E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens
SOLIDWORKS
Siemens

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Setkání uživatelů systému Pro/ENGINEER po sedmnácté

Nechce se tomu snad ani věřit, ale je to tak. Již posedmnácté se sešli uživatelé v Česku velmi oblíbeného konstrukčního software Pro/ENGINEER, který pro své partnery tradičně zorganizovala společnost AV ENGINEERING, dlouholetý úspěšný distributor technologií PTC v našich zemích. Více jak 160 uživatelů ze všech končin české kotliny zavítalo dne 19.6.2007 do hotelového komplexu SPORT V Hrotovice.
Hlavních témat letošního setkání bylo hned několik. Úvodní přednášky byly věnovány zhodnocení dosavadní spolupráce společností AV ENGINEERING a PTC, dosaženým obchodním výsledkům a plánům do budoucna. AV ENGINEERING podle slov obchodního ředitele Petra Čevely pokračuje v rozvoji všech svých aktivit, mezi které patří vedle distribuce a implementace moderních konstrukčních systémů společnosti PTC také služby orientované na přímou podporu zákazníků v oblasti vývoje nových výrobků a vývojového procesu.
„Naši obchodní partneři stále častěji kladou důraz na komplexní přístup. Zákazníci očekávají, že dodavatel moderních technologií porozumí jejím strategickým cílům, jejich interním procesům a bude umět identifikovat slabá místa a následně bude schopen společně se zákazníkem implementovat taková opatření, která umožní interní procesy zásadně zlepšit. A to je pojetí, kterému se AV ENGINEERING dlouhodobě věnuje, a mohu říci, že úspěšně. Největších přínosů dosahujeme v těch případech, kde můžeme kombinovat naše dlouholeté zkušenosti a znalosti z předvýrobních etap s implementací a využívání moderního softwaru.“
Petr Čevela, obchodní ředitel AV ENGINEERING

Nabídka AV ENGINEERING ještě komplexnější

Společnost PTC, výrobce software Pro/ENGINEER a Windchill, provedla v posledním období několik podstatných kroků k rozvoji své strategie efektivního vývoje nového výrobku označovaného jako PDS (Product Development System). PTC postupně akvizovala společnosti Mathsoft, ITEDO a Arbortext.
A tak vedle úspěšného komplexního CAD/CAM/CAE software Pro/ENGINEER a PLM (Product Lifecycle Management) technologie Windchill dnes produktovou linii PTC, a tedy také AV ENGINEERING, tvoří dva nové produkty:
Jedná se o Matchcad – softwarový kalkulátor pro realizaci nejrůznějších matematických, technických, strojních, elektrotechnických a dalších výpočtů. Vyznačuje se svým vysokým početním výkonem, snadným ovládáním a přímou integrací s CAD systémem Pro/ENGINEER.
Druhým je Arbortext – je souhrnem softwarových aplikací umožňujících rychlou a precizní tvorbu technických publikací a ilustrací. Díky přímé vazbě na konstrukční systém umožňuje zásadně redukovat náklady spojené s tvorbou doprovodné výrobkové dokumentace, jako jsou katalogy náhradních dílů, návody k obsluze, servisní knihy apod.
PDS dnes popisuje všechny klíčové procesy a činnosti v předvýrobních etapách. Výrobním společnostem přináší zásadní efekty v podobě zkrácení předvýrobních etap, redukce nákladů a zlepšení užitné hodnoty výrobků.

Cena čtenářů portálu www.aveng.cz : Lokomotiva řady 774.7 společnosti CZ LOKO vyvinutá v sytému Pro/ENGINEER
Cena čtenářů portálu www.aveng.cz:
Lokomotiva řady 774.7 společnosti CZ LOKO vyvinutá v sytému Pro/ENGINEER

Pro/ENGINEER v novém

Jedním z klíčových témat setkání uživatelů bylo představení zbrusu nové verze systému Pro/ENGINEER Wildfire, tentokrát s pořadovým číslem 4.0. Na řadě praktických příkladů byly demonstrovány ty nejvýznamnější vylepšení a nové funkce, které nová hlavní verze nabízí uživatelům prakticky napříč celým systémem. Celkem jich je přes 400. Verze 4.0 přináší další zjednodušení ovládání, další zefektivnění práce v režimu tvorby 3D geometrie, návrhu plechových dílů a sestav.
Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 přináší zlepšení práce s importovanou geometrií pomocí Import Data Doctor a novými funkcemi, např. Surface Remove. V oblasti tvorby geometrie PTC představuje např. unikátní technologii Auto Round pro automatizaci zaoblování tvarově komplikované geometrie. Nová verze poskytuje také zcela nové nástroje pro interaktivní převod importované geometrie na Pro/ENGINEER parametrický model, a to díky nové sadě nástrojů označovaných jako Feature Recognition Toolkit. Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 dále rozvíjí filozofii tzv. 3D výkresů, tedy modelů se všemi náležitostmi (kóty, tolerance, kvalita povrchu apod.). Díky řadě vylepšení v oblasti tvorby a manipulace s 3D poznámkami, kótami apod. se stále více blíží okamžik, kdy tvorba klasických 2D výkresů bude patřit minulosti a bude zcela nahrazena mnohem názornějšími 3D výkresy. Detailní seznámení s novou verzí připravujeme pro čtenáře v některém z dalších čísel časopisu IT CAD.

