SolidWorks
EDU Trainings IT školení
Asseco - Národní muzeum 3
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens
CAD Studio
AIMTEC
Voice of Industry

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ECF 2011 – Inovace v životě

Tags: Dassault | Konference | Reportáž

ecf-01Po nesporně větší americké konferenci DSCC 2011 (Dassault Systèmes Customer Conference), uspořádané ve dnech 8. až 10. listopadu v Las Vegas, proběhla také evropská každoroční akce European Customer Forum (ECF 2011). Podobně jako v předchozích letech ji přivítalo kongresové centrum hotelu New York v Disneylandu nedaleko Paříže ve dnech 22. až 23. listopadu. Ne nadarmo se změnilo logo společnosti na zobrazení 3DS. Prostorové vnímání bylo prezentováno všude. Někde v přísálích centra nebo v hale Agora jste mohli mít pocit, že monitory jsou nějak rozladěné, ale to jste jen neměli nasazené potřebné 3D brýle.

Pořadatelé, obchodní partneři a zákazníci se opět potkali v Disneylandu u Paříže. Mezi přednášejícími i účastníky jsme mohli nalézt špičkové manažery průmyslu, vědce z výzkumu i význačné osobnosti z akademické sféry z celého světa a z různých oborů činnosti. Na ECF můžeme vždy najít zástupce z letectví a obrany, dopravy a mobility, průmyslových zařízení a energetiky nebo někoho, kdo se zabývá vyspělými technologiemi. Sled přednášek a prezentací sjednocený letošním mottem „Inovace v životě" přilákal opět hojnou účast uživatelů produktů společnosti Dassault Systèmes i partnerů, kteří kromě prezentací měli jako obyčejně k dispozici i stánky v hale Agora. Oficiální čísla hovoří o 1552 účastnících a 529 zákaznících, kteří měli možnost během dvou dnů zhlédnout pěkně zaokrouhlenou stovku prezentací z úst 163 řečníků.

ecf-02

„Chceme vytvořit virtuální světy, které umožní realistické simulace s cílem usnadnit vznik nových produktů, které lze lépe sladit s prostředím a očekáváním spotřebitelů. Nejde jen o Product Lifecycle Management, ale o umístění produktu do života, což znamená jeho začlenění, jeho používání a jeho dopad na životní prostředí. Zavázali jsme se používat naše řešení, která pomohou lépe pochopit a simulovat, jak se příroda, život a produkty mohou ovlivňovat v harmonii."

Bernard Charlès, prezident a generální ředitel společnosti Dassault Systèmes

Biomimikry

Snad proto, že se stále více klade při navrhování důraz na udržitelný rozvoj a sepětí s přírodou, byl úvod celé konference svěřen Janine Benyusové, autorce knihy „Udržitelné inovace inspirované přírodou" a prezidentce firmy Biomimicry 3.8, kterou založila na základě úspěchu této knihy. Byla zvána do firem, které chtěly praktikovat technologie převzaté od přírody. Prý ať přijede s celým týmem, ale ona byla sama. Nezbylo jí proto, než založit firmu, a dnes se mezi praktikanty řadí například společnosti Boeing, GE, Nike, Opel, P&G a další. Nejsem zastáncem Klausovy „modré planety", ale i příliš „zelená planeta" mi připadá poněkud přehnaná. Vzít si však ponaučení z přírodou už dávno vyřešených technologií je výborný nápad. Víte například, že zebry mají díky střídání černých a bílých pruhů a specifickému umístění pórů v kůži jen v bílých pruzích na těle takovou malou klimatizaci? Že tvar nejrychlejších vlaků Shinkansen je inspirován ptáky kvůli snížení akustického hluku? Jak dělat barvy bez pigmentu se můžeme poučit u pávů? To je jen část otázek, na které má příroda odpověď, a je jen na lidech, jak se jim podaří přírodní procesy převést do nových výrobků, které budou s přírodou v souladu. Inovační strategie inspirované přírodou a evolučním vývojem organismů jsou základem zkoumání ve firmě Biomimicry 3.8. Číslo 3.8 v jejím názvu znamená miliardy let evolučního vývoje planety Země. Pokud byste se chtěli také inspirovat, podívejte se na web www.biomimicry.net.

ecf-03

Bernard a Monica

Druhým řečníkem v pořadí už nemohl být nikdo jiný než Bernard Charlès, prezident a generální ředitel společnosti Dassault Systèmes. Tento charismatický člověk, který mi svými grimasami a gestikulací velmi připomíná Vlastu Buriana, vyzdvihl nutnost spolupráce všech profesí návrhářů. „Když je strojař požádán, aby vyřešil problém, přijde se strojařským řešením. Požádáme-li o řešení elektrikáře, přijde s řešením odpovídajícím jeho profesi. Jedině pokud budou pracovat společně, přijdou s řešením hybridním," řekl Charlès. Samozřejmě nemohla chybět zmínka o úspěších DS v letošním roce.

