Amper 2019
CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch

SolidWorks 2009 jsou výkonnější a rychlejší

Středa, 24 Září 2008 17:01
SW_P9180002_839.jpgSpolečnost Dassault Systèmes SolidWorks Corp. představila zástupcům tisku ve dnech 17. až 19. září v Barceloně a 24. září ve světovém tisku aplikaci SolidWorks 2009 Premium, nejnovější verzi svého 3D CAD softwaru. Tato nová verze se vyznačuje zdokumentovaným zvýšením rychlosti až o 65 procent oproti aplikaci SolidWorks 2008. Aplikace SolidWorks 2009 vylepšuje to, co již dříve nabízely ty nejvýkonnější produkty v oblasti 3D CAD dostupné na trhu. Nový software odráží intenzivní snahu oddělení pro výzkum a vývoj zaměřit se na výkon, což je podle průzkumu společnosti vlastnost, kterou návrháři a inženýři u CAD softwarů nejvíce oceňují. Výrazný nárůst rychlosti byl vypočítán ze zdokumentovaného zvýšení produktivity při vytváření a upravování velkých sestav a výkresů pomocí pracovních postupů převzatých z reálných prostředí a dat zákazníků.
Pracovní postupy zákazníků byly studovány a testovány tak, aby se zajistilo zlepšení celkového návrhu procesu, a ne pouze určitých funkcí a úloh. Co je ale mnohem důležitější – tohoto nárůstu výkonu bylo dosaženo bez zavedení nových prvků a funkcí, což znamená, že uživatelé se nemusí učit nové postupy, nastavení nebo funkce jenom proto, aby mohli využít výkonnosti aplikace SolidWorks 2009.
SpeedPak-II_839.jpgKromě základní výkonnosti představuje aplikace SolidWorks 2009 také tzv. SpeedPak, což je nový přístup k práci s velkými sestavami, který dramaticky snižuje velikost potřebné paměti počítače, a zároveň zachovává maximální grafickou podrobnost a asociativitu. Díky tomu mohou uživatelé rychle a efektivně vytvářet a upravovat obrovské sestavy a výkresy.
Zvýšení výkonu ale představuje pouze jedno z více než 260 vylepšení aplikace SolidWorks 2009. Prakticky všechna tato vylepšení jsou reakcí na požadavky zákazníků vyjádřené v anketách, v rámci uživatelských skupin, při návštěvách zákazníků nebo získané z formální analýzy vyjádření zákazníků a ze studií budoucích potřeb zákazníků. Produkt je výsledkem tisíců rozhovorů, nespočetných hodin výzkumů potřeb zákazníků, testování použitelnosti a doposud nejdůkladnějšího testování beta verzí zákazníky. Mnohá vylepšení pomáhají organizacím vyvíjejícím výrobky zvyšovat obchodní výkonnost, uspokojovat zákazníky, navrhovat elegantní výrobky a rozvíjet nové uživatele tak, aby se z nich stávali velice SimulationAdvisor839.jpgvýkonní uživatelé. Aplikace SolidWorks 2009 například obsahuje novou funkci Simulation Advisor, která pomáhá uživatelům analyzovat skryté vady v návrzích a provádí je jednotlivými etapami simulace.
Nová funkce Simulation Sensors, založená na integraci aplikací SolidWorks a SolidWorks Simulation, dokáže upozornit uživatele, pokud se díly a sestavy odlišují od uživatelem nadefinovaných limitů. V kterémkoliv bodu navrhovacího procesu si může uživatel nastavit různé cíle, jako je přípustné zatížení, posun, hmotnost dílu, rozměry, kolize, nebo simulační údaje. Žádný CAD software neobsahuje takovou úroveň schopnosti upozorňování – stačí nastavit potřebné parametry a program ohlídá vše ostatní.
Nová kvalitativní funkce Assembly Clearance Verification (Ověřování mezer v sestavě) umožňuje návrhářům a konstruktérům specifikovat nutný odstup jednotlivých součástí z důvodu provozních požadavků, jako je teplota nebo působení elektromagnetického pole. CircuitWorks839.jpgAplikace SolidWorks 2009 rovněž obsahuje software CircuitWorks, který umožňuje návrhářům a konstruktérům začleňovat do svých projektů elektronické a mechanické návrhy, na kterých jsou založeny miliony elektronických produktů vyvíjených každý rok.
Vylepšení doznalo i 2D kreslení, které slouží těm uživatelům, jejichž konečným výstupem jsou výrobní výkresy. Například nový Title Block Wizard – Průvodce razítky automatizuje tvorbu, úpravy a standardizaci informací v razítkách.
Funkce SolidWorks 2009 Vybočení kóty umožňuje uživatelům zlepšovat čitelnost výkresů a usnadňovat jejich interpretaci.
Aplikace SolidWorks 2009 rovněž zjednodušuje navrhování plastových dílů. Uživatelé se již například nemusí uchylovat k pokročilým příkazům modelování, aby vytvořili všudypřítomné okraje a drážky používané k vzájemnému spojení vylisovaných částí. Nový příkaz Jazýček a drážka toto provádí automaticky, odstraňuje nutnost provádění vysokého počtu kroků jednotlivými návrháři a zkracuje dobu nutnou pro osvojování znalostí.
SWIFT839.jpgNový a jednoduchý nástroj pro progresivní vykreslování v sadě nástrojů SWIFT, nazývaný PhotoView 360, umožňuje uživateli fotorealisticky vykreslovat scénu a zároveň pokračovat v práci na této scéně – to je rozdíl oproti jiným softwarům, které nutí uživatele čekat na dokončení dané scény. Kromě toho sada nástrojů SWIFT Instant 3D nyní umožňuje dynamické úpravy v každé etapě návrhu, bez ohledu na to, zda uživatel pracuje se skicou, dílem nebo sestavou.
Aplikace SolidWorks 2009 plně a asociativně integruje v jediném okně všechny softwarové produkty SolidWorks, včetně simulace, správy dat a sdílení 3D obsahu.
SolidWorks 2009 lze nyní zakoupit ve 13 jazykových mutacích prostřednictvím autorizovaných distributorů společnosti SolidWorks po celém světě. Informace o cenách získáte od autorizovaného distributora společnosti SolidWorks. Distributora ve svém regionu naleznete zde.

 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit