Amper 2019
Fresh-IT
Google překladač: English Deutsch
Předplatné časopisu CAD

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pilotní provoz multi-modální navigace v Brně

Úterý, 22 Březen 2011 18:08

InTime_1112Nový způsob kombinované navigace ve městě je pilotně zkoušen v Brně a zájemci si jej mohou zdarma vyzkoušet na svém zařízení iPhone. Jedná se o nový typ služby, kdy veškeré dopravní informace z jinak oddělených systémů (informace o dopravních zácpách, městské hromadné dopravě nebo vlakových linkách) jsou implementovány do podoby jedné služby. Výsledná aplikace tak v reálném čase bere v úvahu například aktuální zpoždění městské hromadné dopravy nebo aktuální dopravní data o kolonách na silnicích. Podle toho nabídne kombinaci dopravních prostředků, které uživatele dovedou co nejrychleji do jeho cíle.

Systém vyvíjený v rámci projektu In-Time bude v budoucnu také součástí nové generace navigačních systémů Dynavix. Dynavix by díky tomu představil opravdový komfort v oblasti přepravy jednotlivců a ukázal budoucí trend v navigačních řešeních.

Snahou celého řešitelského týmu tvořeného univerzitami a společnostmi z různých států Evropské unie je poskytnout komplexní kombinovanou a efektivní službu pro velká města a regiony, která spočívá ve vytvoření multifunkční nabídky napříč dopravními a přepravními kapacitami městské dopravní sítě, které má uživatel v daný čas k dispozici díky jedné službě.

Pokud se taková služba uplatní v praxi, tak dalšími pozitivními důsledky bude:

  • Menší znečištění, včetně emisí CO2 a hluku
  • Méně dopravních zácep
  • Nižší spotřeba energie
  • Odklon od individuální dopravy směrem k veřejné dopravě
  • Citlivé a adaptivní řízení dopravy

Předpokládá se také změna cestovního chování uživatele takové služby, směrem k efektivněji využívaným možnostem dopravy. Jedná se o další příspěvek k ekologické dopravě a zkvalitnění životních podmínek ve velkých aglomeracích.


 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit