Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Cyklus webinářů: Nové HyperWorks efektivně 2

Středa, 21 Únor 2024 23:34

Tags: Advanced Engineering | HyperStudy | HyperWorks | Inspire | OptiStruct | Webináře

AE-Cyklus webinaru-2408Advan­ced En­gi­nee­ring zve zá­jem­ce na nový cyk­lus webi­ná­řů, který je po­kra­čo­vá­ním pod­zim­ní série. S účast­ní­ky se po­dě­lí o tipy, triky a do­po­ru­če­né po­stu­py pro efek­tiv­ní vy­u­ži­tí nové ge­ne­ra­ce Hy­perWorks. Pro­gram je do­pl­něn o téma da­to­vých ana­lýz s vy­u­ži­tím AI/ML tech­no­lo­gií.

Nej­dů­le­ži­těj­ší té­ma­ta budou zo­pa­ko­vá­na a dále roz­vi­nu­ta. Uká­zá­ny a oko­men­to­vá­ny budou i no­vin­ky ve verzi Hy­perWorks 2023.1

AE-Cyklus webinaru-banner

Témata webinářů

AE-Program webinaru 

 


Mohlo by vás zajímat: