Google překladač: English Deutsch

Profil časopisu CAD a speciálu InGIS

Profil časopisu CAD

Časopis CAD je nejstarším titulem cíleným na manažery a specialisty v oborech počítačem podporovaného navrhování v České republice. Věnuje se použití CAx technologií ve strojírenství, stavebnictví a přidružených oblastech. Ve spojení s webem CAD.cz a newletterem CADnews tvoří maximálně komplexní zdroj informací z oblastí CAD, CAM, CAE, CAQ, FEM, PLM, GIS i dalších IT řešení.
Díky struktuře čtenářů je časopis významným referenčním zdrojem při rozhodování o investicích do CAx a GIS technologií. Přináší rovněž případové studie, rozhovory s IT manažery a CAD specialisty a také recenze softwaru i hardwaru. Nemalá pozornost je v obsahu časopisu věnována i školství a výuce CAx technologií na všech stupních škol.
Od roku 2022 vychází CAD jako samostatný speciál/příloha časopisu IT Systems.

InGIS
Tematický speciál o využívání geografických informačních systémů a prostorových dat. Společná příloha časopisů IT Systems a CAD. Polohové informace a podnikové informační systémy • Správa majetku a areálů • GIS ve státní správě a samosprávě • Sběr, distribuce a dostupnost GIS dat • Logistika a GIS • GIS pro telekomunikační a distribuční sítě • Aktuální trendy ve využití geoprostorových informací • Dálkový průzkum země, GPS • Reportáže, případové studie • Hardware pro GIS – sběr dat, zpracování i výstupy • Přehled současných technologií – SW

Časopis CAD patří spolu s časopisem IT Systems, elektronickým týdeníkem CADnews, týdeníkem SystemNEWS a oborovými portály www.CAD.czSystemOnLine do edice IT Business.

  • vychází od roku 1991
  • 24 až 40 stran
  • 19 160 kusů (samostatně 6 000 ks, příloha IT Systems 5 000 ks, PDF distribuce 8 160 kopií)
  • čtenost 59 000
  • formát A4 (210 × 297 mm)
  • vazba V2 – lepená
  • blok časopisu – 115 g matná křída
  • obálka – 250 g drip-off lak