Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Zimní roadshow 3D tisku a 3D skenování 2023

Pondělí, 13 Únor 2023 21:56

Tags: 3D skenování | 3D tisk | 3Dwiser | Brno | Dobřany | Pardubice | Roadshow

minifactory-ultra2-office-fresh-part-2307Společnost 3Dwiser roz­je­la svoji road­show už v Os­t­ra­vě a po­kra­ču­je do dal­ších měst. V pátek 17. února za­ví­tá do Brna, v úterý 21. února do Par­du­bic a ve čtvr­tek 23. února do Dob­řan u Plzně. Chce­te-li se pře­svěd­čit, kde 3D tisk a 3D ske­no­vá­ní po­mo­hou s vý­vo­jem a vý­ro­bou ve vaší firmě, za­jí­má vás, z ja­kých tech­no­lo­gií vy­brat, abys­te do­sáh­li rych­lé ná­vrat­nos­ti in­ves­ti­ce, nebo uva­žu­je­te nad za­ve­de­ním, či roz­ší­ře­ním 3D tisku a 3D ske­no­vá­ní, pak byste na road­show ne­mě­li chy­bět.

Místa konání

  • Brno • 17. 2. 2023 - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, Brno, Budova A5, místnost P6.
  • Pardubice • 21. 2. 2023 - Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Náměstí Čs. legií 565, Pardubice.
  • Plzeňsko ► Dobřany • 23. 2. 2023 - VTP COMTES, Průmyslová 1298, 334 41 Dobřany.

Všechna setkání začínají v 9.00, předpokládané zakončení v cca 13 hodin. Účast na roadshow je bezplatná.

Více informací a registrace

 


Mohlo by vás zajímat: