Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo tolerance

Celkem nalezeno výsledků : 9.

1. Standardizujete a automatizujete procesy kvality?
(Matching tags: Ří­ze­ní kva­li­ty,Inspection Manager,Tolerance,HIGH QA)
Kon­t­ro­la kva­li­ty vý­ro­by je stále slo­ži­těj­ší. Díly a se­sta­vy se zmen­šu­jí, jsou slo­ži­těj­ší a mají přís­něj­ší to­le­ran­ce. Stan­dar­dy do­dr­žo­vá­ní kva­li­ty jsou také ná­roč­něj­ší. ...
Úterý, 06 Červenec 2021
2. Hexagon uvádí 3D Form Inspect v2.8 SR2
(Matching tags: Tolerance,Hexagon MI,Q-DAS,Kvalita,Měření,CMM,3D Form Inspect,ISO2768)
Nový 3D Form In­spect verze 2.8 SR2 pro ob­rá­bě­cí stro­je umožňuje uži­va­te­lům za­vá­dět na­mě­ře­ná data pro sta­tis­tic­ká vy­hod­no­co­vá­ní v Q-DAS, za­hr­nu­je nové roz­ší­ře­né funk­ce re­por­tů ...
Pondělí, 13 Duben 2020
3. Sigmetrix vydává PTC Creo EZ Tolerance Analysis Extension
(Matching tags: Creo,PTC,Nástavba,Rozměry,Tolerance,Sigmetrix)
Ná­stav­ba Creo EZ To­le­ran­ce Ana­ly­sis Ex­tensi­on byla na­vr­že­na tak, aby usnadňovala vy­tvá­ře­ní, sprá­vu a po­dá­vá­ní zpráv o více ana­lý­zách 1D to­le­ran­ce v se­sta­vě. Tento ...
Pondělí, 27 Leden 2020
4. Hexagon vydává PC-DMIS 2019 R1
(Matching tags: Jakost,Tolerance,PC-DMIS,GD&T,OCR,Hexagon MI,2019 R1,Měření)
Manufacturing Inteligence, divize společnosti Hexagon, vydává měřící software PC-DMIS ve verzi 2019 R1. Obsahuje nový nástroj pro výběr a zachycení rozměrových a geometrických tolerancí (GD&T), který ...
Úterý, 05 Březen 2019
5. DCS nabízí 3DCS Variation Analyst pro Creo
(Matching tags: DCS,3DCS,Variation,Analyst,Tolerance,CAD,Creo)
Společnost Dimensional Control Systems (DCS) svůj software pro analýzu tolerancí, 3DCS Variation Analyst, vydává i ve verzi pro Creo a její CAD platformu. Software se využívá v automobilovém a leteckém ...
Čtvrtek, 09 Únor 2017
6. Novinky v programu Onshape
(Matching tags: Dimenzování,Tolerance,Onshape,Konstrukce,GD&T)
... nyní podporují geometrické dimenzování a tolerance (GD&T) – zvláště datové symboly a geometrické tolerance (funkce ovládání konstrukce). Pomocné symboly lze přidat k povrchům, kulatým ...
Pondělí, 28 Prosinec 2015
7. Creaform aktualizuje VXinspect
(Matching tags: 3D skenování,GD&T,Creaform,Tolerance,3D měření,VXinspect,VXelements,DRF)
Společnost Creaform, nabízející přenosná 3D měřící zařízení, výrazně aktualizovala funkce VXinspectu, flexibilního řešení pro kontrolu rozměrů, včetně dodatečných geometrických dimenzování a tolerance ...
Pondělí, 05 Říjen 2015
8. Sigmetrix vydává GD&T Advisor 2.3.0 pro Creo
(Matching tags: Tolerance,Advisor,Kótování,2.3.0,Sigmetrix,Creo,PTC,Software,Analýza,GD&T)
Společnost Sigmetrix je tzv. zlatým partnerem PTC PartnerAdvantage. Nabízí software GD&T Advisor pro analýzu tolerancí a geometrického kótování. Nyní vydává nejnovější verzi GD&T Advisoru ...
Středa, 03 Prosinec 2014
9. DataPage+ 5.0 pro kontrolu statistických procesů
(Matching tags: Hexagon,Metrology,DataPage+,5.0PC-DMISKvalita,Jakost,Tolerance,Kontrola)
Společnost Hexagon Metrology vydává aplikaci DataPage+ ve verzi 5.0, určenou ke kontrole statistických procesů (SPC) a zajišťování kvality. DataPage+ 5.0 je možné jednoduše integrovat s populárním ...
Pátek, 12 Září 2014