E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens
SOLIDWORKS
Siemens

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

PLM řešení

Firma NARETEC sídlící v Plzni vznikla v roce 2003 osamostatněním konstrukčních útvarů ze skupiny firem HP PELZER (celosvětový dodavatel akustických systémů). Ve spolupráci s předními dodavateli automobilového průmyslu se převážně zaměřuje na vývoj a konstrukci protihlukových částí automobilů, následnou konstrukci a výrobu nástrojů a v neposlední řadě na konstrukci a dodávky technologických celků pro výrobní linky. Zároveň disponuje výrobními kapacitami nástrojárny. Vývojové práce jsou realizovány jak v centrále firmy, tak přímo u zákazníků.
Stejně jako všichni vývojoví dodavatelé automobilového průmyslu je i naše společnost závislá na CAx systémech našich zadavatelů (v poslední době hlavně na CATIA V4 a V5). Množství dat produkované těmito systémy a množství datových souborů, které k nám a od nás každodenně teklo, dokázalo velice rychle plnit naše diskové kapacity a výrazně zvyšovat nároky na zálohování a údržbu dat. Velké množství změn ve všech fázích vývoje a napjaté termíny společně s nutností práce s aktuálními daty a dodržování standardů a správného prostředí automobilek klade nemalé nároky na řízení vývojových prací.Proto jsme dospěli k závěru, že bez systémového řešení tohoto problému bychom se dříve či později vystavili značným rizikům ohrožujícím naše projekty i prestiž firmy. Přestože jsme problematiku PLM systémů pozorně sledovali, stále nás odrazovaly komplikace spojené se zaváděním těchto systémů (změna zaběhnutých procesů a návyků uživatelů, kapacitní nároky na implementaci a v neposlední řadě i cena řešení). V polovině roku 2005 jsme se konečně odhodlali problém začít řešit. Specifikovali jsme naše požadavky a začali porovnávat, jak je jednotlivé systémy naplňují.
K významným zákazníkům společnosti NARATEC patří firmy Bosal CZ, EVO GmbH, HP Pelzer Group, IAC Group, Škoda Auto, VIZA Auto, atd.
V posledních letech spolupracovala na projektech vývoje řady modelů aut výrobců AUDI, BMW, HONDA, JAGUAR, MB, OPEL, ŠKODA, VW, atd.
Většina řešení od různých dodavatelů nabízí řadu podobných výkonných nástrojů (dokument management, workflow, konfigurační management, product portfolio management, atd.), z nichž mnohé zatím nepotřebujeme či potřebovat nebudeme. Na druhou stranu jsme byli nemile překvapeni tím, že některé záležitosti, které jsme považovali za samozřejmé, se musely v systémech vytvořit, nebo alespoň výrazně uzpůsobit zákaznickým požadavkům. S ohledem na naši klíčovou CAD aplikaci jsme věnovali zvýšenou pozornost integraci mezi PLM systémem a CATIA V5. Po řadě konzultací a prezentací jsme vybrali systém EasyArchiv od firmy TD-IS, přičemž rozhodly zejména tyto argumenty:
  1. splnění našich specifických požadavků včetně integrace do námi používaných systémů
  2. dřívější dobré zkušenosti s dodavatelem
  3. pružnost a relativní rychlost při realizaci změn a dalších našich požadavků v systému
  4. “user friendly“ ovládání
  5. cena řešení (jak pořizovací tak i následné náklady na servisní údržbu)
Po podpisu smlouvy s dodavatelem se v druhé polovině roku rozjely implementační práce a začátkem roku 2006 (jak jsme se alespoň domnívali ) bylo řešení připraveno k nasazení. Bohužel se ukázalo, že ne vše se během analýzy důsledně podchytilo, a že ne všechny důsledky jsme si patřičně uvědomili popřípadě na ně byli upozorněni. Přestože jsme měli při implementaci určené klíčové uživatele za každé oddělení, kteří měli zabezpečit definování a testování rozdílných požadavků jednotlivých oddělení, objevily se při plošném nasazení nové problémy a požadavky od uživatelů nově vtažených do projektu.
Vývoj automobilu od prvních návrhů po sériovou výrobu se dlouhodobě zkracuje a nutí tak vývojové partnery k rychlé a bezchybné reakci, jak na jednotlivé kroky vývojového cyklu, tak i na následná změnová řízení během výroby. Tento proces a i následný požadavek na datový (vývojový) doprovod i několik let po náběhu výroby klade na partnery jednotlivých automobilek velký tlak ve smyslu rychlé dostupnosti a neustálé aktuálnosti konstrukčních dat komponent, výrobních nástrojů či výrobních zařízení. Ve firmě NARETEC můžeme již po roce ostrého provozu PLM systému říci, že z výše uvedených důvodů bylo jeho zavedení krokem správným směrem a že oproti dřívějšímu způsobu „správy dat“ se výrazně zvýšila bezpečnost, přehlednost, dostupnost a rychlost přístupu k aktuálním CA-datům požadovaného projektu i po delší době. To bylo našimi prioritními cíli, které jsme si před startem implementace systému stanovili.
Ing. Václav Chlan, ředitel a jednatel společnosti NARETEC
Následné úpravy a zpoždění plánovaného termínu „ostrého“ provozu nás nemile překvapilo, nicméně s ohledem ke komplikovanosti řešení se to nejevilo nikterak fatálně. Nutno říci, že dodavatel většinu našich požadavků následně vyřešil a systém se tak brzy dostal do rutinního provozu.
EasyArchiv je komplexní systém správy dokumentace (Document Management System - DMS), jeho rozšíření EasyPLM je plnohodnotný systém správy životního cyklu výrobků (Product Lifecycle management - PLM).
Vedle bezpečné, uživatelsky přívětivé správy dokumentů a jejich stavů a verzí disponuje řešení celou řadou integrací, mimo jiné na kancelářské aplikace (MS Office, Open Office), CAx systémy (CATIA, Pro/Engineer, SolidWorks, Inventor a AutoCAD), plot management (CIMGRAPH) a ERP systémy (SAP, BaaN,...). Samozřejmostí jsou nástroje pro podporu technické přípravy výroby (práce s položkami, kusovníky, technologickými postupy atd.). Systém je založen na architektuře klient/server a podporuje dnes standardní platformy WINDOWS a WEB. Storage pools a databáze mohou být i v prostředí Linuxu. Systém může být nasazen i v distribuovaném prostředí s automatickou i on-demand replikací. Otevřenost systému umožňuje pomocí speciálních nástrojů a skriptovacího jazyka jeho snadnou úpravu a nasazení dle požadavků. Grafické workflow je natolik jednoduché a obecné, že umožňuje zákazníkům nastavení a sledování všech firemních procesů vlastními pracovníky. Schvalovací a změnové procesy jsou přednastaveny tak, aby respektovaly požadavky na jakost.
Řešení je nasazeno u několika desítek různě velkých zákazníků z rozličných oblastí, převážně pak u strojírenských firem. Je vyvíjeno a na českém trhu podporováno firmou TD-IS. Podrobnosti možno nalézt na webu www.td-is.cz.
Dnes, po více jak ročním provozu, můžeme konstatovat, že projekt určitě naplnil očekávání, která jsme měli a potvrdil správnost naší IT strategie.

Autor článku Ing. Tomáš Kába pracuje ve firmě Naretec jako CA-specialista, doplňující informace k článku poskytli pracovníci společnosti TD-IS.