Amper 2019
CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch

V Praze proběhla 17. konference GIS ESRI v ČR

Středa, 29 Říjen 2008 11:45
V Kongresovém centru Praha proběhla 17. konference GIS ESRI v České republice. Pořadatelem konference byl výhradní distributor produktů firmy ESRI – společnost ARCDATA PRAHA. Součástí konference byla doprovodná výstava, kde nabízely své služby firmy z oblasti GIS. Dvoudenní konference se účastnilo téměř 800 odborníků a uživatelů geografických informačních systémů ESRI. Ve středu 22. 10. v odpoledních hodinách proběhl předkonferenční seminář zaměřený na nadstavby ArcGIS. Mluvilo se zejména o nadstavbách ArcGIS Data Interoperability, ArcScan, 3D Analyst, Spatial Analyst a Maplex.

Dopolední program konference zahájil 23. října Petr Seidl, ředitel ARCDATA PRAHA. Ve svém vystoupení se zaměřil na vizi GIS v naší republice, kterou pomáhají naplnit sami uživatelé GIS v ČR. Během dopoledne vystoupili také hlavní hosté: Damian Spangrud, produktový manažer ArcGIS, Ing. Jaroslav Zvára, koordinátor realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR, který představil práci systému on-line, poté měl slovo Ing. Jan Fischer, CSc., předseda Českého statistického úřadu, a doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D., šéfredaktor časopisu Vesmír, jenž posluchačům přiblížil situaci člověka v časovém horizontu z filozoficko-matematického hlediska.

 

Odpolední program se nesl ve znamení novinek v technologii ESRI ArcGIS, které přednesli ve dvouapůlhodinovém bloku specialisté ARCDATA PRAHA. Dále se program rozšířil na tři souběžné sekce. Ve Společenském sále probíhal workshop na téma novinek v ArcGIS Server 9.3, v Severním sále blok tematicky zaměřený na správu inženýrských sítí, který zahájil Edgar Sweet (EBS Management Consulting). Zazněly zde také přednášky o implementaci Technického informačního systému ve Skupine ČEZ, o GIS ve skupině Veolia Voda a v PVK a také o implementaci GIS v MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ. V sále na Terase I probíhaly přednášky uživatelů zaměřené na dopravu a veřejnou správu.

 

Druhý den pokračoval program ve třech sekcích. Proběhly uživatelské přednášky zaměřené na informační systémy a GIS, územní plánování, datové báze v GIS, správu GIS a na využití GPS. Ve speciálním bloku věnovaném rastrovému GIS promluvila mj. Iryna Wetzel (ERDAS.) a již zmíněný Damian Spangrud (ESRI). Tento den rovněž proběhly firemní prezentace a workshopy – představily se firmy HEWLETT-PACKARD, GEODIS BRNO a T-MAPY. Na programu byly také další workshopy připravené specialisty ARCDATA PRAHA a ESRI, které se věnovaly vývoji efektivní strategie pro GIS, migraci mapových aplikací ArcIMS do ArcGIS Server a tipům, trikům a novinkám v ArcGIS Desktop.

 

Souběžně s hlavním programem probíhala v prostorách konference kromě výstavy deseti firem z oblasti GIS a samoobslužné přehlídky internetových aplikací GIS také výstava posterů. Vystaveno bylo celkem 35 posterů, z nichž 31 soutěžních hodnotila odborná porota i sami účastníci. Zpestřením letošní konference byla soutěž v poznávání – co nejpřesnější lokalizaci – sedmi připravených družicových snímků.


 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit