Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo stp

Celkem nalezeno výsledků : 4.

1. Projektování a dimenzování technologií pro nízkoenergetické budovy
(Matching tags: Nízkoenergetické budovy,STP,Projektování,TZB,Webinar)
STP – Spo­leč­nost pro tech­ni­ku pro­stře­dí doplňuje v le­toš­ním roce se­mi­ná­ře s osob­ní účas­tí i o webi­náře. Tento bude pro­bí­hat ob­dob­ně jako se­mi­nář, tj. úvo­dem bude ...
Středa, 07 Únor 2024
2. Webinář Projektování a dimenzování technologií pro nízkoenergetické budovy
(Matching tags: Nízkoenergetické budovy,STP,Webináře,Dimenzování,Projektování,TZB,Stavebnictví)
Ne­stih­li jste se zú­čast­nit právě skon­če­ných se­mi­ná­řů osob­ně? Spo­leč­nost pro tech­ni­ku pro­stře­dí (STP) vý­ji­meč­ně v le­toš­ním roce do­pl­ňuje kla­sic­ké se­mi­ná­ře i o webi­nář. ...
Úterý, 07 Březen 2023
3. Webinář Projektování a dimenzování technologií pro nízkoenergetické budovy
(Matching tags: STP,ČKAIT,TZB,Webinar,Vzdělávání)
Spo­leč­nost pro tech­ni­ku pro­stře­dí (STP) se vzhle­dem k vý­ji­meč­né si­tu­a­ci v le­toš­ním roce roz­hod­la do­pl­nit kla­sic­ké se­mi­ná­ře i o webi­nář 10. břez­na 2022. Ten ...
Čtvrtek, 24 Únor 2022
4. Pozvánka na XII. sympozium Green Way 2021
(Matching tags: STP,Green Way,Sympozium,TZB,Stavebnictví)
Spo­leč­nost pro tech­ni­ku pro­stře­dí zve na 12. roč­ník se­tká­ní od­bor­né tech­nic­ké ve­řej­nos­ti z řad pro­jek­tan­tů, do­da­va­te­lů, vý­rob­ců (pro­dej­ců) i pro­vo­zo­va­te­lů tech­nic­kých ...
Pondělí, 09 Srpen 2021