Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo q-das

Celkem nalezeno výsledků : 3.

1. Q-DAS vydává Q-DAS IMC verze 2
(Matching tags: Řízení strojů,IMC,Q-DAS,Hexagon MI,Digitalizace,Obrábění)
Nová verze in­te­li­gent­ní­ho soft­wa­ru pro ří­ze­ní stro­jů Q-DAS IMC vy­da­ná 30. září 2020 vy­tvá­ří spo­je­ní mezi daty ná­stro­je a na­mě­ře­ný­mi hod­no­ta­mi a umožňuje jas­nou ko­mu­ni­ka­ci ...
Pondělí, 19 Říjen 2020
2. Hexagon uvádí 3D Form Inspect v2.8 SR2
(Matching tags: Tolerance,Hexagon MI,Q-DAS,3D Form Inspect,ISO2768,Měření,CMM,Kvalita)
Nový 3D Form In­spect verze 2.8 SR2 pro ob­rá­bě­cí stro­je umožňuje uži­va­te­lům za­vá­dět na­mě­ře­ná data pro sta­tis­tic­ká vy­hod­no­co­vá­ní v Q-DAS, za­hr­nu­je nové roz­ší­ře­né funk­ce re­por­tů ...
Pondělí, 13 Duben 2020
3. Hexagon MI vydává eMMA ve verzi 3.0.4
(Matching tags: Data,Správa,Anylýza,Hexagon MI,eMMA,Verze 3.0.4,Manufacturing Intelligence,Q-DAS,qs-STAT)
... integraci s Q-DAS qs-STAT, takže uživatelé 3D Analyst mohou snadno zobrazit a analyzovat velké sady dat s měřením a vytvořit statistické žebříčky a definice.  ...
Středa, 13 Červen 2018