Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo rfem

Celkem nalezeno výsledků : 2.

1. RFEM – bezplatné základní školení
(Matching tags: Dlubal Software,RFEM,Školení,Statika)
... in­ves­ti­ce do soft­wa­ru ma­xi­mál­ně vy­pla­ti­la. Zá­klad­ní ško­le­ní pro­gra­mu RFEM umož­ní efek­tiv­ně pra­co­vat se sta­tic­kým pro­gra­mem RFEM. Na prak­tic­kých pří­kla­dech po­zná­te dů­le­ži­té ...
Čtvrtek, 26 Srpen 2021
Kamenné monumenty v kambodžském archeologickém parku Angkor, zapsané na seznam světového dědictví UNESCO, jsou dnes z velké části značně zchátralé a stav těch zachovaných se rychle zhoršuje. Odborníci ...
Středa, 29 Červen 2011