Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MoreCompetency vydává Framework for Civil 3D 2024.1

Čtvrtek, 07 Září 2023 16:26

Framework-2336Mo­re­Com­pe­ten­cy vy­da­la ak­tu­a­li­za­ce pro­duk­tů Fra­me­work for Civil 3D 2024.1 Jump Kit a Tem­pla­tes Only pro Au­to­de­sk Civil 3D 2024.1 Up­da­te. Zá­kaz­ní­ci pro­duk­tů Fra­me­work for Civil 3D 2024 si mohou stáh­nout nej­no­věj­ší se­sta­ve­ní pro­duk­tů Jump Kit a Tem­pla­tes Only pro ne­dáv­no ak­tu­a­li­zo­va­ný Civil 3D 2024.1 z pří­sluš­ných strá­nek ke sta­že­ní.

Před in­sta­la­cí těch­to ak­tu­a­li­za­cí Jump Kit 2024.1 a Tem­pla­tes Only 2024.1 by měly být na­in­sta­lo­vá­ny nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ce Au­to­CADu 2024.1, Map 3D 2024.0.1 a Civil 3D 2024.1 Up­da­te.

Fra­mework for Civil 3D 2024.1 Up­da­tes

Nej­no­věj­ší verze pro­duk­tů Jump Kit a Tem­pla­tes Only a San­d­box Pro­jects pro nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ci Au­to­de­sk Civil 3D 2024.1 ob­sa­hu­jí vý­znam­ná vy­lep­še­ní ša­b­lon Civil 3D, kniho­ven stylů Civil 3D a dal­ších pro­dukč­ních zdro­jů Civil 3D.

Pro­duk­ty Fra­mework for Civil 3D NCS ob­sa­hu­jí vy­lep­še­ní a ak­tu­a­li­za­ce doplňků Layer Stan­dard AddOn a Rail AddOn.

Na strán­ce Re­le­a­se 8 De­tails si mů­že­te po­drob­ně pro­hléd­nout všech­ny po­drob­nos­ti se­sta­ve­ní Fra­me­work for Civil 3D 2024.1 Up­da­te.