E LINKX
Google překladač: English Deutsch
Siemens

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Portfolio Autodesku 2011 pro stavebnictví a infrastrukturu

Úterý, 20 Duben 2010 09:07

Tags: Autodesk | Software | Stavebnictví

enhvisualization1Společnost Autodesk ohlásila nové verze svých aplikací pro stavebnictví a infrastrukturu. Aktualizované portfolio má pomoci s dalším zefektivňováním procesu informačního modelu budovy (BIM) ve stavebnictví, usnadnit mezioborovou spolupráci a funkčně podpořit projekty nové výstavby i renovací. Nový software 2011 podporuje dosahování těchto cílů prostřednictvím přínosů informačního modelu budovy. Usnadňuje mezioborovou spolupráci v rámci nové výstavby i renovací obytných a komerčních budov i rozsáhlých infrastrukturních projektů a státních zakázek.
 
Portfolio 2011 pro navrhování budov a stavebnictví
Software Autodesk 2011 pro novou výstavbu a existující stavební projekty podporuje procesy informačního modelování budovy. Pomáhá architektům, návrhářům a inženýrům snáze vytvářet a využívat digitální návrhová data a lépe komunikovat v širších projektových týmech. Mezi nové softwarové produkty patří:  
 • Autodesk Revit Architecture 2011 – pomáhá architektům a inženýrům pracovat přirozeně, navrhovat s volností a pracovat na projektech s maximální efektivitou. Tato specializovaná aplikace s podporou informačního modelování budovy (BIM) pomáhá zkoumat koncepce a podoby návrhů a lépe spravovat návrhová data a dokumentaci v průběhu výstavby. Díky technologii parametrických změn jsou veškeré provedené změny v modelu automaticky aktualizovány, což zaručuje koordinaci a spolehlivost celého návrhu a dokumentace. Mezi hlavní nové funkce patří:
  • pracovní postup pro velké týmy,
  • dokonalejší vizualizace,
  • vylepšené funkce pro dokumentaci.
 • Autodesk Revit Structure 2011 – specializovaná aplikace založená na informačním modelu budovy (BIM) pro firmy v oboru navrhování nosných konstrukcí, jimž poskytuje nástroje pro analýzu statiky. Revit Structure integruje fyzikální model složený z různých materiálů a nezávisle upravovatelný analytický model pro efektivnější konstrukční analýzu. Zároveň umožňuje obousměrné propojení s oblíbenými aplikacemi pro konstrukční analýzu. Mezi hlavní nové funkce patří:
  • vylepšené funkce pro nosné konstrukce (nakloněné sloupy, systémy nosníků, příhradové nosníky a styčníky,
  • vylepšené funkce pro začištění výztuží a betonu,
  • inovace analytického modelu.
 • Autodesk Revit MEP 2011 – pomáhá konstruktérům, návrhářům a projektantům technického zařízení budov (TZB) získat konkurenční výhodu  pomocí informačního modelu budovy (BIM) analýzou a optimalizací systémů budov ještě před zahájením výstavby. Autodesk Revit MEP pomáhá návrhářským týmům rychleji vytvářet lepší návrhy s nástroji, které zvyšují produktivitu a podporují dlouhodobě udržitelný návrh a analýzy.  Mezi hlavní nové funkce patří:
  • modelování kabelových lávek a vedení,
  • rozpisy panelů a koeficienty požadavku,
  • správa přípravků pro technická zařízení budov (TZB).
Pro usnadnění práce s informačním modelem budov BIM a pro ochranu předchozích investic do softwaru zákazníka portfolio 2011 dále obsahuje:

nakres

Aplikace AutoCAD Architecture 2011 a AutoCAD MEP 2011 přinášejí například následující inovace:

 • AutoCAD Architecture 2011 - efektivní navrhování a dokumentace v intuitivním prostředí se specializovanými nástroji pro architekty. Mezi hlavní nové funkce patří:
  • nové geometrické a rozměrové vazby,
  • nové nástroje pro renovace, které urychlují návrh a výrobu,
  • vylepšené funkce začištění zdí s novým inteligentním příkazem Cleanup.
 • AutoCAD MEP 2011 - verze aplikace AutoCAD pro návrháře a projektanty technického zařízení budov (TZB), která pomáhá dosáhnout při navrhování vyšší produktivity. Mezi hlavní nové funkce patří:
  • zobrazení bloků MvPart (vytvoření a uložení názvů bloků AutoCADu, úpravy zobrazení),
  • paralelní směrování vedení,
  • klopené potrubí.
Mezioborovou spolupráci v portfoliu softwaru 2011 pro stavebnictví zahrnují:
 • Autodesk Navisworks 2011 – sada softwaru tvořená aplikacemi Autodesk Navisworks Manage 2011, Autodesk Navisworks Simulate 2011 a Autodesk Navisworks Freedom 2011, která umožňuje projektantům a stavebním odborníkům sjednotit všechny projekční vstupy do jednoho synchronizovaného modelu pro revize, simulace a analýzu. Mezi klíčová vylepšení sady aplikací Navisworks 2011 patří:
  • restrukturalizované a zjednodušené uživatelské rozhraní,
  • zdokonalené nástroje pro seskupování,
  • nové spojení Primavera a Ganttovo zobrazení.
 • Autodesk Buzzsaw 2011 – řešení správy dokumentů, dat a návrhů, které je poskytováno formou softwarové služby a umožňuje centralizovat a bezpečně vyměňovat projektové informace v rámci distribuovaných týmů (mezi všemi zúčastněnými stranami, napříč geografickými oblastmi a společnostmi).  Je plně integrováno do portfolia návrhových řešení Autodesku a nově obsahuje funkci Buzzsaw Sync. Pomocí funkce Buzzsaw Sync mohou uživatelé:
  • automaticky synchronizovat soubory z počítače do umístění Buzzsaw bez narušení svých pracovních postupů,
  • snadno centralizovat víceoborové modely pro import do Autodesk Navisworks,
  • využívat oprávnění Buzzsaw k bezpečnější synchronizaci, sdílení a přístupu k informacím.
Pro usnadnění vizualizace návrhů a kreativní komunikace obsahuje portfolio 2011:
 • Autodesk 3ds Max Design 2011 - nabízí zajímavé nové metody uvedení návrhů do života pomocí sdružováním dat, iterací nápadů a prezentací výsledků. Mezi hlavní nové funkce patří:
  • inovativní nový hardwarový renderer Quicksilver,
  • souborové propojení FBX s aplikací Revit Architecture,
  • výřezové zobrazení materiálů aplikace 3ds Max Design.
Portfolio 2011 pro infrastrukturu
Mezi softwarové aplikace Autodesk 2011 pro projekty silnic, dálnic a inženýrských sítí patří:11_Background_Image_Rendering_2
 • AutoCAD Civil 3D 2011 - řešení informačního modelu (BIM) pro liniové a plošné stavby, pomáhá týmům rychleji odevzdávat kvalitnější projekty v oblasti dopravy, územního plánování a životního prostředí. Její modelově založené pojetí pomáhá udržovat projektové informace v koordinované podobě a zároveň odevzdávat kvalitnější dokumentaci a vizualizace. AutoCAD Civil 3D umožňuje uživatelům získat konkurenční výhodu BIM a odevzdávat nápaditější projektová řešení.  Mezi hlavní nové funkce patří:
  • vylepšení z hlediska použitelnosti a výkonu i optimalizovaná 64bitová verze aplikace Civil 3D,
  • nástroje pro lepší řízení tvorby a úprav koridorů,
  • zdokonalená funkčnost pro automatické rozšíření a klopení vozovky v oblouku, která nabízí dynamickou vazbu na trasu a flexibilní možnosti úprav.
 • AutoCAD Map 3D 2011 - poskytuje přímý přístup k datům potřebným pro plánování, návrh a správu infrastruktury. Profesionálům, kteří se zabývají projekty v oblasti dopravy, vody, energie a územního plánování, umožňuje AutoCAD Map 3D snáze vytvářet, spravovat a analyzovat data návrhů, GIS a majetku, aby mohli dosahovat lepších návrhů, vyšší produktivity a lepší kvality dat. Mezi hlavní nové funkce patří:
  • nové nástroje pro mračna bodů,
  • nová a zdokonalená podpora datových formátů,
  • vylepšené funkce pracovního postupu.
Dostupnost produktů se bude v různých zemích lišit. Podrobnosti a informace o možnostech nákupu viz www.autodesk.com/purchaseoptions.

Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit