E LINKX
Google překladač: English Deutsch
SOLIDWORKS

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo verze 4.1

Celkem nalezeno výsledků : 1.

1. AMC Bridge aktualizuje VR-Architecture na verzi 4.1
(Matching tags: Stavebnictví,VR-Architecture,Verze 4.1,3D modely,Aktualizace,AMC Bridge)
VR-Ar­chi­tectu­re je tech­no­lo­gie pro tvor­bu 3D mo­de­lů buď jed­no­ho pat­ra ne­bo ce­lé bu­do­vy na za­ří­ze­ních An­dro­id po­mo­cí plá­nů pro­sto­ro­vé­ho uspo­řá­dá­ní nebo ruč­ních ná­kre­sů. ...
Středa, 11 Září 2019