Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo sandvik

Celkem nalezeno výsledků : 13.

1. Sandvik dokončuje akvizici Buffalo Tungstenu
(Matching tags: Karbid wolframu,Worlfram,BTIPrášek,Buffalo Tungsten,Sandvik,Akvizice)
San­dvik do­kon­čil již dříve ozná­me­nou akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Bu­f­fa­lo Tun­gs­ten, Inc. (BTI), ame­ric­ké­ho vý­rob­ce wolfra­mo­vé­ho ko­vo­vé­ho práš­ku a práš­ko­vé­ho kar­bi­du wolfra­mu, ...
Středa, 06 Prosinec 2023
2. Sandvik mění logotyp a vizuální identitu
(Matching tags: Logotyp,Vizuální identita,Sandvik)
Sand­vik před­sta­vil 21. září svou novou vi­zu­ál­ní identi­tu. Zdů­razňuje zá­va­zek spo­leč­nos­ti vést posun smě­rem k di­gi­tál­ně ří­ze­né­mu a au­to­ma­ti­zo­va­né­mu prů­mys­lu a je ...
Úterý, 26 Září 2023
3. Sandvik koupí výrobce PCD nástrojů Frezite
(Matching tags: Akvizice,Služby,Sandvik,Produkty,Fúze,Prodeje,Investoři,Frezite)
San­dvik po­de­psal do­ho­du o pře­vze­tí 100% po­dí­lu na zá­klad­ním ka­pi­tá­lu por­tu­gal­ské spo­leč­nos­ti Fre­zi­gest, SGPS („Fre­zi­te“). Na­bíd­ka spo­leč­nos­ti Fre­zi­te se sklá­dá pře­de­vším ...
Středa, 29 Červen 2022
4. Sandvik završuje akvizici společnosti Cambrio
(Matching tags: Cambrio,Sandvik,CAD/CAM,Akvizice)
San­dvik do­kon­čil dříve ozná­me­nou akvi­zi­ci před­ní ame­ric­ké firmy Cambrio s port­fo­li­em v CAD/CAM soft­wa­ru pro vý­rob­ní od­vět­ví, jako je au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl, do­pra­va, ...
Pátek, 22 Říjen 2021
5. Sandvik kupuje tvůrce Mastercamu – CNC Software
(Matching tags: CNC Software Inc.,Sandvik,Mastercam,Akvizice,Software,CAD/CAM)
Spo­leč­nost San­dvik po­de­psa­la smlou­vu o akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti CNC Soft­ware se síd­lem v USA, po­sky­to­va­te­le soft­wa­ro­vých ře­še­ní CAD/CAM pro vý­rob­ní od­vět­ví a spo­leč­nos­ti ...
Úterý, 31 Srpen 2021
6. Jak ESPRIT a Sandvik zvládají vrtání hlubokých děr
(Matching tags: CoroDrill,Hluboké díry,Sandvik,ESPRIT,Webinar,Vrtání)
Prv­ní­ho září ve 20:00 CEST se týmy firem ESPRIT a Sand­vik Co­ro­mant spojí, aby blíže uká­za­ly svá zdo­ko­na­le­ná ře­še­ní pro vr­tá­ní děr hlu­bo­kých, pro­tí­na­jí­cích se a příč­ných. ...
Středa, 25 Srpen 2021
7. Sandvik kupuje společnost DWFritz Automation
(Matching tags: DWFritz Automation,Sandvik,Metrologie,Automatizace,Akvizice)
San­dvik po­de­psal smlou­vu o akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti DWF­ri­tz Au­to­mati­on se síd­lem v USA, před­ní­ho glo­bál­ní­ho po­sky­to­va­te­le přes­ných me­t­ro­lo­gic­kých, in­spekč­ních a mon­táž­ních ...
Pátek, 06 Srpen 2021
8. Prism pro tvorbu CNC programů
(Matching tags: Sandvik,Obrábění,CNC,Simulace,Programy,ModuleWorks,Prism)
Společnosti ModuleWorks, přední dodavatel CAD/CAM softwarových komponent pro obrábění a simulace, a Sandvik Machining Solutions, nabízející nástroje a nástrojové systémy pro obrábění kovů, ...
Středa, 12 Prosinec 2018
9. Renishaw a Sandvik investují do budoucnosti kovového 3D tisku
(Matching tags: Additive Manufacturing,RenAM,500Q,Aditivní výroba,3D tisk,Renishaw,Sandvik)
Renishaw zahájil spolupráci s firmou Sandvik Additive Ma­nu­fa­ctu­ring, aby dále posílil průmyslové odvětví aditivní výroby (AM) z kovových prášků. Firmě Sandvik bude dodávat vysoce výkonné ...
Čtvrtek, 29 Listopad 2018
10. Speciální aplikace a technologie DMG MORI i s Delcamem
(Matching tags: Pavel Šimonek,MORI,DMG,ECOline,Sandvik,Obrábění,Delcam,Seminář)
... SEIKI Czech, a Romana Esposta, DMG Ecoline, představí Jaroslav Šuga společnost Sandvik a Pavel Šimonek Delcam. Tyto prezenentace ještě doplní přednášky BLUM Laser a Deutsche Leasing. K vidění ...
Pondělí, 24 Listopad 2014
11. Edgecam integruje jako první knihovnu nástrojů Sandvik Coromant Adveon
(Matching tags: Sandvik,Nástroje,Nexnet,EDGECAM,Coromant,Adveon,CNC,CAD/CAM,Knihovny)
... představuje kombinaci intuitivního programování a tvorby sofistikovaných drah nástrojů a je celosvětově používaným CAD/CAM systémem v mnoha průmyslových odvětvích. Sandvik Coromant Adveon ...
Středa, 18 Červen 2014
12. Úspěšný seminář produktivního obrábění Yellow days
(Matching tags: Vzdělávání,Seminář,Sandvik,Tajmac-ZPS,Nexnet,EDGECAM)
Ve dnech 20. až 21. března proběhl v areálu Tajmac-ZPS seminář o produktivním obrábění pořádaný ve spolupráci firem Nexnet, Tajmac-ZPS a Sandvik CZ. Tato akce se setkala s ohromným úspěchem, kapacita byla ...
Úterý, 27 Březen 2012
13. Seminář produktivního obrábění pomocí Edgecamu
(Matching tags: Seminář,Vzdělávání,Yellow:days,Sandvik,Tajmac-ZPS,Nexnet)
Společnosti Nexnet, Sandvik a Tajmac-ZPS zvou na společný bezplatný seminář Produktivní obrábění - Yellow:days. Pro účastníky jsou připraveny ukázky vysoce produktivního obrábění za využití nejmodernějších ...
Pondělí, 12 Březen 2012