Zatímco na loňském ročníku ECF platforma V6 nastupovala, letos už tu byly významné reference nasazení nové platformy, ke kterým se dostaneme dále. Společnost Dassault Systèmes také investovala přes 200 miliónů dolarů na projekt nazvaný BioPLM. Jde o modely k pochopení chování buněk v šíření cholesterolu a rakoviny. Ve Spojených státech se DS podílí na programu Mentor DARPA, což není nic jiného než modelování všech přírodních jevů, aby byly přístupnější pro studenty ze všech amerických univerzit.

ecf-04
DS věnuje stále větší pozornost svým značkám (CATIA, SolidWorks, SIMULIA, ENOVIA, DELMIA, 3DVIA, 3dswym, Exalead) a uživatelským komunitám, které jsou na ně napojeny. Tato pozornost může být posílena příchodem Moniky Menghiniové, která v další prezentaci skvěle sekundovala Bernadru Charlèsovi. Pracovala dříve ve společnosti Procter & Gamble (P&G), později se stala nejvyšší představitelkou globálního joint-venture 3Dswym a od roku 2009 je výkonnou viceprezidentkou pro průmyslový a korporátní marketing. Svou slovní kadencí angličtiny by tato vystudovaná italská právnička strčila hravě do kapsy i samopal vzor 24.

„Vytváření hodnot začíná v naší mysli. Musíte změnit své digitální infrastruktury, abyste dodali tuto hodnotu svým zákazníkům."

Monica Menghiniová, výkonná viceprezidentka pro průmyslový a korporátní marketing Dassault Systèmes

Podle Moniky je pro řešení budoucích výzev třeba otevřít DS portfoliu nové perspektivy. V důsledku toho se DS zajímá o nasazení PLM třeba v módním průmyslu nebo v biologii.

Nová nasazení platformy V6

V hlavním společném programu dostali slovo zástupci společnosti Benetton, Airlight Energy Manufacturing, Jaguar Land Rover a Renault, kteří hovořili o úvodních etapách nasazení platformy V6, prvních výsledcích a argumentech, proč volili právě takto.

Program odpolední i celého druhého dne už byl rozsekán na jednotlivé obory, mezi kterými bylo zastoupeno všech 11 odvětví, jimiž se Dassault Systèmes aktuálně zabývá: letectví a obrana, automobilový průmysl a doprava, spotřební zboží, energetika, průmyslová zařízení, lodní průmysl, architektura a pozemní stavby, obchodně orientované služby, spotřební průmysl, vyspělé technologie a věda o živé přírodě.

ecf-05

CATIA for Creative Designers

Pro naše čtenáře asi bude nejzajímavější informace o uvedení 3D skicovací, modelovací a renderingové technologie CATIA for Creative Designers. Cituji z tiskové zprávy: „Toto převratné řešení pro skicování ve 3D kombinuje intuitivnost typickou pro klasické náčrty s přesností a realističností 3D modelování. Pro většinu designérů je právě skica tím nejoblíbenějším prostředkem k vyjádření. Tvorba 3D náčrtů v CATIA Natural Sketch se svou intuitivností vyrovná „papírovému" skicování. Představený nástroj tak splňuje veškeré požadavky na tvůrčí práci a zároveň odstraňuje pocitové bariéry vůči „digitální" tvorbě. CATIA Natural Sketch odstraňuje rušivé prvky napříč celým procesem tvorby průmyslového designu. Přenesení samotné ideje v konkrétní reálný návrh je totiž obvykle velmi náročné. Může se stát, že návrh načrtnutý v 2D se ukáže po převedení do 3D jako nereálný. Proces výroby 3D modelu z původní 2D skici je navíc velice časově náročný a hrozí při něm chyby v interpretaci konstrukčních záměrů autora."

„Abychom dokázali převést sny do reality, spojili jsme progresívní designéry a naše technologické experty. Výsledkem je řada patentů a také toto řešení poskytující unikátní zkušenost 3D skicování," uvedla viceprezidentka Dassault Systèmes Anne Asensio.

V čele týmu, který se zasloužil o novou 3D skicovací technologii, stojí Anne Asensio, dříve mimo jiné návrhářka v týmu, který se podílel na designu například pro Renault Twingo. Povídali jsme si s ní ještě s kolegou novinářem z Izraele, který mě téměř nepustil ke slovu. Dokonce se nabídl, že ji navštíví v jejím bydlišti. Tedy tolik volného času bych chtěl mít. Oba se shodli, že jsou blázni do motorek, Anne jich dokonce vlastní víc a vyráží s nimi na výlety, při příznivém počasí i do práce.

Partneři, sponzoři, novináři

Jako každoročně byly k vidění v hale Agora zajímavé produkty partnerů a sponzorů konference. Návštěvníci zde například „naživo" mohli zhlédnout profesionální duální displeje Fujitsu pro 2D a 3D zobrazení (najdete o nich informaci v hardwarových aktualitách) a další produkty. Kromě již zmíněných firem zde měly stánky firmy jako Optis, Tata Technologies, Visenso, AMD, IBM, Transcat, Technia, TechViz, Sculpteo, Capgemini, Objet, Immersion, Nvidia a další.

Mezi účastníky konference jsem potkal i zástupce Technodatu a jeho zákazníků z firem Honeywell, Doosan Škoda Power, Evektor, Promens a Duratec. ECF 2011 se zúčastnila i řada novinářů a zástupců médií z celé Evropy, z České republiky to byli zástupci časopisů Technický týdeník, E15, Reflex, AutoDesign&Styling a Energetika a samozřejmě IT CAD.


Mohlo by vás zajímat: