Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo sysml

Celkem nalezeno výsledků : 2.

1. Phoenix vydává ModelCenter MBSE 2.1 pro MagicDraw
(Matching tags: ModelCenter,MBSE,Phoenix Integration,MagicDraw,SysML)
... pra­cov­ní­ho po­stu­pu se sys­té­mo­vým mo­de­lem MBSE (SysML), a ná­sled­ně kom­plex­ní ana­lý­zy a pro­po­je­né si­mu­la­ce ne­bo ově­ře­ní sys­té­mo­vých po­ža­dav­ků. No­vin­ka­mi jsou mož­nost ...
Pátek, 29 Listopad 2019
2. Nejnovější MapleMBSE mění proces projektování systémů
(Matching tags: Maplesoft,MagicDraw,SysML,MBSE,MapleMBSE,Verze 2019.1)
Ma­pleMB­SE společnosti Maplesoft je soft­ware, jenž fir­mám umož­ňu­je za­čle­nit pro­ces MBSE (sys­té­mo­vé in­že­nýr­ství podle mo­de­lů) do svých pro­jek­tů bez nut­nos­ti být od­bor­ní­kem na kom­plex­ní ...
Úterý, 24 Září 2019