Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo unity

Celkem nalezeno výsledků : 9.

1. Capgemini kupuje divizi Digital Twin od Unity
(Matching tags: RT3D,Capgemini,Digital Twin,Digitální transformace,Unity,Akvizice)
Ca­p­ge­mi­ni a Unity, před­ní svě­to­vá plat­for­ma pro vy­tvá­ře­ní a roz­ši­řo­vá­ní 3D ob­sa­hu v re­ál­ném čase (RT3D), ozná­mi­ly roz­ší­ře­ní své stra­te­gic­ké spo­lu­prá­ce. V rámci ...
Středa, 28 Únor 2024
2. Vydání Vectorworks v2022 SP3
(Matching tags: Unity,Service pack 3,Navrhování,Vectorworks,3D modely,Stavebnictví,BIM)
Spo­leč­nost Vec­torworks, do­da­va­tel soft­wa­ru pro na­vr­ho­vá­ní a BIM, vy­da­la třetí ser­vis­ní ba­lí­ček pro pro­duk­to­vou řadu Vec­torworks 2022 za­mě­ře­ný na vy­lep­še­ní slu­žeb Vec­torworks ...
Pondělí, 21 Březen 2022
3. VR CAD aplikace od flyingshapes°
(Matching tags: flyingshapes°,VR CAD,Unity)
... na vy­kres­lo­va­cím en­gi­nu Unity a pra­cu­je s ná­h­lav­ní­mi soupra­va­mi Ocu­lus Rift a HTC Vive. Pra­cov­ní po­stu­py apli­ka­ce VR CAD pro 3D pro­sto­ro­vé mo­de­lo­vá­ní tak lze vy­u­žít v plně ...
Neděle, 20 Říjen 2019
4. Trimble Unity Remote Monitoring ve verzi 4.7
(Matching tags: Unity,Remote,Monitoring,Trimble,Vodní hospodářství,Verze 4.7,Telog,GIS)
Soft­ware Trim­ble Uni­ty Re­mo­te Mo­ni­to­ring ob­sa­hu­je uti­li­ty pro ana­lý­zy a zob­ra­ze­ní vod, od­pad­ních vod a deš­ťo­vé vo­dy. Ver­ze 4.7 umo­ž­ňu­je zís­ká­vat, ana­ly­zo­vat a spra­vo­vat ...
Středa, 25 Září 2019
5. Autodesk a Unity rozšiřují spolupráci
(Matching tags: Revit,Spolupráce,VRED,3ds Max,Maya,Autodesk,Unity,Shotgun)
Již rok obě firmy spolupracují na propojení obsahu a 3D dat eko­sy­s­té­mu Autodesku (včetně 3ds Max a Maya) s platformou virtuální a smí­še­né reality Unity. Aktuálně obě společnosti ...
Čtvrtek, 15 Listopad 2018
6. Tobii Pro přichází s nástrojem Tobii Pro VR Analytics
(Matching tags: Virtuální realita,Unity,Interakce,Tobii Pro,VR Analytics,Pohyb očí)
Nástroj Tobii Pro VR Analytics umožňuje studovat pohyby očí a za­pra­co­vat výsledky do prostředí 3D virtuální reality Unity. Je založen na ana­ly­ti­c­kém nástroji, který firma získala ...
Pátek, 01 Červen 2018
7. Cityzenith platforma pro 3D data Smart World Pro
(Matching tags: 3D data,Architektura,CAFM,Cityzenith,Smart World Pro,Unity,Platforma)
Platforma, postavená na herním enginu Unity, je určena architektům a majitelům nemovitostí, kterým nabízí mít veřejná, projektová a vla­stni­cká data (územní i neúzemní) na jednom ...
Neděle, 08 Duben 2018
8. Herní Engine
(Matching tags: Maya,CAD,3ds Max,Unity,Herní engine,Cryengine,Ureal,Amazon Lumberyard,Ondřej Hudeček,Stingray)
Blíží se čas vánoční, tudíž čas hravý. Profesionální lektoři CAD týmu Autodesk autorizovaného střediska NICOM, a. s., se tentokrát zaměřili pro někoho možná na nezvyklou oblast CADu, na herní engine. Jistě ...
Pátek, 15 Prosinec 2017
9. Vizualizace a vizualizační SW ve stavebnictví
(Matching tags: Blender,Octane Render,Unreal engine,Unity,Lumen RT,Massive,TrueSpace a Golaem Crowd,Corona render,Twinmotion,Lumion,V-Ray,Cinema 4D,3ds Max,Rhinoceros,SketchUp,Maya,Softimage,Vizualizace)
Vizualizace je jednou z velice důležitých věcí pro jakéhokoliv architekta, stavebního inženýra, developera a mnohé jiné. Často si to neuvědomujeme, ale jde o pomyslný most mezi zákazníkem a vaším návrhem. ...
Středa, 28 Září 2016