E LINKX
Minerva
Google překladač: English Deutsch
GstarCAD – DWG kompatibilní 2D/3D CAD
Siemens - TeamCenter X
TNS

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
IOTOR
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo steam

Celkem nalezeno výsledků : 5.

1. Makeblock představil program STEAM On Board
(Matching tags: Program,STEAM,Makeblock,On Board,mCreate,Pedagogové,Micro:bit)
Spo­leč­nost Ma­keblock, před­ní po­sky­to­va­tel ře­še­ní pro vzdě­lá­vá­ní STEAM (věda, tech­no­lo­gie, in­že­nýr­ství, umění a ma­te­ma­ti­ka), se dne 22. ledna pre­zen­to­va­la na vý­sta­vě Bett ...
Pátek, 24 Leden 2020
2. LEGO Education slaví 40 let divize hraček STEAM
(Matching tags: Academy,STEAM,SPIKE Prime,Vzdělávání,Education,Lego)
Lego Edu­cati­on na­bí­zí v rámci oslav 40. vý­ro­čí této di­vi­ze hra­ček STEAM (se za­mě­ře­ním pro výuku vědy, tech­no­lo­gie, tech­ni­ky, umění a ma­te­ma­ti­ky) novou řadu pro­duk­tů pro ...
Pátek, 17 Leden 2020
3. On-line knihov­na vý­u­ko­vých lekcí 3D mo­de­lo­vá­ní od Y Softu
(Matching tags: 3D tisk,Vzdělávání,Videa,Y Soft,STEAM,eDee,be3D Academy)
Spo­leč­nost Y Soft Cor­po­rati­on před­sta­vu­je pro­jekt be3D Aca­de­my. Jedná se o on-line de­po­zi­tář 3D mo­de­lů a lekcí na­vr­že­ných pro zjed­no­du­še­ní výuky ve ško­lách po­mo­cí vy­u­ži­tí ...
Pátek, 15 Listopad 2019
4. Shining 3D nabízí 3D tiskárnu Einstart-C
(Matching tags: Shining 3D,STEAM,Einstart-C,PrintLab International,3D tiskárna,Hardware)
... formou STEAM na školách. Rozměry nové tiskárny jsou 364 × 386 × 380 mm, takže se hodí do domácností, kanceláří nebo tříd. Nabízí řadu vylepšení v rychlosti, stabilitě a výkonu ...
Úterý, 29 Srpen 2017
5. Autodesk zpřístupnil výukové kurzy na iTunes
(Matching tags: Autodesk,Kurzy,Design,iPad,Výuka,Academy,iTunes,STEAM)
... projektů pro výuku designu ve vědeckých, technologických, inženýrských, uměleckých a matematických (STEAM), přičemž lze použít profesionální software Autodesku pro 3D navrhování, inženýrství i zábavu. ...
Úterý, 30 Červen 2015