Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Zveme vás na NEXT 3D: Inovace díky 3D tisku

Pátek, 01 Duben 2022 13:24

Tags: 3D skenování | 3D tisk | 3Dwiser | Admasys | Humpolec | Konference | NEXT 3D

NEXT 3DKonference NEXT 3D staví na zají­ma­vých řeč­ní­cích přímo z praxe. Nikdo nezná sku­teč­né mož­nos­ti 3D tisku a 3D ske­no­vá­ní lépe než ti, kdo už moder­ní tech­no­lo­gie napl­no vyu­ží­va­jí v prů­mys­lu a výro­bě, výz­ku­mu a vývo­ji. Set­ká­ní, které kla­de důraz na vzá­jem­nou výmě­nu zku­še­nos­tí, pro­běh­ne 26. květ­na pod záš­ti­tou Sva­zu prů­mys­lu a dopra­vy v pří­jem­ném pro­stře­dí hum­po­lec­ké­ho Fabri­ka Hotelu.

3D tisk se už v řadě oblastí osvědčil jako plnohodnotná výrobní technologie. V době překvapení a nejistot celosvětového rozsahu se navíc ukázal být nepostradatelným nástrojem umožňujícím rychle reagovat na měnící se poptávku uvnitř firmy i na požadavky vysoce konkurenčního trhu. Jak lze díky aditivní výrobě rychleji a levněji přinášet na trh lépe přizpůsobené výrobky, ukážou řečníci přímo z českých firem.

NEXT 3D nabídne dostatek prostoru nejen pro inspiraci, ale i pro zrod důležitých partnerství. Kromě 3D tisku – od stolního až po průmyslový a produkční – se věnuje také stále dostupnějšímu, přesnému 3D skenování. Součástí celodenního programu bude mj. možnost vyhrát profesionální 3D tiskárnu.

K účasti nás srdečně zvou pořadatelé ze společností 3Dwiser a Admasys International.
Mediálními partnery konference NEXT 3D jsou redakce IT Systems a T+T Technika a trh.

Více informací a registrace: www.Next3D.cz

NEXT 3D


Mohlo by vás zajímat: