Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo voi

Celkem nalezeno výsledků : 4.

1. Voices of Industry – Petr Šimáček (Yamazaki Mazak)
(Matching tags: Voices of Industry,VoI,Petr Šimáček,Yamazaki Mazak)
Po­kra­ču­je­me ve zve­řejňování Hlasů prů­mys­lu po­ří­ze­ných na stán­ku vy­da­va­tel­ství CCB během Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu v Brně 2019. Je­jich dal­ším pro­ta­go­nis­tou ...
Pondělí, 04 Květen 2020
2. Voices of Industry – Michalis Busios (ředitel MSV Brno)
(Matching tags: Voices of Industry,VoI,Streamtech.tv,Veletrhy Brno,Michalis Busios,MSV)
Jak jsme před pár dny uved­li, pří­pra­vy na Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh v Brně po­kra­ču­jí na­vzdo­ry pro­bí­ha­jí­cím opat­ře­ním proti ší­ře­ní Co­vi­du-19 podle plánu a do konce ...
Pátek, 17 Duben 2020
3. Voices of Industry – Pavel Cesnek (ŽĎAS)
(Matching tags: Voices of Industry,VoI,Streamtech.tv,ŽĎAS,Pavel Cesnek,MSV)
V dal­ším dílu me­zi­ná­rod­ní ná­zo­ro­vé plat­for­my Voices of In­dust­ry, jejíž pod­kla­dy vzni­ka­ly během Me­zi­ná­rod­ní­ho ve­letr­hu v Brně na stán­ku spo­leč­nos­ti CCB, je před­sta­ven ...
Pondělí, 06 Duben 2020
4. Voices of Industry – Pavel Ambrož (SCHUNK Intec)
(Matching tags: Voices of Industry,SCHUNK,Pavel Ambrož,VoI,Intec)
Další zpra­co­va­né video Hlasů prů­mys­lu je vě­no­vá­no Pavlu Am­bro­žo­vi ze spo­leč­nos­ti Schunk Intec. Spo­leč­nost Schunk, za­lo­že­ná roku 1945 jako zá­meč­nic­ká dílna Fried­ri­chem Schun­kem, ...
Pondělí, 03 Únor 2020