Control
Google překladač: English Deutsch
Bentley

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vyhlášení III. ročníku soutěže REVIT OPEN

Středa, 15 Červenec 2009 11:59

Tags: Autodesk

RevitOpen2009_929.jpgAutodesk, společně s Kabinetem modelového projektování Fakulty architektury ČVUT (MOLAB), vyhlašuje již III. ročník anonymní veřejné soutěže REVIT OPEN. Soutěž je určena studentům a čerstvým absolventům vysokých škol (do 3 let po absolutoriu) se stavebním a architektonickým zaměřením v České a Slovenské republice. Cílem soutěže je vytvoření návrhu energeticky soběstačného objektu či několika objektů pro ekologickou ovčí farmu v chráněné krajinné oblasti Beskydy v lokalitě Santov. Stejně jako v předchozích letech je „REVIT OPEN 2009 – Independent House, Ovčí farma” veřejná, ideová, jednokolová soutěž určena jednotlivcům či vícečlenným týmům.
Nově se v letošním ročníku mohou zúčastnit též zahraniční studenti studující v ČR na stipendium. Navržený soutěžní objekt má představovat ekologický, energeticky soběstačný ovčín pro 150 ovcí (bahnic) a minimálně 2 berany s doplňkovým chovem malé skupiny koz v počtu asi 5 až 10 kusů. Pozemek pro soutěžní návrh se nachází na kopci u Santova.
Objekt by měl vykazovat minimální provozní náklady, minimální provozní zátěž pro životní prostředí a charakterem by měl směřovat k nízkoenergetické stavbě. Pro zpracování návrhu a jeho prezentaci musejí soutěžící použít softwaru firmy Autodesk. V rámci soutěže jsou hodnoceny faktory architektonické hledisko, stavebně technické řešení a využití možností daného softwarového řešení. Za komplexní použití softwaru Revit Architecture či AutoCAD Architecture získají soutěžící v celkovém souhrnu další bonusové hodnocení.
Termín ukončení registrace do soutěže je 30. září 2009, poslední den odevzdání návrhů je 9. listopadu 2009. Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhne v březnu 2010. Autoři nejlepších návrhů získají ceny ve formě softwaru společnosti Autodesk, notebooků a digitálního zrcadlového fotoaparátu.
Podrobnější informace o soutěži, společně s registrací pro soutěžící, naleznete na: www.revitopen.cz.

Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit