Amper 2019
CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch

Rozšiřující a opravný balíček pro MITCalc

Pátek, 06 Únor 2009 11:16

Strojírenské výpočty MITCalc byly rozšířeny o nový výpočetní modul a opravný balíček. Výpočetní modul Desky (kruhové, mezikruhové, obdélníkové) - EP07 řeší průhyb, napětí a průběh sil v zatížených rovinných deskách. Výpočet je určen pro desky homogenní, stejné tloušťky a z jednoho materiálu. Desky mohou být kruhové, kruhové s otvorem a pravoúhlé. Desky mohou být zatíženy rovnoměrně (nerovnoměrně) po celé ploše (nebo její části) nebo mohou být zatíženy silou působící spojitě na kružnici. Výpočet obsahuje řadu grafů všech počítaných veličin a umožňuje řešit minimální tloušťku desky a maximální zatížení desky. Ve výpočtu jsou použita data, postupy, algoritmy a údaje z odborné literatury (Roark formulas, Machinery's Handbook 26th, Teorie desek a skořepin [doc. Ing. Ladislav Šubrt, CSc.] a dalších).

Opravný balíček SP06 řeší níže popsané problémy:
Čelní ozubení vnitřní - palcová verze - opraven výpočet geometrického koeficientu I (dotyk), zpřesnění výpočtu geometrického koeficientu J (ohyb) (Důležitost - Střední).
Čelní ozubení vnější - palcová verze - zpřesnění výpočtu geometrického koeficientu J (ohyb) (Důležitost - Střední).
Čelní ozubení vnější, vnitřní, planetové – ISO verze - Zpřesnění výpočtu geometrického koeficientu YFS (ohyb) (Důležitost - Malá).
Instalační balíčky EP07 a SP06 najdete ke stažení zde.


 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit