Sophos - promo akce na zabezpečení koncových bodů
Minerva
Google překladač: English Deutsch
Sophos - promo akce na zabezpečení koncových bodů
Bim.Point

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CAD pomáhá v efektivnější těžbě surovin

Středa, 07 Prosinec 2005 16:57
Presoft QuarrySpolečnost PSP Engineering a.s. vytvořila ve spolupráci s firmou Koral s.r.o. a firmou AAC Solutions s.r.o. softwarové řešení "Presoft Quarry" využívající CAD a GIS technologie k řízení těžby nerudných surovin v povrchových lomech. 

 PSP Engineering a.s. je česká společnost celosvětově působící v oblasti dodávek kompletních závodů, procesních systémů, technologických linek, strojů a zařízení pro průmysl výroby stavebních hmot a úpravy nerostných surovin, zejména pro cementárny a vápenky. Součástí těchto dodávek je i komplexní služba "Prostorový model lomu pro management těžby" výrazně přispívající k plnění nároků zákazníka na efektivitu a ekologii těžby. Jádrem této služby jsou softwarové aplikace Autodesk Map 3D, nadstavba "Presoft Quarry" a databáze MS SQL.

Prostorový model lomu zpracovaný v jednotném topografickém systému zajišťuje exaktní a přehledné ukládání a uchovávání znalostí o těžební lokalitě a vzhledem k propojení modelu lomu s databází, umožňuje začlenění těžby surovin do informačního systému cementárny nebo jiného technologického celku. Softwarové aplikace umožňují zpracování, editaci a vizualizaci prostorového modelu lomu, členěného na mikrobloky a etážbloky, jejichž parametry jsou při tvorbě modelu vypočteny matematickou extrapolační metodou z geologických a chemicko-technologických hodnot geologických vrtů. Ke každému mikrobloku a etážbloku prostorového modelu je připojen příslušný řádek databáze. Nadstavba "Presoft Quarry" umožňuje výběr a kombinace etážbloků lomu podle jejich parametrů, tvorbu plánů těžby, vyhodnocení doplňkových průzkumů, konstrukci virtuálních vrtů a výpočty parametrů odtěžovaných celků.

Zadání a ideové řešení nadstavby "Presoft Quarry" zpracovala společnost PSP Engineering a.s. ve spolupráci s firmou Koral s.r.o., řešitelem softwarové části je firma AAC Solutions s.r.o., autorizovaný vývojář firmy Autodesk. Program je k dispozici jak angličtině, tak v ostatních jazycích.