Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo toughbook

Celkem nalezeno výsledků : 10.

1. Vylepšený TOUGHBOOK 55 lépe vyhoví práci v terénu
(Matching tags: Odolnost,Spolehlivost,Výkon,Toughbook,Panasonic,Hardware)
Pa­na­so­nic Con­nect uvádí třetí ite­ra­ci svého špič­ko­vé­ho mo­du­lár­ní­ho odol­né­ho no­te­boo­ku Tou­ghbook 55. Mo­der­ni­zo­va­né za­ří­ze­ní je vhod­né pro stále roz­ma­ni­těj­ší role mo­der­ní­ho ...
Čtvrtek, 16 Listopad 2023
2. Panasonic zvolil nové distributory odolných TOUGHBOOKŮ v Evropě
(Matching tags: CI Distribution,Jarltech,Distributoři,Toughbook,Panasonic,Hardware)
Spo­leč­nost Pa­na­so­nic jme­no­va­la dva nové dis­tri­bu­to­ry svých odol­ných mo­bil­ních za­ří­ze­ní TOU­GHBOOK pro kon­ti­nen­tál­ní Ev­ro­pu, Vel­kou Bri­tá­nii a Irsko. Spo­leč­nost Jarl­tech, ...
Pondělí, 29 Březen 2021
3. Toughbooky Panasonic přináší digitální revoluci do lesnictví
(Matching tags: Toughbook,Panasonic,Lesnictví,Hardware)
V Ba­vor­sku se při­bliž­ně 3000 za­měst­nan­ců Ba­vor­ských stát­ních lesů (Ba­ye­rische Sta­a­ts­for­s­ten) za­bý­vá sprá­vou za­les­ně­né­ho území o roz­lo­ze více než 800 tisíc hek­ta­rů. ...
Úterý, 23 Březen 2021
4. TOUGHBOOKY pomáhají digitalizaci stavebnictví
(Matching tags: FIBO Bau,TOUGHBOOK 55,Toughbook,Panasonic,Notebook,Stavebnictví,Hardware)
Po­u­ži­tí di­gi­tál­ních tech­no­lo­gií za­jiš­ťu­je větší transpa­rent­nost, kva­lit­něj­ší pro­ve­de­ní a rych­lej­ší po­stup při re­a­li­za­ci sta­veb­ních pro­jek­tů. Di­gi­ta­li­za­ce umožňuje ...
Sobota, 12 Prosinec 2020
5. Panasonic zavádí udržitelné strategie pro mobilní zařízení
(Matching tags: TOUGHBOOK 55,Udržitelné strategie,Mobilní zařízení,Toughbook,Panasonic,Hardware)
Ev­rop­ské firmy se snaží im­ple­men­to­vat udr­ži­tel­né stra­te­gie pro vy­u­ži­tí mo­bil­ní vý­po­čet­ní tech­ni­ky, pro­to­že rych­le se mě­ní­cí po­ža­dav­ky vedou k tomu, že vy­řa­zu­jí po­lo­vi­nu ...
Úterý, 27 Říjen 2020
6. Odolné Toughbooky Panasonic pomáhají vědcům v Antarktidě
(Matching tags: Tou­gh­pad,CF-20,Inuit Wind­Sled,Antarktida,Vědci,FZ-M1,Toughbook,Panasonic)
Za téměř dva mě­sí­ce ura­zil tým Inuit Wind­Sled 2538 ki­lo­me­t­rů v nej­od­leh­lej­ší a nejmé­ně pro­zkou­ma­né ob­las­ti pla­ne­ty Země – v kon­ti­nen­tál­ní Antark­ti­dě. Za vy­u­ži­tí ...
Pátek, 24 Červenec 2020
7. Panasonic představuje nový 5” odolný Toughbook
(Matching tags: Skenování,FZ-T1Wi-Fi,WiFi a 4G,5 palců,Odolný,Panasonic,Toughbook)
Společnost Panasonic představila své nejnovější odolné handheldové zařízení Toughbook FZ-T1 pro mobilní pracovníky, kteří vyžadují vše­st­ran­né, stylové a zároveň výkonné zařízení. Odolné 5” zařízení ...
Pondělí, 25 Červen 2018
8. Panasonic vylepšuje špičkový průmyslový tablet Toughbook CF-D1
(Matching tags: CF-D1,mk3,Stylus,Toughbook,Tablet,Hardware)
... Tablet Panasonic Toughbook CF-D1 mk3 přináší o 50 % delší životnost baterie, vylepšenou zobrazovací plochu, vyšší výkon s nižší spotřebou energie, lepší komunikaci a nejnovější operační ...
Pondělí, 16 Květen 2016
9. Nové modely Panasonic Toughbook a Toughpad
(Matching tags: FZ-G1,Panasonic,Toughbook,CF-19,CF-31,Toughpad,Hardware,Tablet,Notebook)
Společnost Panasonic oznámila 39. ledna 20015, že nejnovější verze tabletu Toughpad FZ-G1 a notebooku Toughbook CF-31 budou osazeny procesorem Intel Core 5. generace, který zaručí vyšší výkon a delší ...
Pátek, 30 Leden 2015
10. Panasonic modernizuje notebooky Toughbook
(Matching tags: Panasonic,Toughbook,CF-19,CF-31,CF-53,CF-H2,Notebooky,Hardware)
Společnost Panasonic informovala o modernizaci své řady odolných notebooků Toughbook a o jejich úpravě pro platformu Windows 8. Řada je nově vybavena procesorem Intel Core i5 vPro, operačním systémem Windows ...
Čtvrtek, 25 Červenec 2013