Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo scanlab

Celkem nalezeno výsledků : 9.

1. SCANLAB integruje polygonové skenery z Belgie
(Matching tags: Polygonové skenery,NST,Te­cIn­vest Hol­ding,SCANLAB)
Te­cIn­vest Hol­ding AG, ma­teř­ská spo­leč­nost firem Scan­lab GmbH a Next Scan Tech­no­lo­gy BVBA, mění svou or­ga­ni­za­ci v seg­men­tu po­ly­go­no­vých ske­ne­rů. Next Scan Tech­no­lo­gy ...
Pondělí, 17 Leden 2022
2. SCANLAB se připravuje na další růst
(Matching tags: Christian Sonner,Dirk Thomas,Laserové skenování,SCANLAB,OEM)
Vý­rob­ce OEM ře­še­ní pro la­se­ro­vé ske­no­vá­ní, Scan­lab, roz­ši­řu­je po­čát­kem roku 2022 svůj ma­na­žer­ský tým. Do ve­de­ní spo­leč­nos­ti byli nově jme­no­vá­ni dlou­ho­le­tý ve­dou­cí fi­nanč­ní­ho ...
Úterý, 11 Leden 2022
3. Kompaktní skříňka pro ovládání skenovacího systému
(Matching tags: RTC6 EtherBox,Click-in-system,Průmyslová výroba,SCANLAB,Integrace,Skenování)
Vý­rob­ce la­se­ro­vých ske­no­va­cích sys­té­mů SCANLAB usnadňuje in­sta­la­ci ří­di­cí elek­tro­ni­ky RTC6 do la­se­ro­vých stro­jů. S novým RTC6 Ether­Bo­xem na­bí­zí Scan­lab ovlá­da­cí panel ...
Úterý, 06 Červenec 2021
4. Nový koncept stroje pro laserové mikrovrtání
(Matching tags: precSYS,FocusONE,La­se­ro­vé vr­tá­n,SCANLAB)
Scan­lab do­dá­vá zá­klad­ní kom­po­nen­tu pro nový kon­cept stro­je stoba Cus­to­mi­zed Ma­chi­ne­ry pro la­se­ro­vé vr­tá­ní v roz­sa­hu mi­k­ro­me­t­rů. Vý­rob­ní stroj in­te­gru­je pě­ti­osý mi­k­ro­pro­ce­so­ro­vý ...
Pátek, 25 Červen 2021
5. SCANLAB získává novou sesterskou společnost z Izraele
(Matching tags: TechInvest,HOLO/OR,SCANLAB,DOE,Akcie)
Vý­rob­ce vy­so­ce kva­lit­ní­ho la­se­ro­vé­ho ske­no­va­cí­ho sys­té­mu Scan­lab má novou při­čle­ně­nou spo­leč­nost. Ma­teř­ská spo­leč­nost TechIn­vest Hol­ding firmy Scan­lab, pře­bí­rá 25% podíl ...
Úterý, 01 Září 2020
6. Mnichovský SCANLAB slaví 30 let
(Matching tags: Lasery,SCANLAB,30 let,Výročí,Skenery,Společnost)
Scan­lab si při­po­mí­ná 30. vý­ro­čí svého za­lo­že­ní jako vý­rob­ce OEM ske­no­va­cích sys­té­mů, které smě­ru­jí a umis­ťu­jí la­se­ro­vé pa­prsky. Do­da­va­tel vy­so­ce kva­lit­ních la­se­ro­vých ...
Úterý, 04 Srpen 2020
7. Silné postavení basiCube 14 na trhu laserového značení
(Matching tags: Hardware,SCANLAB,basiCube 14,Laserové značení,24 V)
SCAN­LAB, vý­rob­ce ske­no­va­cích ře­še­ní pro na­vá­dě­ní a po­lo­ho­vá­ní la­se­ro­vých pa­prs­ků, se tre­fil do po­ptáv­ky trhu svou pro­duk­to­vou řadou ba­siCu­be, která je spe­ci­ál­ně na­vr­že­na ...
Pondělí, 27 Duben 2020
8. SCANLAB představuje XL SCAN
(Matching tags: SCANLAB,Skenovací systém,XL SCAN,ACS Motion Control)
Společnost Scanlab představila svůj nový, skenovací systém XL SCAN, vyvinutý společně s firmou ACS Motion Control. Novinkou zde je konstrukce osy Z. Synchronizuje jednu nebo více 2D skenovacích hlav excelliSCAN ...
Středa, 03 Červenec 2019
9. SCANLAB nabídne 3D skener powerSCAN II
(Matching tags: Hardware,3D skener,SCANLAB,powerSCAN II 3D,CO2 laser)
Německá společnost Scanlab představila na veletrhu Laser World of Photonics v Mnichově nový 3D skenovací řešení určené pro prům. využití, s názvem powerSCAN II. Je vhodné pro průmyslové ...
Úterý, 04 Červenec 2017