Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo textury

Celkem nalezeno výsledků : 9.

1. Svých 25 let DOSCH DESIGN slaví slevou 20 %
(Matching tags: 2D Viz,Sleva 20 %,Dosch Design,25 let,Textury,HDRI,Výročí,3D modely)
Spo­leč­nost Dosch De­sign slaví v čer­ven­ci své 25. na­ro­ze­ni­ny a ozna­ču­je sama sebe za jed­no­ho z di­no­sau­rů v IT prů­mys­lu, který ale udě­lal kvan­to­vý skok v tech­no­lo­gic­kém ...
Středa, 08 Červenec 2020
2. Aktualizovaná nabídka firmy DOSCH DESIGN
(Matching tags: 3D modely,HDRI,Textury,Dosch Design,Pe­o­ple,Clean Room,Vol.2)
Dosch De­sign na­bí­zí pro­duk­ty po­čí­ta­čo­vé gra­fi­ky pro 3D návrh, re­kla­mu, pu­b­li­ko­vá­ní tisku, ar­chi­tek­to­nic­ké vi­zu­a­li­za­ce, ani­ma­ce, návrh po­hy­bu a mul­ti­me­di­ál­ní pre­zen­ta­ce. ...
Středa, 04 Březen 2020
3. Aktuální nabídka z Dosch Designu
(Matching tags: Textury,Dosch Design,3D modely,HDRI)
Po delší době bychom se mohli vě­no­vat na­bíd­ce 3D mo­de­lů a scén, tex­tur, HDRI (High Dy­na­mic Range Images – obrázků s vysokým dy­namickým rozsahem) a 2D vi­zu­a­li­zač­ních ob­ráz­ků spo­leč­nos­ti ...
Čtvrtek, 02 Leden 2020
4. Sketchfab Store pro 3D, AR či VR v beta verzi
(Matching tags: Modely,Store,Sketchfab,Textury,Obchod,Topologie)
Největší světová platforma pro publikování, sdílení a prohlížení 3D obsahu, která nabízí přes 2 miliony modelů on-line, spustila v beta verzi svůj obchod – Sketchfab Store. Lidé zde mohou kupovat ...
Úterý, 23 Leden 2018
5. Novinky v Dosch Designu
(Matching tags: 3D modely,Dosch,Lidé,Textury,Ambulance,Spa,Medical,Design,Business,Automobily)
Už dlouho jsme se nevěnovali přírůstkům v nabídce 3D modelů a velmi kvalitních fotografií, které dodává pro designéry, architektonické vizualizace, simulace a renderingy firma Dosch ...
Středa, 13 Červenec 2016
6. Autodesk Memento se mění na Autodesk ReMake
(Matching tags: 3D model,Autodesk,Skenování,Memento,Textury,ReMake,3D sítě)
Technologické preview Autodesk Memento se stává oficiálním komerčním produktem a jeho název se mění na Autodesk ReMake. Software umožňuje změnit data z naskenované reality do 3D ...
Pondělí, 30 Květen 2016
7. NICOM – staňte se digitálním sochařem a malířem
(Matching tags: Autodesk,Vzdělávání,Kurzy,Nicom,Maya,Mudbox,3ds Max,Sochařství,Malířství,Textury)
Tak jako klasičtí sochaři vytvářejí své sochy nejprve z hlíny, kterou pak odlévají, skenují, nebo používají jako předlohu, tak i digitální tvůrci používají k vytváření svých modelů podobně ...
Čtvrtek, 03 Březen 2016
8. Chaos Group vydává VRscans
(Matching tags: Chaos,Textury,VRscans,Digitální kopie,Maya,3ds Max,Group,Materiály)
... s příslušným softwarem, kdy zachytává kompletní vlastnosti každého materiálu včetně textury povrchu, odrazivosti, rozměrnosti a jedinečné reakce na světlo. Tato komplexní data jsou načtena ...
Pátek, 26 Únor 2016
9. Materialise aktualizovala 3-maticSTL na verzi 10.0
(Matching tags: Sítě,Materialise,Šablony,3-maticSTL,10.0,Tvarování,Struktury,Vzory,Textury)
Belgická firma Materialise vydává 3-maticSTL ve verzi 10.0. Software 3-maticSTL je flexibilním nástrojem pro modifikaci návrhu a jeho zjednodušení, 3D tvarování, opětovné vytvoření sítě, komplexní ...
Středa, 20 Květen 2015