CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch
AVeng
Siemens - Letní akademie
Předplatné časopisu CAD

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pokročilé simulace v prostředí NX CAM

Autor článku: -pr-   

Siemens Digital-machine-shopSpolečnost Siemens PLM Software poskytuje komplexní sadu nástrojů počítačové podpory obrábění – NX CAM. Toto řešení umožňuje uživateli efektivně využívat svůj výrobní potenciál, zrychlit plánování výroby, tvorbu NC programů i samotný proces obrábění. Nejen snížení obráběcích časů, ale i včasné odhalení případných chyb během procesu výroby, příznivě ovlivňuje celkové výrobní náklady.

Virtuální kontrolou průběhu obrábění využitím takzvané ISV simulace (Integrated Simulation and Verification), se lze vyhnout vzniku zmetkových dílů, ale především i poškození nástroje způsobené kolizí stroje, nebo poškození celého stroje vzniklé kolizí jeho komponent. Tato simulace se využívá zejména při obrábění komplikovaných dílů na víceosých obráběcích centrech. Mnoho výrobců proto začlenilo uplatňovat ISV simulace jako standard v průběhu technologické přípravy výroby.

Siemens NX CAM se skládá ze tří částí: klasického NC programování drah nástroje, integrovaného postprocessingu a ISV simulátoru. Samotná simulace je plně integrovaná v prostředí Siemens NX, tudíž není nutné provádět simulaci v externím programu nebo kupovat další modul. Využívá se vždy virtuální model stroje, který simuluje kinematiku CNC stroje a další nadstavbové prvky. Simulace je rozdělena na tři úrovně dle propracovanosti simulačního procesu.

Siemens cam simulate

Úrovně ISV simulací v NX

Prostředí simulátoru NX CAM umožňuje kromě základní technologické integrované simulace využívat i mnohem komplexnějších simulací založených přímo na simulaci NC kódu. ISV simulace jsou v NX dostupné celkem ve třech úrovních podle stupně komplexnosti.

Základní Tool Path Simulate - založena na simulaci celého pohybu stroje na základě generovaných vnitřních drah z CAM systému. Tento základní druh simulace je určen především k ověření funkčnosti generované dráhy z pohledu kinematiky stroje. Pomocí této simulace lze kontrolovat kolize částí stroje s obrobkem, překročení limitů os stroje nebo vhodné uložení součásti v pracovním prostoru.

Pokročilá CSE simulace - tato simulace je rozšířena o vliv samotných pohonů stroje a zástupcem řídicího systému je takzvaný řídící driver simulátoru. Simulace je díky této architektuře řízena přímo reálným NC kódem generovaným konkrétním postprocesorem. Simulace slouží k pokročilému ověření navržené technologie, k výpočtu výrobního času významně ovlivněného o charakter pohonů stroje.

VNCK simulace (Virtual NC Kernel) je třetím stupněm simulace Tato simulace je řízená virtuálním řídicím systémem Sinumerik, tudíž obsahuje interpolátor řídicího systému, který odbavuje NC kód, jako je tomu při skutečném procesu řízení CNC stroje.

Pokud se chcete dozvědět více, registrujte se na webinář společnosti Siemens.


Mohlo by vás zajímat: