Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo sdk

Celkem nalezeno výsledků : 23.

1. Bow vydává beta verzi robotického softwaru
(Matching tags: Bow,Bow Software,Beta,Aplikace,SDK,Robotika)
Byla vy­dá­na BETA verze ro­bo­tic­ké­ho soft­wa­ro­vé­ho en­gi­nu od Bow Soft­ware. Bow právě vy­tvá­ří obec­né vý­vo­jo­vé pro­stře­dí, které má usnad­nit tvor­bu a pod­po­ru apli­ka­cí pro ro­bo­ti­ku. ...
Čtvrtek, 20 Červenec 2023
2. GMPT použije jádro C3D do svých optických simulací
(Matching tags: SDK,Licence,C3D Toolkit,GMPT,Optoelektronika,EDA/TCAD,C3D Lab,SinoRay)
Čín­ská spo­leč­nost GMPT za­kou­pi­la li­cen­ci na sadu ná­stro­jů C3D Tool­kit, aby mohla roz­ví­jet své ře­še­ní Si­no­Ray. C3D Tool­kit je sada pro vývoj soft­wa­ru (SDK) pro ge­o­me­t­ric­ké mo­de­lo­vá­ní. ...
Pondělí, 10 Červenec 2023
3. Přidejte mapy a navigaci MapFactor do své aplikace
(Matching tags: Soft­ware De­ve­lo­p­ment Kit,Maps & Na­vi­gati­on,Aplikace,SDK,MapFactor,Android,Mapy)
... pře­pra­vu? Díky Maps & Na­vi­gati­on Soft­ware De­ve­lo­p­ment Kitu (SDK) mů­že­te rych­le in­te­gro­vat mapy a na­vi­ga­ci do své apli­ka­ce pro An­dro­id. Vel­kou vý­ho­dou Ma­p­Fac­tor ...
Sobota, 24 Prosinec 2022
4. Nová éra virtuální reality pro vývojáře a podniky od HP
(Matching tags: Náhlavní soupravy,HP Omnicept,HP Re­verb G2,HP Inc.,Virtuální realita,VR head sety,SDK)
Spo­leč­nost HP Inc. před­sta­vi­la ře­še­ní HP Om­ni­cept tvo­ří­cí jed­not­nou plat­for­mu, se­stá­va­jí­cí z ná­hlav­ní sou­pra­vy pro VR a vý­vo­jář­ské sa­dy SDK. Soft­wa­ro­ví vý­vo­já­ři tím­to ...
Úterý, 24 Listopad 2020
5. Nová éra virtuální reality pro vývojáře a podniky od HP
(Matching tags: Reverb G2,HP Omnicept,Náhlavní soupravy,HP Inc.,SDK,Virtuální realita)
Spo­leč­nost HP Inc. před­sta­vi­la ře­še­ní HP Omni­cept tvo­ří­cí jed­not­nou plat­for­mu, se­stá­va­jí­cí z ná­h­lav­ní soupra­vy pro VR na světě a vý­vo­jář­ské sady SDK. Soft­wa­ro­ví vý­vo­já­ři ...
Pondělí, 05 Říjen 2020
6. Budoucnost komerčních dronů na AirWorks 2020 podle DJI
(Matching tags: Drony,Shell,DJI,LiDAR,SDK,GIS)
Spo­leč­nost DJI v úterý 25. srpna 2020 na páté vý­roč­ní kon­fe­ren­ci Air­Works od­ha­li­la nové sen­zo­ro­vé sys­témy a in­te­gra­ci dat pro své pro­fe­si­o­nál­ní plat­for­my dronů, pro­to­že ...
Středa, 26 Srpen 2020
7. Nová knihovna pro zápis formátu glTF od Datakitu
(Matching tags: Výměna,glTF,JSON,Cross­Cad/Ware,Datakit,konverze,CrossManager,SDK,CAD,Data)
Fran­couz­ský vy­da­va­tel Da­ta­kit, spe­ci­a­lis­ta na ná­stro­je pro vý­mě­nu dat mezi CAD sys­témy, při­dá­vá do své na­bíd­ky zápis do for­má­tu sou­bo­rů glTF (Gra­phics Lib­ra­ry Transmis­si­on ...
Pondělí, 16 Březen 2020
8. ODA vydává Facet Modeler SDK pro CAD a BIM
(Matching tags: Facet Modeler,ODA,SDK,CAD,BIM)
Open Design Alliance (ODA) oznámila vydání Facet Modeleru SDK, který nabízí řadu funkcí pro práci s polygonálními sítěmi modelů v kontextu CAD a BIM. Facet Modeler umožňuje tvorbu jednoduchých 3D ...
Středa, 31 Červenec 2019
9. ODA vydává BimNv SDK pro soubory Navisworks
(Matching tags: Revit,dwg,Navisworks,DGN,SDK,IFC,BimNv,ODA,Visualize,CAD,BIM,Autodesk)
Open Design Alliance (ODA), nabízející technologie pro vzájemnou součinnost CAD programů, vydala nové BimNv SDK. Jde o nezávislou sadu nástrojů fungujících napříč platformami, určených pro práci se ...
Středa, 23 Leden 2019
10. Siemens PLM nabízí HOOPS Visualize od Tech Soft 3D
(Matching tags: HOOPS Visualize,Siemens PLM Software,SDK,Tech Soft 3D)
Grafický engine HOOPS Visualize od Tech Soft 3D je nyní integrován v Siemens PLM Softwaru. Současně je integrována řada SDK včetně softwaru Parasolid od Siemensu pro 3D modelovací jádro ...
Středa, 27 Červen 2018
11. Tech Soft 3D nabízí HOOPS Exchange 2018
(Matching tags: CAD,Data,SDK,Tech Soft 3D,mobilní aplikace,výměna dat,HOOPS Exchange 2018)
HOOPS Exchange 2018 je řešení pro opětovné využití CAD dat, s možností vytvořit mobilní aplikace, jež převedou tato CAD nativně přímo v aplikaci. SDK dovoluje čtení a zápis široké řady formátů, ...
Pátek, 19 Leden 2018
12. SDK pro aditivní a hybridní výrobu
(Matching tags: Výroba,SDK,Spatial,CGM Polyhedra,Hybridní,ModuleWorks,Aditivní,CAD/CAM)
... Obě firmy spolupracují již několik let a nabízejí flexibilní integraci knihoven obou společností do CAD/CAM aplikací. Novinkou jsou CGM Polyhedra SDK od firmy Spatial a nové, vysoce ...
Čtvrtek, 21 Září 2017
13. Vylepšení v CAD Exchangeru 3.3.1
(Matching tags: PMI,CAD Exchanger,3.3.1,Java,Konvertor Parasolid,SDK,Vylepšení,Měření)
... VRML, OBJ, Rhino a dalších a vylepšení v SDK, včetně podpory Javy (plus v minulé verzi představené podpory C# a C++). Nově lze kromě souřadnic vrcholu, délek hran nebo drátů a vzdáleností ...
Úterý, 20 Červen 2017
14. Chaos Group vydává V-Ray Application SDK
(Matching tags: SDK,Chaos Group,V-Ray,Knihovna,Rendering,Vykreslování,Application)
V-Ray Application SDK je kompletní softwarový vývojářský balíček s nejmodernějším API, jež umožňuje vývojářům integrovat fotorealistickou vykreslovací technologii V-Ray do jakékoliv aplikace. ...
Pátek, 02 Červen 2017
15. Canon uvádí sadu na vývoj softwaru pro PowerShot G7 X M II
(Matching tags: 3D skenování,SDK,Lékařství,Vývoj,Software,Canon,Automaty,Development,Kit)
Společnost Canon uvedla sadu pro vývoj softwaru (Software Development Kit, SDK) pro výkonný kompaktní fotoaparát PowerShot G7 X Mark II. Nová SDK, která je reakcí na požadavky komunity softwarových ...
Středa, 19 Duben 2017
16. Microsoft kupuje Simplygon
(Matching tags: Akvizice,Microsoft,Optimalizace,3D data,SDK,Simplygon,3D for Everyone,Hry)
... přičemž Simplygon SDK využívá mnoho předních herních vývojových studií.  ...
Pátek, 27 Leden 2017
17. Nvidia vydává GameWorks SDK 3.1
(Matching tags: Balíček,Vývojářský,GameWorks,3.1,Vykreslování,Rendering,Nvidia,SDK)
Vývojářský balíček SDK pro GameWorks je určen k vykreslování a simulaci ve hrách v reálném čase. Nová verze 3.1 nabízí tři grafické techniky pro stíny a osvětlení, a také dva algoritmy ...
Čtvrtek, 17 Březen 2016
18. ODA aktualizuje Teigha pro Android
(Matching tags: Design,Open,SDK,Android 5,NDK 10,ODA,Alliance,Teigha)
... NDK 10 určena pro členy ODA vyvíjející Android aplikace na platformě Teigha. Android NDK, doplňkový nástroj pro Android SDK, pak umožňuje vývojářům sestavit kritické části provedení aplikace v nativním ...
Středa, 25 Březen 2015
19. SentiSculpt SDK převádí fotky do 3D modelů
(Matching tags: 3D modely,SDK,Windows,3D objekty,Neurotechnology,SentiSculpt,2D na 3D)
Neurotechnology, litevský poskytovatel vysoce přesných biometrických, robotických, počítačových a UI technologií, nabízí vývojářský balíček (SDK) s názvem SentiSculpt pro vytváření 3D objektů ...
Středa, 25 Únor 2015
20. Trelis v15.1 pro CFD a FEA sítě
(Matching tags: MeshGems,csimsoft,Trelis,15.1,Pre-CAD,CADSurf,Tetra,Sítě,API,SDK)
Společnost Csimsoft (sama píše svůj název celý mínuskami) vydává Trelis 15.1. Jde o novou verzi softwaru pro tvorbu sítí. Nová verze Trelis 15.1 nabízí velmi očekávaný vývojářský balíček Trelis SDK, ...
Pondělí, 24 Listopad 2014
21. Vývojářský balíček pro ruční skenery Artec
(Matching tags: Skenery,Skenování,Vývoj,Software,Eva,Artec,Spider,Group,SDK)
Skupina Artec Group vydala vývojářský balíček Artec Scanning Software Development Kit (SDK). Ten umožňuje stávající software upravit na míru potřebným projektům nebo vyvinout nový software pro specifické ...
Úterý, 19 Srpen 2014
22. 3DMaps SDK 4.0 pro 3D městské modely
(Matching tags: 4.0,SDK,GIS,Agency9,3DMaps)
Švédská společnost Agency9 nabízí on-line platformu pro 3D zobrazení a městské plánování, určenou pro web a mobilní zařízení. V současné době nabízí vývojářský balíček 3DMaps SDK 4.0 s podporou ...
Středa, 07 Květen 2014
23. IMSI odhalí TurboApps SDK během února
(Matching tags: TurboApps,SDK,Mobile,IMSI,Software,Design,CAD,Vývoj)
... 11. ledna 2012 první 2D a 3D vývojovou platformu TurboApps SDK pro mobilní CAD aplikace. Bezplatně bude k dispozici od února 2012 a umožní CAD vývojářům vytvářet aplikace týkající se prohlížení 2D a 3D ...
Úterý, 17 Leden 2012