Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nezmeškejte Universal Robots Roadshow v Brně

Středa, 03 Duben 2024 22:21

DSC04961-2414Jste při­pra­ve­ni zau­to­ma­ti­zo­vat a ze­fek­tiv­nit své pod­ni­ká­ní? Pak je čas se­zná­mit se s ko­la­bo­ra­tiv­ní­mi ro­bo­ty Uni­ver­sal Ro­bots. Tým Uni­ver­sal Ro­bots při­jíž­dí s Uni­ver­sal Ro­bots Colla­bo­ra­ti­ve Road­show do Brna již 9. dubna 2024. Účast­ní­ky UR tým ex­per­tů se­zná­mí s ko­la­bo­ra­tiv­ní­mi ro­bo­ty. Dozví se, jak mohou ko­bo­ty vy­lep­šit pro­duk­ti­vi­tu, roz­ší­řit vý­rob­ní linky, po­mo­ci ušet­řit a mno­hem více.

Akci hostí Im­pact Hub Brno, Cyril­ská 7, 602 00 Brno v čase od 9: 30 do 15: 30 hodin.

Se­zná­me­ni bu­de­te s kom­plet­ní na­bíd­kou ko­bo­tů Uni­ver­sal Ro­bots i pří­slu­šen­stvím UR+, stej­ně tak, jako s ex­per­ty UR ve svém městě. Tým UR bude při­pra­ven zod­po­vě­dět do­ta­zy a účast­ní­ci si prak­tic­ky vy­zkou­ší, jak snad­né je na­pro­gra­mo­vat ko­la­bo­ra­tiv­ní ro­bo­ty k pl­ně­ní za­da­né­ho úkolu.

Kdy a kde

Datum: úterý 9. 4. 2024
Čas: 9: 30 – 15: 30
Místo: Impact Hub Brno, Cyrilská 7, 602 00 Brno-střed

Program akce

09: 00 – 09: 30 – Zahájení akce, ranní káva
09: 30 – 10: 00 – Universal Robots (Daniel Niepsuj, Martin Svoboda)
10: 00 – 10: 30 – Schmachtl (Roman Trtík)
10: 30 – 10: 45 – Coffee break
10: 45 – 11: 10 – Představení aplikace: paletizace (MP Line)
11: 10 – 11: 35 – Představení aplikace: zpracování kovu (Flaton)
11: 35 – 12: 00 – Představení aplikace: modulární robotické pracoviště (K2 Mechatronics)
12: 00 – 13: 00 – Oběd, networking
13: 00 – 13: 45 – Workshop
13: 45 – 15: 30 – Networking
15: 30 – Konec akce

UR-registrace-2414