Amper 2019
CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch

Deset novinek Arbortextu IsoDraw 7.0

Čtvrtek, 24 Červenec 2008 16:20
Arbortext830.jpgPoslední vydaná verze programu Arbortext IsoDraw, který je v České republice známý hlavně díky společnosti AV Engineering, představuje mnoho nových vlastností, které pro uživatele vytvoří dokonalý „pracovní stůl“ pokrývající jejich ilustrátorské a animátorské potřeby.

Mezi zásadní novinky patří:
  1. Ucelený nástroj pro ilustrátorské a animátorské potřeby – Arbortext IsoDraw 7.0 poskytuje nástroje umožňující ilustrátorům pracovat rychleji, efektivněji a s větším důrazem na detail. Ilustrátor je schopen vytvářet 2D a 3D ilustrace a animace, včetně jejich kombinací. To uživatelům například umožní využívat stávajících 2D archívů a časem je obohatit je o poutavý 3D obsah.
  1. Integrace s Pro/ENGINEER – Arbortext IsoDraw 7.0 načítá přímo soubory Pro/ENGINEER, bez nutnosti konverze do IGES, či jiných formátů. Tato integrace zjednodušuje tvorbu ilustrací, zvyšuje asociativitu a podporuje schopnost udržení změn v designu výchozího modelu.
  2. Rozšířená podpora rozličné škály CAD formátů – PTC přidalo podporu standardních datových formátů zahrnujících IGES, VRML, STEP, VDA, SAT a Parasolid.
  3. Asociativní propojení do více rozličných zdrojových souborů – S Arbortextem IsoDraw 7.0 můžete pro podklady ilustrace využívat četné CAD soubory v nejednotném formátu. Toto je nanejvýše výhodné pro společnosti využívající vícero CAD nástrojů a různé datové formáty. Máte možnost automaticky regenerovat všechny ilustrace a animace s ohledem na nejnovější změny v designu. Významně se tak zjednodušuje a zrychluje změnový proces s ohledem na produktivitu.
  4. 2D animace – Nyní můžete vytvářet 2D animace pro zvýraznění důležitých částí ilustrace, či schémat a vývojových diagramů. Přídavkem je možnost provázání 2D animace s výchozím CAD modelem, tím získáte možnost automaticky zanášet změny v ilustracích a animacích podle poslední změny vzorového modelu.
  5. 3D ilustrace a animace – S Arbortext IsoDraw 7.0 můžete rychle a jednoduše vytvářet 3D ilustrace a 3D animace s mnohem větší názorností a tím pádem redukovat množství mnohdy dlouhých doprovodných textů. 3D ilustrace umožňuje čtenáři manipulaci s obrázkem, zobrazování pod jiným úhlem, interakci s 3D objekty, navigaci v obrázku a zobrazení dodatečných informací. To vše lze podtrhnout komplexní animovanou procedurou.
  6. Náhledy animací – Arbortext IsoDraw 7.0 obsahuje časově omezenou licenci Arbortext IsoView7.0, umožňující náhledy animací během jejich tvorby.
  7. Vyhovuje průmyslovým standardům – Arbortext IsoDraw 7.0 podporuje WebCGM 2.0 a S1000D 2.3 CGM profil. CGM je důležitým otevřeným mezinárodním průmyslovým standardem pro vektorovou grafiku. S1000D 2.3 CGM profil je poslední specifikací řídícího standardu v leteckém a obranném průmyslu. Arbortext IsoDraw 7.0 bylo rozšířeno o podporu importu a exportu formátu SVG. SVG formát je průmyslovým standardem s ohledem na využití společně s XML technologií.
  8. Podpora devíti jazykových verzí – Arbortext IsoDraw 7.0 je dostupný v následujících jazykových mutacích : angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, japonština, korejština, tradiční a zjednodušená čínština.
  9. Softwarové licence – Arbortext IsoDraw 7.0 nabízí softwarové licenční prostředí (FLEX), které nahrazuje předchozí licenční metodu založenou na hardwarových klíčích. Arbortext IsoDraw 7.0 je distribuován v zamčené i plovoucí verzi. Všichni zákazníci platící za aktualizaci a servis automaticky obdrží novou verzi Arbortext IsoDraw 7.0 spolu s návodem jak používat nový způsob licencování.

 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit