Inzerce
Google překladač: English Deutsch
Místo pro novou budovuSpolečnost Nemetschek ve spolupráci s archiweb.cz, s městem Brnem a dalšími partnery vyhlásila studentskou ideovou architektonickou soutěž pro studenty středních a vysokých škol stavebního zaměření. Předmětem soutěže je architektonický návrh městského domu situovaného na lukrativní nárožní parcele na křižovatce ulic Nové Sady a Hybešova v Brně. Studenti se mohou do soutěže přihlásit do 30. září 2005, termín pro odevzdání soutěžních návrhů je 15. leden 2006 a slavnostní vyhlášení vítězů soutěže proběhne 30. ledna 2006. Podmínkou soutěže je zpracování návrhu s využitím AEC/CAD systému Allplan.

Záměrem společnosti Nemetschek a dalších partnerů soutěže je podpořit a motivovat studenty architektury a stavebních oborů přípravou zajímavého zadání pro jejich školní práce a zároveň získat nabídku neotřelých řešení na využití lukrativní městské parcely v těsné blízkosti centra Brna. Současně bude tímto způsobem možno prezentovat možnosti AEC/CAD systému Allplan.

Úkolem soutěžících je jednak definovat funkční obsah domu a poměrné zastoupení jednotlivých funkcí, a zároveň najít adekvátní architektonický výraz městského domu na začátku 21. století. Uměřenost místu, pochopení genia loci, soudobý architektonický výraz a provozní uspořádání domu budou důležitými kritérii pro vyhodnocení soutěže. Soutěžní návrhy bude posuzovat odborná porota složená se zástupců vyhlašovatele, partnerů soutěže a předních brněnských architektů. Vítězné návrhy budou prezentovány na výstavě uspořádané po ukončení celé soutěže.

Informace o studentské architektonické soutěži „Městský dům | City House“ najdete také na www.nemetschek.cz.

IMAGINE Virtual DeliverySpolečnost Leica Geosystems GIS & Mapping, LLC oznamuje vydání nového software IMAGINE Virtual Delivery pro publikování 3D scén prostřednictvím internetu. Tento modul dále rozšiřuje možnosti IMAGINE VirtualGIS, nadstavby software ERDAS IMAGINE, o možnost zpřístupnění vytvořených scén na internetu.

V rámci scény je možné kromě modelu reliéfu exportovat rastrové i vektorové vrstvy, anotace i 3D modely (domy, stromy atp.). Exportované scény je možné prohlížet interaktivně v prostředí internetu bez použití dalšího placeného software. Ve scéně umístěné na internetu se lze snadno pohybovat, prohlížet přednastavené pohledy nebo průlety, vytvářet nové animace či dokonce měřit vzdálenosti. IMAGINE Virtual Delivery tak umožňuje snadno poskytovat reálné scény včetně interaktivního přístupu při prohlížení.

 IMAGINE Virtual Delivery je nabízen ve třech variantách – „Personal“ pro ukládání na CD/DVD, „Departmental“ pro publikování scény o velikosti do 25 GB prostřednictvím internetu a „Enterprise“ pro publikování neomezeně veliké scény prostřednictvím internetu. K dispozici jsou také varianty pro placený přístup k publikovaným scénám.

Další informace najdete na stránkách Leica Geosystems.

Po celé České republice i na Slovensku probíhá seriál seminářů věnovaný problematice stavebních výpočtů a vzájemnému propojení systémů Allplan verze 2005 a ESA PT verze 5.1. Tyto semináře jsou určeny hlavně pro statiky, projektanty a konstruktéry, kteří se zabývají navrhováním, výpočty, posudky a kreslením nosných stavebních konstrukcí ze železobetonu, oceli a dřeva.

Cílem je obeznámit odbornou veřejnost s aktuálními možnostmi a verzemi výpočetního systému ESA PT od firmy SCIA a AEC/CAD/CAM systému Allplan od firmy Nemetschek. Podrobný program, místa a termíny jednotlivých seminářů i možnost zaregistrovat se najdete na zde uvedených stránkách pořádajících firem SCIA CZ a Nemetschek.

Gisel WMSSpolečnost T-MAPY dokončila práce související s rozběhnutím WMS služeb zprostředkovávaných ze serveru Centra regionálního rozvoje ČR (CRR ČR) formou zabezpečeného přístupu vybraným partnerským organizacím CRR ČR. Díky tomu mají nyní jednotlivé regionální rozvojové agentury, které jsou jakousi "prodlouženou výkonnou rukou" CRR v jednotlivých regionech, možnost pracovat ve svém lokálním desktop GIS software s vybranými daty uloženými na serveru CRR ČR a používat je jako podkladová data pro zobrazování vlastních dat či při tvorbě dat nových.

Regionálním rozvojovým agenturám jsou formou WMS zpřístupněné (vždy pouze pro své zájmové území) například následující datové sady

 • ortofoto ČR barevné, rozlišení 2m/px
 • ČR 1:200 000 - rastr
 • ČR 1:50 000 - rastr • plány měst 1:10 000 - rastr
 • administrativní členění (hranice katastrálních území, obcí, ORP, ...)
 • euroregiony
 • mikroregiony
 • chráněná území
 • infocentra
 • ...

Více informací najdete na stránkách společnosti T-MAPY.

Mikuláš Szapu st. s certifikátem ISOAj vďaka podpisu dohody o strategickej aliancii s pražskou spoločnosťou GCWare, spol.s r.o., Praha v decembri minulého roka pokračuje expanzia trnavskej spoločnosti YMS, a.s., na zahraničné trhy. YMS, a.s., pôsobiaca v oblasti technických informačných systémov a IT služieb, sa od podpisu dohody ako aliančný partner zúčastnila na viacerých tendroch nielen v Európskej únii, ale aj v oblasti Stredného východu a získala niekoľko zaujímavých zákaziek.

Partnerstvom spomenutých dvoch subjektov pôsobí na európskom a svetovom trhu geopriestorových informačných systémov, mobilného riadenia zdrojov a správy majetku už šesť mesiacov ďalší silný hráč.

PARASOLIDSpolečnost Unigraphics oznámila dostupnost software Parasolid V 17.0. Obsahuje zlepšení funkcionality, které umožní zvýšit produktivitu koncových uživatelů.

K novinám patří nové techniky pro návrh a reprezentaci volných ploch, nové možnosti zaoblování,  automatická tvorba polí prvků, zrychlení komplexních Booleanovských operací, rozšíření kontroly nad tvorbou prolisů, offsetů, tloušťkou stěn a operacemi pro editaci povrchů.

Současně jsou dostupné nové verze nástrojů pro interoperabilitu - překladače formátu Parasolid a Parasolid Bodyshop, které umožňují úspěšnou výměnu dat mezi Parasolidem a dalšími proprietárními i standardními formáty.

Freedom TowerSpolečnost Autodesk oznámila, že společnost Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM) zvolila u projektu Freedom Tower, budovy, která má jako první vyrůst na místě bývalého Světového obchodního centra v New Yorku, jako společný standard platformu Autodesk Revit. SOM se v praxi přesvědčila, že Revit umožňuje architektům a návrhářům pracovat tak, jak uvažují, a zároveň jim šetří spoustu času při revizích a překreslování. SOM při vytváření, správě a sdílení digitálních návrhových dat spoléhá také na službu Autodesk Buzzsaw a spolupracuje s divizí Autodesk Consulting na implementaci softwaru a školení uživatelů.
money_n.jpgSpolečnost Autodesk oznámila své finanční výsledky za první fiskální čtvrtletí, které skončilo 30. dubna 2005. Autodesk v tomto období vykázal čisté příjmy 355 miliónů dolarů, což je 19% nárůst proti 298 miliónům vykázaným za první čtvrtletí předcházejícího roku. Čistý zisk za první čtvrtletí je 76 miliónů dolarů neboli 0,31 dolaru na akcii podle principů GAAP a 75 miliónů dolarů a 0,30 dolaru na akcii ve vyjádření non-GAAP.

K výsledkům Autodesku přispěly vysoké tržby z prodeje nových licencí a předplatného, rostoucí penetrace jeho vertikálních a 3D produktů a neustálé zvyšování ziskovosti. Tržby z nových licencí vzrostly v prvním čtvrtletí o 22 procent proti předcházejícímu roku, tržby z nových licencí programu AutoCAD vzrostly proti předcházejícímu roku o 26 procent. Stále větší podíl na trhu získávají vertikální a 3D produkty Autodesku: Tržby z aplikace Autodesk Map 3D vzrostly meziročně o 25 procent, tržby z aplikací AutoCAD Mechanical a AutoCAD Electrical vzrostly proti minulému roku o 53 procenta. Tržby z nových licencí na Autodesk Inventor Series, Autodesk Inventor Professional, Autodesk Revit Building, Autodesk AutoCAD Revit Series a Autodesk Civil 3D vzrostly meziročně o 83 procenta.

Více informací zde.

TrueMillCelostátní setkání uživatelů produktu SURFCAM proběhlo 17. května 2005 v konferenčních prostorech hotelu Olympik v Praze. Setkání se zúčastnilo přes 120 uživatelů z celé České republiky. Organizátorem byl distributor – společnost 3E Praha Engineering ve spolupráci s autorizovanými prodejci produktu.

Setkání se konalo při příležitosti představení nové verze SURFCAM 2005, která byla uvedena na trh České a Slovenské republiky v dubnu 2005. Uživatelům byly předvedeny novinky ve verzi 2005 jako například nová grafika využívající technologii DirectX, nové překladače pro Autodesk Inventor 9, Unigraphics NX2, Catia v5r14, Pro/E Wildfire 2.0. a řada technologických novinek.

Uživatelé byli také seznámeni s modulem SolidWorks PDO, který je začleněn do technologie produktu SURFCAM od verze 2005. SolidWorks PDO je integrální součástí dodávek SURFCAMu 3axis PLUS a úrovní vyšších. Modul SolidWorks PDO je plně parametrický objemový a plošný modelář pro tvorbu dílů.

Nejzajímavější části setkání bylo představení nové technologie obrábění TrueMill z dílny firmy SURFWARE. Ta zřejmě představuje největší novinku v oblasti CAM systémů za několik posledních let. TrueMill může zásadním způsobem změnit pohled na vysokorychlostní obrábění a prodloužit životnost používaných nástrojů. Hlavním přínosem ale bude výrazné zkrácení doby obrábění a to prakticky na všech frézovacích centrech včetně starších. Technologie TrueMill se objeví v příští verzi SURFCAMu s označením SURFCAM Velocity. Více informací najdete na adrese www.truemill.cz.

money2_n.jpgSpolečnost UGS zveřejnila své finanční výsledky za první kvartál roku 2005, tj. k 31. březnu. Společnost uzavřela 22 "mega" kontraktů, tedy kontraktů, jejichž jednotlivá hodnota přesahovala milion dolarů. V porovnání s předchozím rokem počet těchto kontraktů vzrostl téměř dvojnásobně, což mělo za následek 38,4procentní růst v cPDM a zvýšení tržního podílu v oblasti PLM.

Hlavní ekonomické ukazatele UGS za první kvartál: Celkové příjmy vzrostly na 252,6 milionu USD, což představuje 8-procentní nárůst v porovnání se stejným obdobím loni. Společnost vykázala růst příjmů v každém geografickém segmentu. Provozní zisk, vyjma amortizace, dosáhl výše 46,6 milionu USD. Vykázaný provozní zisk byl 13,8 milionu USD, který zahrnuje dopad amortizace. Čistý příjem před zdaněním dosáhl výše 56,9 milionu USD. Výsledky UGS za první kvartál nezahrnují ekonomické výsledky Tecnomatix Technologies Ltd., neboť akvizice byla dokončena až k 1. dubnu 2005.

ArcGIS 9.1Společnost ESRI oznamámila vydání nové verze software pro tvorbu kompletního geografického informačního systému ArcGIS 9.1. Součástí ArcGIS 9.1 jsou všechny produkty ArcGIS Desktop (ArcReader, ArcView, ArcEditor, ArcInfo) a dále ArcGIS Engine, ArcGIS Server, ArcIMS a ArcSDE. Navíc je nyní k dispozici nová nadstavba Network Analyst pro platformu ArcGIS.

Hlavní vlastnosti ArcGIS 9.1:

 • vylepšená kvalita, stabilita a výkon – ArcGIS 9.1 zahrnuje kvalitativní vylepšení všech produktů a přináší lepší podporu velkých datových sad,
 • více funkcí pro zpracování prostorových dat – ArcGIS 9.1 přidává funkce pro zpracování prostorových dat (geoprocessing) do grafického uživatelského rozhraní (GUI) produktů ArcGIS Desktop: do ArcView 68 nástrojů, ArcEditor je bohatší o 86 nástrojů a 22 nástrojů přibylo do GUI ArcInfo,
 • nový nástroj Sloučit (Merge) pro slučování dat z různých tříd prvků do jedné, • vylepšení v oblasti produktivity – nové nástroje Posunout na výběr (Pan to selection), Pozastavit vykreslování (Pause drawing), nástroj Překrývání (Swipe) pro postupné překrývání/odkrývání vrstev, větší podpora dlouhých názvů polí v tabulkách a další, • nová možnost Uložit jako (Save As) pro zpětnou kompatibilitu souborů – tento nástroj umožňuje uložit kopii dokumentů ArcGIS (.mxd, .sxd, .lyr) tak, aby mohly být beze změn otevřeny v ArcGIS verze 8.3,
 • širší podpora standardů konsorcia OGC™ (Open Geospatial Consortium, Inc.™) – ArcGIS 9.1 přináší lepší podporu standardů OGC včetně WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature Service) a CAT (Catalog Services),
 • nová data – uživatelé ArcGIS 9.1 budou mít přístup k rastrovým datům celé Země v rozlišení 150 m v přirozených barvách.

SolidWorks 2006Ve čtvrtek 2. června bude v USA v internetovém přenosu představena i širší veřejnosti nová verze systému SolidWorks 2006.

Bude prezentována nová 2D i 3D funkčnost a možnosti zvyšování produktivity, vystoupí i CEO společnosti John McEleney. 

Zájemci z české republiky měli možnost seznámit se s  novou verzí, například na Celostátní konferenci SolidWorks uspořádané v dubnu společností SolidVision.

Společnost gedas ČR, s.r.o. v květnu letošního roku dosáhla statutu VIP partnera IBM a zároveň získala titul Advanced Business Partner IBM. Certifikát VIP partnera IBM pro Centrální a východní Evropu byl společnosti gedas udělen za vynikající obchodní výsledky v roce 2004 a přínos na poli řešení pro zákazníky z oblasti výroby a automobilového průmyslu. To potvrzuje fakt, že společnost gedas je významným hráčem na trhu komplexních ICT řešení pro tento náročný sektor.

„Poděkování za tento úspěch patří lokálnímu IBM Alliance managerovi Vlastimilu Horákovi a týmu expertů na jednotlivé skupiny produktů. Oceňujeme zejména výrazný přínos v oblasti serverových a storage řešení ve spojení s monitorovacím systémem TIVOLI, a také významné projekty z řady clusterových řešení s vysokou dostupností v automobilovém průmyslu. Věříme, že tým společnosti gedas nezůstane stát na místě, ale bude nadále přispívat k upevňování pozice společnosti IBM na českém trhu informačních technologií,“ uvedl Martin Binder, BPO manager zodpovědný za partnerskou organizaci IBM Česká republika.

Strana 630 z 641

<< Začátek < Předchozí 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 Další > Konec >>