Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo streamtech.tv

Celkem nalezeno výsledků : 2.

1. Voices of Industry – Michalis Busios (ředitel MSV Brno)
(Matching tags: Voices of Industry,VoI,Streamtech.tv,Veletrhy Brno,Michalis Busios,MSV)
Jak jsme před pár dny uved­li, pří­pra­vy na Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh v Brně po­kra­ču­jí na­vzdo­ry pro­bí­ha­jí­cím opat­ře­ním proti ší­ře­ní Co­vi­du-19 podle plánu a do konce ...
Pátek, 17 Duben 2020
2. Voices of Industry – Pavel Cesnek (ŽĎAS)
(Matching tags: MSV,Voices of Industry,VoI,Streamtech.tv,ŽĎAS,Pavel Cesnek)
V dal­ším dílu me­zi­ná­rod­ní ná­zo­ro­vé plat­for­my Voices of In­dust­ry, jejíž pod­kla­dy vzni­ka­ly během Me­zi­ná­rod­ní­ho ve­letr­hu v Brně na stán­ku spo­leč­nos­ti CCB, je před­sta­ven ...
Pondělí, 06 Duben 2020