Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo vrt

Celkem nalezeno výsledků : 2.

1. GIS portál pro úsek VRT Velká Bíteš – Brno
(Matching tags: Velká Bíteš,Speáva železnic,VRT,Portal,Liniové stavby,Brno,GIS)
V rámci in­ten­ziv­něj­ší ko­mu­ni­ka­ce s ve­řej­nos­tí spus­ti­la Sprá­va že­lez­nic ge­o­gra­fic­ký in­for­mač­ní sys­tém (GIS) pro úsek Velká Bíteš – Brno, který pře­hled­ně uka­zu­je před­po­klá­da­nou ...
Středa, 17 Leden 2024
2. Geodeti pracují na mapových podkladech pro VRT
(Matching tags: Vysočina,Geodeti,Správa železnic,VRT,Moravská brána)
Na dvou úse­cích bu­dou­cí sítě vy­so­ko­rych­lost­ních tratí (VRT) se na­pl­no roz­běh­ly ge­o­de­tic­ké práce. Přes­né ma­po­vé pod­kla­dy jsou ne­díl­nou sou­čás­tí při­pra­vo­va­ných tech­nic­kých ...
Úterý, 25 Duben 2023