SolidWorks
EDU Trainings IT školení
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens
CAD Studio
AIMTEC
Voice of Industry

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

PLM: další nástroj pro efektivnější vývoj a výrobu

Autor článku: Richard Tinsdeall   

Tags: 360 | Autodesk | CAD | Cloud | PLM

03-Autodesk_PLM01Těžko na světě najdeme firmu, která by nechtěla pracovat lépe, rychleji a úsporněji, zvláště v této ekonomicky složité době. V některých odvětvích to stále může znamenat omezování plýtvání, ve strojírenství však redukce nákladů proběhla již před několika lety. Provozy jsou zde již štíhlé, procesy od návrhu po výrobu efektivnější a dodavatelské řetězce optimalizované.

 

 

Od digitálního prototypování k PLM

Potenciální výhody podnikových PLM řešení:

 • Vyšší efektivita podnikových procesů
 • Lepší spolupráce s dodavateli
 • Rychlejší uvádění nových produktů na trh
 • Lepší vyhovění standardům
 • Vyšší kvalita produktů
 • Rychlejší reakce na změny na trhu
 • Lepší přehled o projektech a programech
 • Méně odpadu
 • Vyšší míra opakované využitelnosti komponent

Po určitou dobu získávaly náskok společnosti, které progresívně začaly experimentovat s 3D navrhováním. Ostatní výrobci je však rychle následovali a nyní jsou mnohé z těchto metod – včetně digitálního prototypování – standardem v mnoha oblastech strojírenství.

Kam tedy nyní? Vodítkem je jedna z velkých výzev, která stojí před firmami nejen ze strojírenského odvětví. Je jí maximalizace hodnoty rychle narůstajícího objemu dat. V oblasti výroby se jedná převážně o produktová data, od zachycování požadavků přes tvorbu konceptu, vývoj a výrobu až po servis, vyřazení z provozu a recyklaci nebo likvidaci.

V tuto chvíli je již jasné, že hovoříme o správě životního cyklu produktu (PLM – Product Lifecycle Management). Měli bychom o tom však hovořit spíše šeptem. Víme, že v některých kruzích se ozve přinejlepším: „Obehraná písnička…“ a přinejhorším: „To si snad děláte legraci.“ Tedy pokud firma není velký výrobce, který si může dovolit investovat spoustu času a peněz do implementace těchto komplikovaných systémů.

Jakkoliv je nasazení podnikového PLM systému nelehkým úkolem, podle poslední studie společnosti Gartner si od něj výrobní firmy slibují potenciál mnoha přínosů, jako je například:

 • Větší transparentnost kritických informací
 • Vyšší efektivita podnikových procesů
 • Lepší spolupráce s dodavateli
 • Rychlejší uvádění nových produktů na trh
 • Lepší vyhovění standardům
 • Vyšší kvalita produktů
 • Rychlejší reakce na změny na trhu
 • Lepší přehled o projektech a programech
 • Méně odpadu
 • Vyšší míra opakované využitelnosti komponent

Úskalí PLM

Ve většině menších firem jde ale nyní myšlenka na investici do tradičního PLM řešení nejen proti náladě, ale hlavně proti nárokům současné doby. Schválilo by představenstvo tak drahý nákup při nejistých podmínkách na trhu? Určitě by schvalování předcházely hodiny debat a prezentací a nepřineslo by to okamžitý pozitivní efekt, jaký mnohé společnosti v současné době tolik potřebují.

03-Autodesk_PLM02

03-Autodesk_PLM03

Často to vypadá, že nikdo nepřečká implementaci klíčového podnikového systému alespoň bez jedné bezesné noci. Však jen samotné vyprávění o PLM systémech mohou zodpovědným pracovníkům zavdat příčinu k nespavosti. Tyto složité systémy na míru vyžadují často týmy konzultantů, aby se podařilo postavit správný a otevřený rozpočet a aby se celý projekt podařilo dotáhnout do konce.

Není proto divu, že PLM řešení mají své odpůrce. Nikdo například nezapomene Carlu Bassovi, řediteli Autodesku, že jednou veřejně prohlásil: „Problém s PLM mají jedině a pouze dodavatelé řešení PLM.“ Člověk by ale nikdy neměl říkat „nikdy“. Časy se mění a s nimi i firemní požadavky. Protože si menší firmy nemohou dovolit ani uvažovat o investicích do PLM systémů v jejich současné podobě, mnohé z nich stále uchovávají informace v  tabulkách Excelu a databázích Access. Kdyby mohly společnosti na jediném snadno přístupném místě integrovat všechny produktové informace včetně správy projektů, správy požadavků, kvality, shody s předpisy a správy dodavatelů, podstatně by si tím zvýšily efektivitu práce. Informovanější rozhodování by jim ve výsledku pomohlo uvádět na trh kvalitnější výrobky. Zvýšily by tak své tržby a díky efektivitě též výsledné zisky. Jedná se tedy o příležitost dělat věci lépe, přitom se stejnými zdroji.

Cloud jako vzpruha

Z hlediska PLM změnil naštěstí jeden nový technologický vývoj pravidla hry. Nástup tzv. cloudu vzal vítr z plachet mnoha odpůrcům a vrhl na potenciál PLM nové světlo. Namísto spoléhání na konvenční servery je díky cloudu nyní PLM řešení nabízeno jako služba, která běží na serveru někoho jiného a ke které lze vzdáleně přistupovat odkudkoli na světě. Tato možnost přichází v době, kdy pro projektové týmy rozptýlené po celém světě – či často na cestách – je rychlý a bezpečný přístup ke spolehlivým datům zásadním předpokladem hladkého pracovního procesu.

Objemná CAD data mohou být uchovávána na interních serverech a přesunuta do cloudu pouze v případě potřeby, například je-li zapotřebí zkontrolovat shodu s předpisy atp. Lze k nim přistupovat pomocí webového prohlížeče s komfortním rozhraním, ve kterém se uživatelé dokážou snadno orientovat. Z výzkumů vyplývá, že zatímco k systémům pro správu dat přistupuje v průměru pouze osm lidí na aplikaci, v případě PLM systémů toto číslo vzrůstá na 20. Přitom nikdo z nich nejsou konstruktéři nebo CAD specialisté.

Jakmile se myšlenka flexibilního, cenově dostupného, snadno implementovatelného a použitelného PLM systému prosadí, naskýtají se nové možnosti využití. Jako příklad uveďme, že namísto konfigurace každého detailu mohou být v odběru zahrnuty všechny moduly nebo šablony a v případě potřeby aktivovány. Zatímco u mnoha tradičních PLM systémů je využíván pouze zlomek dostupných možností, poskytuje toto uspořádání maximální užitnou hodnotu systému.

Proč právě Autodesk?

Nedávné uvedení vlastní verze PLM řešení vypadá vzhledem k počátečnímu váhání společnosti Autodesk vstoupit na PLM trh jako překvapivý obrat. Když se ale nad tím zamyslíme, mířil Carl Bass svou narážkou na PLM trh jako takový, jak ve své době vypadal. Jaký lepší znak skutečné inovace si lze představit, než když firma vyvine úsilí změnit to, co pro drtivou většinu podniků nefunguje?

Pozice firmy Autodesk na trhu  CAD systémů a správy dat společně s politikou „demokratizace“ technologií tak, aby je mohly využívat organizace všech velikostí, z něj dělá přirozeného uchazeče o tento konkrétní sektor.

Autodesk je přesvědčen, že nyní dokáže výrobcům poskytnout agilní a škálovatelné řešení, které je natolik dostupné, aby jej bylo možné nakoupit bez nekonečného schvalovacího procesu. Řešení lze nasadit bez externích konzultantů a dokonce i bez interního IT oddělení, přičemž může fungovat již za několik hodin. Odhadované náklady budou přitom zhruba desetinové oproti nákupu standardního PLM systému. Navíc je dobré připomenout, že vše je již součástí dodávky, takže nehrozí šok z nutnosti nakupovat další a další moduly.

Rozdíl mezi PLM systémem společnosti Autodesk a ostatních je tak zásadní, že může totálně transformovat trh. Po letech nedůvěry v klasické systémy tak přišel správný čas – a technologie – pro novou formu PLM dostupnou všem.


Mohlo by vás zajímat: