CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Průzkum chce odhalit stav projektování v České republice

Úterý, 26 Červen 2012 18:06

Tags: Architektura | BIM | Stavebnictví

pruzkum_bim_1226Jaký je stav současného projektování ve stavebnictví? Je pravdou tvrzení, že stavebnictví jako jediná odnož průmyslu zaznamenává v produktivitě stagnaci místo rozvoje? Jak by asi dopadlo stavebnictví ve srovnání s produktivitou automobilového průmyslu? Odborná rada pro BIM ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT v Praze spouští v odborné veřejnosti průzkum českého stavebnictví, který se týká analýzy aktuální formy tvorby a využívání projektové dokumentace v ČR. BIM – Informační model budovy (z anglického Building Information Modeling) je nový proces vytváření a správy dat jakékoliv stavby během celého jejího životního cyklu. Jde o zcela odlišný způsob projektování, stavění i správy majetku než je v současné době v České republice rozšířeno.

Jsou to jen domněnky a průzkum ukáže, že každý chce BIMovat, jen to o osobě neví? Anebo se spíše potvrdí fakt, že stavebnictví funguje podle zažitých rčení: „Kdo nic nedělá, nic nezkazí" či „Každá změna je jen k horšímu"? Jaké je to u nás, když ve vyspělých zemích vidíme, že Informační model budovy je stále důležitější a podmínka BIMování při veřejných zakázkách se dostává do legislativ vyspělých států?
Průzkum diplomanta Fakulty stavební ČVUT Tomáše Hrdiny cíleně oslovuje všechny účastníky stavebního procesu. Od architektů, přes projektanty profesí, statiky, stavební firmy, ale i vlastníky nemovitostí, developery, facility managery, požární techniky, geodety či konzultanty. Proč? Protože BIM je spolupráce, je to jeden tým, je to nástroj, který musí využívat všichni. Pak bude vysoce efektivní a ušetří nejen mnoho peněz, ale i přírodu, čas, nebo taky nervy.

Průzkum má Odborné radě pro BIM posloužit mimo jiné jako podklad pro její další činnost a pro prosazení zájmů, které jsou vesměs zájmy veřejnými. Digitální Informační model budovy je totiž otevřenou databází jakékoliv stavby, do které mají přístup nejen všichni účastníci stavebního procesu, ale také například auditoři. Veškeré náklady i rozsah prací je předem jasný a investor má tak od počátku až do konce nad celým procesem kontrolu. Pokud by se tento nový proces ve stavebnictví zavedl také v České republice, stagnující křivka produktivity v tomto odvětví průmyslu by nejen získala na vzestupnosti, ale veřejné stavební zakázky by byly od počátku transparentní a zůstaly by transparentními i v průběhu „života" staveb.

Odborná rada pro BIM podpoří průzkum odměněním vylosovaných hlasujících. Deseti z nich nabídne individuální členství v Odborné radě pro BIM na jeden rok zdarma a dalším deseti věnuje čestnou vstupenku na plánovanou listopadovou konferenci BIM 2 Day 2012.

Vyplnění dotazníku, který se týká analýzy aktuální formy tvorby a využívání projektové dokumentace v českém stavebnictví zabere svým respondentům ne více než 5 minut. Cílem šetření je analyzovat, jak skutečně je dokumentace vytvářena a dále využívána odborníky.

Formulář průzkumu naleznte zde.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit