SolidWorks
CEGRA
Asseco - Sparkys 1
Google překladač: English Deutsch
Společnost Intel představila mobilní procesor Intel Pentium 4 552 s technologií Hyper-Threading pro přenosné počítače. Procesor je určen pro větší notebooky, označované rovněž jako "náhrada stolního počítače". Takové notebooky mají obvykle velký displej, klávesnici standardních rozměrů a několik mechanik. Platforma mobilního procesoru Intel Pentium 4 přináší v přenosném provedení funkce podobné stolnímu počítači a vysoký výkon v multitaskingu pro potřeby náročných grafických a kreativních multimediálních aplikací.

Procesor Intel Pentium 4 552 s HT technologii je vyráběn špičkovou 90nm technologií a obsahuje mimo jiné 1MB vyrovnávací paměť 2. úrovně, 13 nových instrukcí Streaming SIMD 3 Extensions (SSE3), zdokonalenou mikroarchitekturu Intel NetBurst a pracovní takt 3,46 GHz. Produkt rovněž přináší funkce řízení spotřeby, jako je podpora technologie Enhanced Intel Speedstep, stavy deep sleep a deeper sleep, které ve srovnání s verzemi pro stolní počítače snižují tepelné vyzařování procesoru a zajišťují notebooku spolehlivý výkon. Mobilní procesor Intel Pentium 4 552 s HT technologii spolupracuje s čipovými sadami Intel 852GME a Intel 852PM.
CFD aplikační testy (konkrétně výpočet potrubního proudění FL5S1, při kterém bylo použito 32.000 hexahedrálních buněk k matematické simulaci) provedené ve společnosti Fluent Inc prokazují, že servery společnosti Sun mohou dosahovat až o 26 % vyššího výpočetního výkonu, než servery společnosti HP Invent s procesory Intel Itanium 2. Každé urychlení matematických výsledků a simulací přitom může velmi výraznou měrou ovlivnit dobu uvedení jednotlivých výrobků na trh a tím zvýšení konkurenceschopnosti společnosti, snížení investic do vývoje, včetně zkrácení doby nutné pro testování reálných prototypových modelů. Detailnější popis testů lze najít na internetové adrese
http://www.fluent.com/software/fluent/fl5bench/fullres.htm.
Společnost Dorner Manufacturing, výrobce pásových dopravníků, nabízí svým zákazníkům interaktivní online katalog s možností výběru z 75 000 3D modelů dopravníků s následnou konfigurací a stažením během několika minut Pro provozování tohoto katalogu používá společnost Dorner Manufacturing řešení SolidWorks 3D PartStream.NET. Nabízí tak zákazníkům výběr dopravníků podle přesných specifikací výrobních linek, vše nyní trvá minuty místo dní. Inženýři a konstruktéři kdekoli na světe mohou upravovat a konfigurovat dopravníky, které mohou přepravovat doslova cokoliv od aspirinu po velké součásti. Stáhnou si parametrický 3D model vytipovaného dopravníku, který poté porovnají s půdorysy výrobních linek a provedou případné úpravy konfigurace. Dříve trvalo dva dny, než byla ve spolupráci s inženýry Dorner Manufacturing konfigurována správná součást, což tyto pracovníky odvádělo od jejich práce na vývoji nových výrobků a zákazníky zbytečně zdržovalo. Společnost Dorner upevnila svou pozici na trhu i díky produktu SolidWorks 3D ContentCentralSM (www.3dcontentcentral.com). Jedná se o online adresář dodavatelů stahovatelných 3D modelů součástí. Gary Wemmert, marketingový ředitel společnosti Dorner připomíná, že díky uvedení společnosti Dorner na prvním místě tohoto seznamu se počet uživatelů zaregistrovaných na stahování 3D modelů dopravníků zdvojnásobil. Společnost Dorner dodává svým zákazníkům dopravníky pro přepravu výrobků v rámci balicích a montážních linek již více než 35 let. Její dopravníky najdeme téměř v každém odvětví počínaje výrobou spotřebičů pro domácnost přes potraviny a farmacii až po kovovýrobu. Společnost se snaží dodávat i speciální dopravníky, které lze použít i v místech, kam se dopravníky od konkurence nedostanou. www.solidworks.cz www.dorner.com
Delcam uvolnil novou verzi svého systému PS-Electrode pro automatizované navrhování elektrod. Verze přináší širší možnosti uživatelského nastavení a simulaci činnosti elektrody. Zahrnuje také nové katalogy standardních prvků.

