Amper 2019
CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch

Společnost ESRI uvolnila ArcGIS 9.3 Beta

Středa, 16 Duben 2008 20:37

Společnost ESRI uvolnila k testování novou verzi ArcGIS 9.3 Beta. Kromě výrazně zlepšeného výkonu mohou účastníci beta programu vyzkoušet nové funkce a snazší integraci dat a služeb. Jednou z hlavních novinek ArcGIS 9.3 je nové aplikační programové rozhraní (API) JavaScript, s jehož využitím je možné pomocí technologie ArcGIS Server vytvářet aplikace, které mimo jiné dokáží v jedné mapě kombinovat různé služby poskytované různými servery GIS (tzv. mashups). Toto programové rozhraní je součástí produktu ArcGIS Server a umožňuje uživatelům rychle integrovat, zobrazovat a využívat různorodá data prostřednictvím standardních nástrojů. Různé webové služby, ať již se jedná o služby poskytované Google Maps, Microsoft Virtual Earth nebo jiné, lze kombinovat s obsahem a analytickými možnostmi ArcGIS Serveru.

Mezi novinky v ArcGIS Server 9.3 patří také vylepšené možnosti tvorby mapové cache (cache na požádání, zdokonalené funkce geoprocesingu), nové možnosti aplikace ArcGIS Server Manager (např. nastavení bezpečnosti na základě rolí, tj. snazší zabezpečení webových služeb a aplikací), výrazné doplnění on-line nápovědy, nové webové stránky ArcGIS Server Resource Center a lepší možnosti diagnostiky.

 

Účastníci beta programu mohou také vyzkoušet několik vylepšení v rámci ArcGIS Desktop, např. nástroje pro modelování se sledováním geostatistických chyb. Tyto nástroje zvyšují spolehlivost výsledků analýz a potenciálně tak ochraňují společnosti před chybnými závěry a v důsledku i vyššími náklady. Sofistikované modely vytvořené v prostředí ArcGIS Desktop mohou být pomocí ArcGIS Serveru poskytovány koncovým uživatelům ve formě jednoduché webové aplikace. Konečný uživatel tedy vidí výsledky, a to kdekoli potřebuje – na desktopu, přes internet nebo třeba v terénu pomocí mobilního zařízení. V tomto smyslu mohou být nástroje geoprostorové analýzy přístupné všem zaměstnancům v rámci organizace nebo podle potřeby i mimo ni.

 

Mezi další významné novinky ArcGIS 9.3 patří připravená mobilní editační aplikace a rozšířená podpora platforem a dalších standardů definovaných OGC a ISO pro podporu interoperability ArcGIS s dalšími celopodnikovými systémy. ArcGIS 9.3 nabídne také kartografické nástroje pro zlepšení produktivity práce a také řadu vylepšení obecných mapovacích nástrojů.


 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit