E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens
SOLIDWORKS
Siemens

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Zařaďte „třetí rychlost“

Již od března letošního roku je dostupná očekávaná verze systému SURFCAM, a to Velocity 3. V nové verzi SURFCAM Velocity 3 byly významně vylepšeny operace víceosého obrábění a nabízí efektivnější možnosti jejich používání. Změněno nebo vylepšeno ale bylo i mnoho dalších operací nebo funkcí.

Uplatnění patentovaných technologií

Každý si vzpomene na uvedení Velocity I na trh, a to hlavně z důvodu uvedení patentované technologie generování drah nástroje nazývanou TrueMill, kde byl TrueMill uvolněn pro úroveň dvouosého obrábění. S verzí Velocity II přišla strategie RapidRough, také chráněná patentem, která využívala technologii TrueMill, a byla určena pro tříosé obrábění. Asi nemá cenu opakovat jak tyto operace fungují a proč tato technologie a strategie byly patentovány. Díky technologii TrueMill je dnes možné obrábět při větším záběru, jak při stranovém kroku, tak hloubce s větší hodnotou posuvu, a to vše bez nebezpečí poškození, nebo dokonce zlomení nástroje. Díky tomuto se z technologie TrueMill stala nejproduktivnější a bezpečná operace pro hrubování. Ve spojení s strategií RapidRough programátor v jediném kroku naprogramuje Hrubování, Zbytkové hrubování a Předdokončení s více nástroji v jediném kroku. Navíc s postupnou redukcí kroku dle tvaru dílce.

Hlavní je optimalizace

SURFCAM Velocity 3 tyto dokázal tyto operace ještě více optimalizovat například tím, že snižuje počet přejezdů rychloposuvem na malé vzdálenosti. Na malých vzdálenostech je výhodnější přejezd vysokým pracovním posuvem, například 20000 mm, než rychloposuvem výjezd na rovinu rychloposuvu, přesun, a opětovný sjezd na další záběr. Mezi změny lze také počítat změnu názvu. Pro zjednodušení byl odstraněn název RapidRough a jak ve 2 Axis, tak i ve 3 Axis se nyní používá název TrueMill.
Toto byl krátký pohled zpět s přenesením do současnosti.

Nová technologie umožňuje obrábět neomezené množství ploch
Nová technologie umožňuje obrábět neomezené množství ploch

Vylepšené omezení dráhy nástroje

Jak již bylo zmíněno, hlavní inovace ve Velocity 3 proběhly ve víceosém obrábění. Dnes je možné v systému SURFCAM pomocí operací 4 nebo 5 Axis obrábět libovolný počet ploch a libovolný počet ploch hlídat proti podřezání. Toto přináší zvýšení produktivity při generování samotného NC kódu a následně i větší jistotu, že díly budou obrobny správně. Jak 4 tak 5 Axis operace využívají různé strategie generování drah nástroje, různá omezení, nájezdy/odjezdy atd.
Je možné obrábět planárně s nastavením úhlu směru přejezdů, odklon nástroje od normály jak ve směru jízdy, tak bokem. Dále se dá omezit nástroj dvěma křivkami nebo dvěma plochami, přičemž vektor nástroje při prvním průjezdu odpovídá sklonu první plochy a postupně je přizpůsobován tak, aby při posledním průjezdu odpovídal vektor nástroje sklonu druhé plochy. Stejně tak je možné spirální obrábění, rovnoběžně s křivkou, nebo kolmo na křivku, atd. Způsobů je skutečně dostatečné množství.
Nájezdy jsou možné normálové, tečné na pohyb, po oblouku tečně na pohyb ve skutečném směru nebo tečně na pohyb ve směru normály.

Nová technologie umožňuje obrábět neomezené množství ploch
Nová technologie umožňuje obrábět neomezené množství ploch

Hraniční křivky

Ač je zde rozepisováno mnoho parametrů, a zdaleka to nejsou všechny, samotné zadávání je velice jednoduché. Zvláště, když uvážíme, že jednou odladěné strategie je možné uložit jako šablony nástrojů a při jiném obrábění je opět použít.
Mezi velice užitečné vylepšení patří i možnost použít hraniční křivky různým způsobem vzhledem k nástroji. Dříve hraniční křivka definovala prostor pohybu pouze pro osu nástroje, ale dnes již je možné tuto křivku použít tak, že definuje prostor pro obvod nástroje a dokonce pro bod dotyku, což znamená, že křivka je ve směru pohledu promítnutá na plochu a následně je od plochy vztyčena kolmice o poloměru křivosti a teprve tato vypočítaná hranice slouží pro skutečné omezení pohybu nástroje.

Hraniční křivka definuje prostor pro obvod nástroje a dokonce pro bod dotyku
Hraniční křivka definuje prostor pro obvod nástroje a dokonce pro bod dotyku

Výběry a načítání formátů

Pro tříosé obrábění je významné vylepšení také to, že na jeden výběr můžete vybrat celý model, přesto některé části modelu budou a jiné nebudou obrobeny, nebo určité části modelu budou obrobeny načisto a na jiných částech ještě zůstane přídavek pro další případné dokončování.
Mezi další vylepšení patří automatické načítání přenosových formátů s tím, že systém SURFCAM si automaticky zvolí potřebný translátor pro správné načtení souboru a samozřejmostí je aktualizace těchto translátorů. Užitečné je také automatické přizpůsobení pracovního prostoru nastavenému rozlišení monitoru/displeje pro zabránění zkreslování zobrazovaných dílů.
Kvalitu tohoto systému oceňují i uživatelé, jejichž základna se neustále rozšiřuje. Zároveň můžeme konstatovat, že systém SURFCAM je dnes nejrozšířenějším CAM systémem v ČR.SURFWARE nabízí SURFCAM Velocity 3.0 SP1

SURFWARE Inc., vývojář CAD/CAM systémů SURFCAM, oznámil první servisní balíček (SP1) pro SURFCAM Velocity verzi 3.0 a rozšiřuje tak funkčnost o další vlastnosti.
SURFCAM Velocity 3.0 SP1 přichází s rozšířenou funkčností verze 3.0:
  • 5osé obrábění: Nová technologie obrábění umožňující obrábět neomezené množství ploch s automatickým hlídáním podřezání a možných kolizí.
  • Kontrola dráhy nástroje: Aktuálně přiřazené omezení dráhy nástroje je inteligentně zobrazováno vedle vybraných hranic.
  • SolidWorks: Zlepšená asociativita se SolidWorks, která sleduje nejen změny obráběného tvaru, ale také sleduje změny pro hloubky prvků.
  • Grafika: Jednoznačné vylepšení výkonu systému při renderování velkých MCAD modelů.
  • CAD interoperabilita: Načítá vnitřní soubory AutoCadu 2008. Vylepšený přímý přenos nativních Catia hladin.
Tento servisní balíček rozšiřuje funkčnost verze 3.0. "Už u verze 3.0 si naši zákazníci uvědomili velké zvýšení produktivity u mnoha výrobních disciplín. Tento servisní balíček je dalším posílením." říká Sashko Kurciski, Project Manager v Surfware, Inc.

Nejdůležitější změny od verze 3.0:

Jednoznačné zlepšení schopností 4 a 5osého frézování
Verze 3.0 přináší 4 a 5osé operace světových parametrů pro finální frézování válcových hlav, leteckých konstrukcí, lopatek atd. Jde o dokonalý doplněk k technologii drah nástroje TrueMill – nejproduktivnější metodě hrubování a předdokončení.
Zdokonalené možnosti omezení dráhy nástroje
Doplnění APT možnostmi jako je Nástroj-K, -Na a -Za zajišťuje přesnou kontrolu dráhy nástroje nad libovolným počtem povrchů nebo vlastnostmi modelu.
Na znalostech založené šablony obráběcích procesů
Šablony, které zachycují znalosti/zkušenosti uživatele a obráběcí preference, pro výraznou redukci samotného procesu generování dráhy nástrojů.
Významné rozšíření SURFCAM API (Aplikační programovací rozhraní)
SURFCAM se stal otevřenějším a přizpůsobitelnějším pro mnohé potřeby uživatelů než kdy předtím.