E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens
SOLIDWORKS
Siemens

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ENOVIA SmarTeam Design Express

ENOVIA SmarTeam Design Express:
 • zlepšení kvality konstrukčního návrhu až o 70%
 • snížení množství chyb v dokumentaci až o 15%
 • snížení nákladů na konstrukční změny až o 75%
 • snížení nákladů na výrobní nástroje a přípravky až o 66%
 • snížení nákladů při návrhu nových dílů až o 20%
 • snížení času přístupu (vyhledání) k existujícím datům až o 90%
 • snížení času konstrukčního návrhu až o 50%
 • snížení času uvedení nového produktu na trh až o 55%
Vypadá to trochu jako science fiction, ale jsou to nezávislými konzultantskými firmami změřené přínosy implementace kombinace produktů SmarTeam Design Express (SDE) a CATIA V5 (verze for CATIA) resp. SDE a SolidWorks (Inventor, Solid Edge a Pro/ENGINEER ve verzi for Multi-CAD).
SmarTeam Design Express je (spolu s CATIA PLM Express) součástí nové obchodní strategie velkého hráče na poli 3D a PLM, francouzské společnosti Dassault Systemes. Jedná se o startovací balení CPDM (Collaborative Product Data Management) řešení na platformě MS Windows s příslušnou CAD integrací pro obchodní spolupráci, správu a řízení výrobkových dat a veškeré dokumentace v konstrukčním oddělení (Design) s možností implementace systému během 10 dnů (Express), a s možností postupného rozšiřování systému v plnohodnotný PLM (Product Lifecycle Management) systém v rámci celé organizace i napříč dodavatelským řetězcem spolupracujících organizací.

Základní požadavky na správu a řízení výrobkových dat a dokumentace v konstrukčním oddělení, které SDE řeší, jsou:
 1. Sdílení, systém zajišťuje snadné a bezpečné zakládání, přístup a sdílení dokumentů všemi oprávněnými uživateli, úplnou správu revizí a verzí a sledování jejich historie
 2. Týmová práce na dokumentech v projektu, sdílení a delegování úkolů
 3. Integrace, snadný přístup z CAD nebo MS Office prostředí k veškerým spravovaným dokumentům
 4. Standardizace, podpora práce založené na standardizaci dílů a zhodnocování již jednou vytvořených konstrukčních návrhů, podpora katalogů
 5. Analýza, systém poskytuje efektivní nástroje pro analýzu vlivu změn mezi různými verzemi datS SDE mohou tedy konstrukční oddělení strukturovaně organizovat a bezpečně ukládat a automaticky zálohovat svá data v jednoduché a bezpečné databázi podle standardů a zvyklostí platných v dané organizaci. K takto uloženým datům pak může být přistupováno pouze prostřednictvím autorizovaného přístupu (např. podle role uživatele v projektu) včetně možností utajení částí dat před nepovolanými uživateli. Správa a sledování verzí a revizí dat pak zabezpečuje, že uživatelé pracují pouze s aktuálními daty, pokud z nějakých jiných důvodů právě nepotřebují pracovat s daty historickými, neboť systém umožňuje sledovat úplnou historii jejich tvorby a životního cyklu. Součástí SDE je výkonný vyhledávací mechanizmus s jasnou a rychlou identifikací dat, systém tedy např. umožňuje vyhledání veškerých sestav, kde je daný díl použit. SDE umožňuje souběžnou práci více účastníků na jednom projektu a zabezpečuje data v projektu před jejich poškozením, přepsáním nebo ztrátou v případě současného přístupu k nim více uživateli. Systém také poskytuje uživatelům možnost přístupu k veškeré dokumentaci, která je nějakým způsobem přiřazena k danému projektu, podporuje používání organizací preferovaných standardních nakupovaných dílů a zaručuje tím jejich korektní aplikace se zamezením duplikace a nezjistitelných modifikací a změn v návrhu.Jak již bylo uvedeno, systém je přednostně určen pro vstupní nasazení v konstrukčních odděleních, ale díky své flexibilitě a modulární stavbě jej lze postupně dle potřeb organizace optimalizovat a rozšiřovat např. v následujících oblastech:
 1. V samotném konstrukčním oddělení, formou optimalizace základní implementace, nastavením výkresových rámečků a rohových razítek
 2. V technické přípravě výroby, kde lze systém rozšířit např.o Workflow modul pro automatizaci schvalovacích a změnových procesů, BOM modul pro správu výrobních kusovníků, PGM modul pro řízení projektů
 3. V rámci celé organizace, systém s pomocí webového přístupu (modul Webeditor) pak umožňuje globální sdílení informací a to i s možností lokálního přístupu prostřednictvím replikovaných databází (replikovaná data se předávají v synchronizovaných distribuovaných databázích a uživatel vždy pracuje s aktuálními informacemi ve vlastní lokální databází a s vlastním zabezpečeným úložištěm) a s pomocí informační výměnné infrastruktury (modul Gateway) umožňuje totéž i s podnikovými informačními systémy (ERP, CRM) nebo dalšími PDM/PLM systémy
 4. A napříč dodavatelským řetězcem, kdy portálové řešení (modul Community Workspace) umožňuje i externím dodavatelům sdílet specifická data a příp. se zapojit i do vybraných procesů a toků dat (workflow)Systém tak při svém rozšiřování postupně přerůstá v plnohodnotného PLM řešení, stává se hlavním systémovým integrátorem a zajišťuje součinnost uvnitř organizace na různých úrovních:
 • integrace informací, systém podporuje možnost opětovného použití poznatků a vědomostí o produktu, již dříve vytvořených v CAx systémech, MS Office, MS Project a dalších zdrojích včetně logických vazeb mezi nimi, s možností komfortního vyhledávání a zobrazování v celé struktuře produktu
 • integrace procesů a zdrojů, systém účinně automatizuje a řídí obchodní procesy jako např. správu kusovníků (BOM) a změnová řízení pro cenové nabídky, after-sales servis, sledování průběhu projektu a optimalizaci toku dat mezi účastníky procesů, jejich umístěními a systémy
 • business integrace, systém standardizuje a integruje pracovní metody všech zúčastněných útvarů nezávisle na jejich umístění a zajišťuje součinnost se zákazníky a dodavateli a jejich systémy a technologiemi
SDE tedy poskytuje uživatelům vysoce přizpůsobivé CPDM řešení pro opětovné zhodnocení znalostí získaných při předchozích návrzích produktu a podporuje a řídí týmovou spolupráci při návrhu a realizaci produktu při současné redukci nákladů, času do uvedení produktu na trh a zajištění požadované kvality.ENOVIA SmarTeam Design Express for CATIA

Optimalizované řešení pro uživatele CATIA vzniklo na základě provedené expertní analýzy již dříve implementovaných kombinací produktů SmarTeam a CATIA V5 v konstrukčních odděleních organizací různých odvětví průmyslu. Obchodní balení se skládá z modulů SmarTeam Editor a CATIA Integration, přednastaveného datového modelu, nástrojů pro tvorbu rohových razítek a kusovníků z CATIA V5 struktur, implementačních metodik a optimalizovaného CATIA V5 nastavení, školících programů a ověřených a jasně popsaných procesních scénářů, které napomáhají k optimální a účinné tvorbě, organizaci, výměně a sdílení produktových dat a související dokumentace.

ENOVIA SmarTeam Design Express for Multi-CAD

Se stejnou filozofií jako u verze pro CATIA V5 nabízí nyní Dassault Systemes optimalizované PDM řešení týmové spolupráce nad multi-CAD daty i pro uživatele CAD systémů SolidWorks, Inventor, Solid Edge a Pro/ENGINEER, jako rychlý, snadný a bezpečný první krok k úspěšné cestě k PLM s využitím osvědčených metodik k optimalizaci procesu týmového návrhu a konstrukce výrobku. Příslušná vestavěná CAD integrace umožňuje konstruktérům práci v jejich každodenním CAD prostředí a současně spravovat a řídit životní cyklus produktových informací.

Autor je pracovníkem společnosti TECHNODAT, CAE – systémy, kde má na starosti produkt ENOVIA SmarTeam Design Express a projektové řízení PLM implementací.