Uživatel může rychle a snadno určit část modelu, pro kterou je potřeba elektroda, vytvoří tvar nutný pro dosažení požadovaného tvaru součásti, rozšíří hlavní plochy pro zajištění kvality povrchů a doplní tvary potřebné pro upevněné elektrody do držáku. Nová uživatelská nastaven umožňují snadné budování vlastních katalogů komponent- ať už z 3D modelů stažených z webů jejich výrobců nebo vlastních. Upravovat lze i generování výrobní dokumentace, což umožní zlepšení komunikace mezi konstruktéry elektrod, jejich výrobci i uživateli. Simulace přispívá k předcházení kolizí elektrody v blízkosti obráběného povrchu. www.delcam.com
01_06_sp-3d2.jpgSpolečnost Intergraph Corporation oznámila v prosinci zahájení distribuce systému SmartPlant 3D 5.0 pro navrhování technologických celků. Nová verze přináší řadu zlepšení v oblastech modelování a návrhu konstrukcí, využívání 3D modelů a sdílení dat/workflow. Ke klíčovým vylepšením patří vylepšení knihoven, protipožární vlastnosti prvků, importování rozměrů z analýz a celkové zlepšení výkonu.

www.intergraph.com
01_06_Sazka_a2.jpg Interaktivní informační schéma: klíčový nástroj strategického řízení provozu arény. Při organizování rozsáhlých akcí jako je hokejové Mistrovství světa (WIHC/IIHF 2004) nebo zápasy Světového poháru (WC/NHL 2004) je nevyhnutelné řídit množství zdrojů lidských, časových i technických, a to v nesmírně komplikovaném objektu jakým multifunkční arény zpravidla jsou (s ohledem na množství, tvar a druh prostorů, přístupových cest, bezpečnosti aj.) a navíc často v mimořádně krátkých časech. Pražská SAZKA ARENA patří k nejmodernějším i v oblasti managementu provozu. Příkladem je i flexibilní systém generující interaktivní informační schémata libovolného i v čase proměnlivého uspořádání. Díky speciálním 3D technologiím konturového zobrazení (cartoon shading) vyvinutých firmou Digital Media Production a integrovaných do počítačového 3D modelu arény lze přehledně zobrazovat a interaktivně nakonfigurovat reálné prostorové řezy arénou (nebo jejích částí) pro účely informačních schémat objektu SAZKA ARENY, merkantilních materiálů, znázornění bezpečnostních a únikových strategií arény, ale i obchodních schémat ke komerčním pronájmům i dále např. pro internetové stránky, provozní manuál, příručky pro zaměstnance, manuál pro promotéry, bezpečnostní směrnice, orientační euro-plakáty ve vestibulu SAZKA ARENY atp. Více informací ohledně Informačních schémat na internetu je k dispozici zde.
Společnost UGS, přední světový dodavatel řešení a služeb v oblasti PLM, představila novou funkci Human Modelling, která uživatelům NX umožní při projektování ve virtuálním prostředí za pomoci digitálních modelů lidí snáze vyhovět požadavkům na ergonomii. Simulace vychází ze softwaru E-factory Jack, který slouží právě k simulaci lidského těla a analýze ergonomie. NX Human Modelling umožní firmám napříč celým konstruktérským a vývojovým průmyslem zlepšit ergonomii svých projektů a dalších, s tím spojených úkolů, neboť software nyní umožňuje rozmístění simulovaných osob různých velikostí přímo ve virtuálním projektovém prostředí. Díky simulaci lidských aktivit do řešení NX mohou konstruktéři a návrháři snadno počítat s ergonomickými specifikacemi od samého počátku vývojového procesu. Navíc mohou uživatelé konstruovat v kontextu nejen celé sestavy ale i včetně osoby operující s navrhovaným produktem. To umožňuje v rámci integrovaného prostředí kontrolovat různá navrhovaná řešení, a přispívá tak k rychlejšímu, efektivnějšímu a hladšímu procesu vývoje. Díky tomu, že funkce NX Human Modelling je integrovaná přímo v NX, mohou konstrukteři efektivně pracovat s ohledem na ergonomické faktory. NX Human Modelling rovněž umožňuje návrhářům digitálně simulovat interakci mezi koncovým produktem a lidským uživatelem. Díky tomu snižuje čas nutný na vývoj produktu a podporuje efektivnější přístup k navrhování.
www.ugs.cz

Videa si můžete stáhnout zde
Společnost Bentley Systems, Incorporated oznámila konání "BE Meeting Prague 2005 - The Geospatial Summit". Tento summit, který je evropskou obdobou celosvětové konference "BE Conference", bude věnován výhradně tématice zpracování (geo)prostorových (geospatial) informací. Akce proběhne ve dnech 28. února až 2. března 2005 v pražském hotelu Diplomat. Pro návštěvníky summitu jsou připraveny:
· informace o nejnovějších geospatial řešeních společnosti Bentley,
· setkání s vrcholovými představiteli společnosti Bentley,
· diskuse na více jak 25 odborných jednáních a seminářích věnovaných potřebám uživatelů geospatial řešení,
· informace o projektech, které v roce 2004 získaly ocenění BE Awards of Excellence
· prezentace uživatelů o způsobech uplatnění a využití geospatial řešení,
· přiblížení nových geospatial technologií a postupů pro dosažení vyšší produktivity formou odborných prezentací a seminářů, které sponzoruje Bentley Institute.

Mezi účastníky budou i partneři, integrátoři a konzultanti společnosti Bentley, kteří dále rozvinou nejnovější informace o posledním vývoji technologií a o strategií řešení společnosti. Jednacím jazykem je angličtina. Pro účastníky hlavních prezentací bude k dispozici tlumočení do českého jazyka. www.be.org/bemeetingprague
Ve dnech 23. - 26. ledna 2005 proběhne v Ostravě-Porubě již tradiční mezinárodní sympozium GIS Ostrava 2005. Podtitul sympozia zní "Interoperabilitou k mobilitě" a vyjadřuje zájem pořadatelů zaměřit tento ročník na aktuální problémy integrace geoinformačních technologií s cílem podpořit mobilní GI/GIT.
GIS Ostrava 2005.
Společnost UGS, přední světový poskytovatel softwaru a služeb v oblasti PLM, oznámila dosažení definitivní dohody o převzetí majetku společnosti Tecnomatix Technologies Ltd. (NASDAQ: TCNO), jež je předním poskytovatelem MPM (Manufacturing Process Management) softwarových řešení pro automobilový, elektronický a letecký průmysl i pro řadu dalších oborů. Cena transakce byla stanovena na 17 USD za akcii, tedy na 228 milionů amerických dolarů. Tato transakce představuje další strategický milník v rozvoji společnosti UGS, která tak nadále rozšiřuje své portfolio softwarových řešení, aby svým klientům mohla poskytovat služby a podporu napříč celým životním cyklem produktu. Nová akvizice je potvrzením dlouhodobého úsilí UGS o vůdčí postavení v rychle rostoucím sektoru digitální výroby. UGS se v oblasti PLM zaměřuje na zdokonalení všech aspektů vývoje a výroby produktů v rámci společnosti. CIMdata, přední poradenská firma v oblasti PLM průmyslu, odhaduje, že investice do digitálních výrobních programů budou v příštích třech letech růst tempem 25 procent ročně. I UGS vykazovala v uplynulých čtyřech letech 100procentní nárůst příjmů z digitálních výrobních nástrojů. Společnost UGS nyní využívá software vyvíjené firmou Tecnomatix jako integrované nástroje do Open Manufacturing Backbone (OMB) pro Manufacturing Process Management (MPM). Úkolem Open Manufacturing Backbone je transformace procesu digitální výroby (Teamcenter Manufacturing) prostřednictvím otevřeného prostředí, ve kterém mohou spolupracovat softwarové aplikace vyvíjené třetími stranami. Díky právě uzavřené transakci UGS očekává, že se jí v budoucnu podaří dosáhnout rychlejší integrace s řešeními Tecnomatix a že bude moci tato řešení nabízet jako integrální součást svého systému E-factory. Celá transakce bude uzavřena do konce prvního kvartálu roku 2005 a představuje formální propojení společností UGS a Tecnomatix, které spolu úzce spolupracovaly v rámci strategického spojenectví již od roku 2002.
Více informací najdete na http://www.ugs.com/about_us/press/press.shtml?id=3902
Nový digitální fotoaparát Olympus C-7070 Wide Zoom je vybaven snímačem s rozlišením 7,1 milionu pixelů a širokoúhlým objektivem se 4× optickým zoomem (27-110mm ekv. 35mm formátu) se světelností f2,8-4,8. Použití optického ED členu a dvou asférických čoček docílilo vysoké kresebnosti objektivu. Duální zaostřovací systém s prediktivní AF funkcí udržuje fotografované objekty neustále zaostřené. Prohlížení snímků i na silném světle usnadňuje barevný "antisluneční" 4,5cm LCD displej. Vysoké rozlišení najde uplatnění zejména při tisku velkoformátových fotografií. Jednou z výhod tohoto přístroje je možnost kompletního manuálního ovládání, několik scénických režimů a množství příslušenství. C-7070 Wide Zoom se objeví na pultech prodejen v prvních měsících roku 2005.
Před dvěma měsíci proběhla v České republice první instalace profesionálního šestibarvového digitálního tiskového stroje VUTEk s technologií tisku Scotchprint. Tento stroj, patřící k světové špičce zakoupila společnost SIGN graphics. VUTEk UltraVu SC, Six Color Digital Press je primárně určen pro tisk kvalitních výstupů pro exteriérové i interiérové aplikace. Stroj má nastavené ICC profily pro širokou škálu materiálů, od papírů, přes samolepící fólie, bannery, mesh až po textilie. Díky použité technologii je schopen dle použitých materiálů zaručit až 72 měsíční záruku 3M Matched Component System (MCS) warranty (Systém Sladěných Komponentů). Data pro tento stroj používající navíc světle azurovou a světle purpurovou je vhodné dodávat v RGB, tedy ještě než převodem do CMYKu ztratí původní barevné informace. Americká společnost VUTEk osazuje stroje UltraVu tradičně kvalitními tiskovými hlavami SPECTRA, které umožňují dosáhnout i při vysoké produkční rychlosti (40m2/hod.) velmi kvalitního a ostrého tisku.
Společnost ASUSTeK Computer uvádí na trh základní desku NCLV-DS, která umožňuje osazení dvěma procesory Intel Xeon s technologií EM64T (Extended Memory 64 Technology). Nedílnou součástí této základní desky je rovněž nejnovější verze chipsetu Intel E7320, která otevírá v serverovém prostředí brány k vysokým výkonům. Díky 16 GB paměti DDR o taktu 333 MHz nabízí tato deska dostupné paměťové řešení s velkou datovou šířkou potřebnou pro rychlé datové přenosy. Další velkou výhodou, kterou NCLV-DS přináší svým uživatelům, je její škálovatelnost. Díky portu x4 PCI Express (s využitím konektoru x8) podporuje deska rozšiřující karty pro účely navýšení výkonu systému. Zajímavostí je také použití dvou gigabitových řadičů pro sítě LAN.

Shrnutí technických parametrů:
- Procesor: Dual Intel Xeon, s technologií EM64T
- Čipset: Intel E7320 MCH + Intel 6300ESB ICH
- SCSI: Adapter AIC-7901
- Paměť: Dual-channel PC-2700 ECC Registered, až 16 GB
- Možnosti rozšíření: 1x PCI Express x4 (přes x8 konektor), 2x PCI-X, 2x PCI
- Management software: ASWM 2.0
- Rozměr desky: 12" x 10,5", CEB 1.01 kompatibilní
- Integrovaná LAN: Broadcom BCM5721 PCI Express a BCM5705E PCI Gigabit řadič

Strana 626 z 627

<< Začátek < Předchozí 621 622 623 624 625 626 627 Další > Konec >>