Technická ilustrace montážního postupu zpracovaná v software Arbortext IsoDraw
Technická ilustrace montážního postupu zpracovaná v software Arbortext IsoDraw

Windchill 9.0 na scéně

Také v oblasti PLM vývojáři PTC připravili řadu zajímavých novinek. Na podzim tohoto roku je plánováno uvedení již 9. verze PLM systému Windchill. Nová verze přináší zlepšení v klíčových oblastech procesu vývoje výrobků, jmenujme alespoň některé:
 • Manufacturing Process Management. Jedná se novou komponentu PDS, která si klade za cíl dále zlepšit provázanost vývojového a výrobního procesu, umožnit jejich další zkrácení a zefektivnění.
 • Změnové řízení a řízení konfigurací. V nové verzi PTC přináší nové možnosti konfigurace systému, zrychlení změnových procesů, zjednodušení řízení výrobkových variant apod.
 • Detailní konstrukce. Windchill 9.0 ještě lépe podporuje práci vývojářů v heterogenním CAD prostředí.
 • Konstrukční varianty. Nový Windchill umožňuje snadněji a rychleji definovat a ověřovat nové varianty výrobku, a tak lépe adresovat měnící se požadavky zákazníků, a to bez nutnosti zvyšovat náklady.
 • Outsourcing. Podpora spolupráce interních a externích vývojových týmů je dnes nedílnou součástí uceleného řešení Windchill 9.0.
 • Technické publikace. S cílem zvýšit efektivitu tvorby technických publikací dochází k integraci procesu tvorby technických publikací a ilustrací (Arbortext) s procesem vývoje a výroby výrobku.

Hlavní cena AV ENGINEERING AWARDS 2007: Osmivřetenový soustružnický CNC automat TMZ867 CNC společnosti TAJMAC-ZPS vyvinutý v systému Pro/ENGINEER
Hlavní cena AV ENGINEERING AWARDS 2007:
Osmivřetenový soustružnický CNC automat TMZ867 CNC společnosti TAJMAC-ZPS vyvinutý v systému Pro/ENGINEER

Nejlepší Pro/ENGINEER projekty oceněny

K setkání uživatelů konstrukčního systému Pro/ENGINEER již neodmyslitelně patří uživatelská soutěž AV ENGINEERING AWARDS. Letošního, již 6. ročníku prestižní soutěže se zúčastnilo 47 projektů zpracovaných v konstrukčním systému Pro/ENGINEER za poslední období v České republice. Projekty byly rozčleněny do 7 soutěžních kategorií:
 • Dopravní stroje a zařízení
 • Vývoj a konstrukce výrobků
 • Analýzy a simulace
 • PDM projekty
 • NC výroba
 • Výrobní zařízení a nástroje
 • AV ACADEMIA AWARD
a dále byla udělena Hlavní cena soutěže a Cena čtenářů portálu www.aveng.cz.

Hlavní cena AV ENGINEERING AWARDS 2007: Osmivřetenový soustružnický CNC automat TMZ867 CNC společnosti TAJMAC-ZPS vyvinutý v systému Pro/ENGINEER
Hlavní cena AV ENGINEERING AWARDS 2007:
Osmivřetenový soustružnický CNC automat TMZ867 CNC společnosti TAJMAC-ZPS vyvinutý v systému Pro/ENGINEER

Představujeme celkového vítěze

Hlavní cenu soutěže AV ENGINEERING AWARDS 2007 za nejúspěšnější projekt zpracovaný v konstrukčním software Pro/ENGINEER získal vývojový tým společnosti TAJMAC-ZPS a projekt Osmivřetenový soustružnický CNC automat TMZ867 CNC. Společnost TAJMAC-ZPS se zabývá komplexním vývojem a výrobou obráběcích strojů, obráběcích center a vícevřetenových automatů. Patří mezi největší české exportéry a řadí se do skupiny předních světových výrobců CNC strojů. Cílem projektu bylo vyvinout nový stroj, který bude základem výrobkové řady a který se svými parametry zařadí do světové špičky vícevřetenových soustružnických automatů. Tento rozsáhlý vývojový projekt byl realizován týmem 20 vývojářů za účinné podpory PDM systému Pro/INTRALINK. Výrobek tvoří stavebnicová konstrukce s více jak 40 000 díly a je řízený pomocí nástrojů Pro/ENGINEER Advanced Assembly. Celý vývojový proces byl aktivně podporován výpočty v Pro/ENGINEER MECHANICA. Zástupci společnosti TAJMAC-ZPS při svém vystoupení v rámci uživatelských příspěvků poukázali na přínosy související s využitím komplexních nástrojů software Pro/ENGINEER. „Využití systému Pro/ENGINEER, obzvláště Advanced Assembly, umožňuje dobře organizovat vývoj tak složitého výrobku, jako je TMZ867. Díky analýzám v Pro/ENGINEER MECHANICA umíme výrazně omezit počet fyzických zkoušek prototypu a PDM systém Pro/INTRALINK se výborně osvědčil při řízení a správě konstrukčních dat vytvářených v kolektivu 20 pracovníků,“ uvedl ing. Martin Machálka, vedoucí Podpory technických činností společnosti TAJMAC-ZPS.

Další vítěze soutěže AV ENGINEERING AWARDS Vám představíme v dalších číslech IT CAD.

Všem aktivním účastníkům Setkání uživatelů SUPro2007, organizátorovi a účastníkům soutěže AV ENGINEERING AWARDS patří dík za jejich angažovanost.