubna 2020 bylo na­plá­no­vá­no ote­vře­ní vstup­ních bran ve­letr­hu Han­no­ver Messe. V Han­no­ve­ru se měli se­tkat prů­kop­ní­ci, du­chov­ní vůdci, vědci a uži­va­te­lé, ...
Pondělí, 20 Duben 2020
8. Produkty Tekla ve verzi 2018i
(Matching tags: Tedds,Structural Designer,Verze 2018i,Zdokonalení,Stavebnictví,BIM,Vylepšení,Tekla,Produkty)
K dispozici jsou aktuální verze produktů Tekla Structures – Tekla Stru­c­tu­ral Designer a Tekla Tedds. Nástroj pro strukturální BIM, Tekla Stru­c­tu­res 2018i, vylepšuje automatizaci, nový Document ...
Neděle, 16 Září 2018
9. OnRobot na MSV 2018: nová aplikace a produkty z akvizic
(Matching tags: Produkty,Brno,Akvizice,OnRobot,MSV 2018,Aplikacíe,DDR RAM Insertion)
Společnost OnRobot bude na veletrhu MSV 2018 v Brně prezentovat své široké port­fo­lio, včetně nových produktů získaných v rámci svého letošního spojení s firmami OptoForce a Perception ...
Pondělí, 10 Září 2018
10. Autodsys nabízí slevy na CAD produkty
(Matching tags: CAD,Slevy,Autodsys,AcceliCAD,IntelliCAD,Produkty)
... produkty prodávané za dvojnásobnou i trojnásobnou cenu. Standardní funkce v AcceliCADu a IntelliCADu nabízejí nejnovější formát DWG 2018, výkresy ve 2D nebo 3D s podporou ...
Čtvrtek, 05 Říjen 2017
11. Siemens zveřejňuje data o produktech
(Matching tags: Siemens,BIM,Data,Stavebnictví,Revit,Produkty,IFC,VDI,CIBSE,ISO 16757,KNX)
Digitalizace si nachází svou cestu do stavebního průmyslu skrze informační modelování budov (BIM). BIM je digitální proces pro plánování, stavbu a provozování budov; výrazně posiluje produktivitu ...
Úterý, 02 Květen 2017
12. Počet stažení z Eplan Data Portalu přesáhl milión – za měsíc!
(Matching tags: Produkty,Eplan,Portal,ECAD,Stažení,Milión,Červen 2016,Projektování,Data)
Rekordní počet stažení z Eplan Data Portalu v průběhu června potvrzuje nepostradatelnost dobře připravených dat pro projektanty. V červnu 2016 si uživatelé stáhli přes 1 milion souborů dat ...
Středa, 07 Září 2016
13. Jak získat 50% slevu na vybrané produkty Autodesku
(Matching tags: Produkty,Promo,Autodesk,Sleva,Club,50 %)
Horký letní tip Autodesk Clubu upozorňuje na Autodeskem nabízenou slevu 50 % na roční pronájem vybraných produktů, která potrvá už jen do 22. července. Hlavní podmínkou této akce je povinnost ...
Pondělí, 18 Červenec 2016
14. InterSpec vydá nový produkt InfoWare
(Matching tags: InterSpec,InfoWare,Specifikace,Projekty,Produkty,Stavebnictví)
Společnost InterSpec, která nabízí integrovaný software pro stavební specifikace, oznamuje vydání nového vlastního produktu s názvem InfoWare. InfoWare je navržen tak, aby výrobci stavebních produktů ...
Pátek, 05 Únor 2016
15. AutoCAD 2015 - News
(Matching tags: Autodesk,Školení,AutoCAD,Nicom,Vzdělávání,Produkty,Novinky,2015)
Autodesk uvolnil 27. 3. 2014 další produktovou řadu pod číslem 2015. Pojďme se podívat na novinky, které tato verze nabízí. Jednou z prvních věcí, které si všimnete na AutoCADu 2015, je Nová karta souboru ...
Pátek, 11 Duben 2014
16. CAD/CAM Connect a MachineTools.com budou spolupracovat
(Matching tags: MachineTools.com,Kovoobrábění,Služby,Connect,Nástroje,Produkty,CAD/CAM)
Informační centrum CAD/CAM Connect oznámilo partnerství s MachineTools.com, které dále rozšíří možnosti co nejvíce potřebných informací o CAD/CAM produktech, službách, prodejcích, nástrojích, ...
Pátek, 07 Únor 2014
17. CADENAS a OEP Couplings spustili on-line konfigurátor
(Matching tags: Produkty,CADENAS,OEP Couplings,Konfigurátor)
Poskytovatel elektronického katalogu částí, CADENAS PARTsolutions, a OEP Couplings, výrobce CNC spojek a dílčích komponent, spustili nový on-line konfigurátor produktů. Nový elektronický katalog se nachází ...
Pondělí, 22 Červenec 2013
18. CADCAMConnect spustil stránku s recenzemi CAD/CAM
(Matching tags: Produkty,CADCAMConnect,Software,Recenze)
... v této oblasti již 15 let. Podle něho jde o jistou obdobu Yelp.com nebo hlášení zákazníků pro CAD/CAM produkty. Všimli si totiž, že když uživatel přišel na předchozí stránky, nabízející nějaký výrobek, ...
Pátek, 19 Duben 2013
19. CADENAS vydal mobilní aplikace pro výrobní průmysl
(Matching tags: Katalog,Tablety,PART,Produkty,Android,iPad,CADENAS)
Nové mobilní aplikace jak pro iPad, tak pro tablety Android nabízejí produktové katalogy, 3D CAD mobilní náhledy nebo možnosti stažení. Prodejci je tak mohou použít v terénu. Aplikace využívají mobilní ...
Pondělí, 29 Říjen 2012