POINT.X (2018-19)
Google překladač: English Deutsch
Bentley
Tiskárna Brno (CCB)

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vylepšený Eplan Fluid Professional

Středa, 04 Červenec 2012 14:08
Eplan_fluid_1227Společnost Eplan představuje vylepšený software pro návrh fluidních mechanismů, který nyní může být integrován do procesu projektování MCAD. Pomocí Eplan Fluid Professional bude možné konstrukční data ve 3D, symboly fluidních mechanismů a elektrické akční členy přímo navázat na rozpisku a technickou specifikaci zařízení. Mezioborový inženýrink přinese uživatelům snížení nákladů na projektování a tvorbu dokumentace. Současně se v celém projektu zvýší úroveň uplatněných znalostí z oblasti fluidních mechanismů. Eplan Fluid Professional kombinuje vyzkoušené a osvědčené metody návrhu fluidních mechanismů s návrhem mechanické konstrukce ve 3D.

K dílům, jak např. ventilům nebo válcům, které jsou umístěny do schématu fluidního mechanismu, jsou současně k dispozici konstrukční data ve 3D, jež lze pomocí schránky přenést do výkresu mechanické konstrukce a umístit je tam jako kostičky stavebnice LEGO. Funkce Eplan eTouch automaticky vygeneruje pro všechny komponenty vstupní a výstupní body, a tak usnadní a urychlí návrh fluidních obvodů. Uživatelé se obejdou bez hlubokých znalostí s konstruováním ve 3D. Výrobní výkresy a sestavy jsou vygenerovány automaticky jako součást dokumentace. Důležité výrobní informace jsou tak k dispozici již od začátku konstrukčních prací – např. kolik místa bude třeba k instalaci, kolik upevňovacích otvorů bude třeba vyvrtat nebo jaká bude délka hadic.

Řízení pracovního postupu pomocí rozhraní Step
Jedna z hlavních nových funkcí je integrace existujícího postupu návrhu fluidních mechanismů do návrhu mechanické konstrukce. Model ve 3D lze vytvořit v jakémkoliv systému MCAD (např. Autodesk Inventor). Zde se stanoví potřebný prostor pro pneumatické komponenty a zařízení pro dodávku stlačeného vzduchu a pomocí rozhraní Step se údaje exportují do systému Eplan Fluid Professional. V něm potom návrháři fluidních mechanismů vybírají vhodné komponenty a navrhují jejich propojení, a to s přímou vazbou na systémy pro elektrokonstrukci. Okamžitě jsou k dispozici automaticky vygenerované rozpisky dílců a hadic. Například když konstruktér fluidního mechanismu importuje do svého systému instalační desku, může na ni do zamýšleného prostoru umístit metodou drag and drop plánované komponenty ze schématu fluidního mechanismu a sestavit je přímo ve 3D do funkční sestavy. V procesu dimenzování se vytvoří výrobní informace, např. pro umístění upevňovacích svorek pneumatických jednotek pro údržbu celé soustavy. Konstruktér potom prostřednictvím rozhraní Step vrátí výsledky zpět do návrhového modelu celého stroje – včetně nově vypočtených komponent.

Zjednodušení konstrukčních prací prostřednictvím standardizace
Technici navrhující fluidní mechanismy mohou svou práci pomocí Eplan Fluid standardizovat, to znamená, že si mohou uložit často používané subsystémy, aby je mohli v podobě maker používat opakovaně. V těchto makrech jsou uloženy znalosti odborníků, jež tak lze opakovaně využívat. Standardizace zrychluje postup konstrukčních prací a zajišťuje jejich kvalitu ve všech inženýrských disciplínách. Tento proces, uplatňovaný i v oblasti elektrokonstrukce, umožňuje snížit nebezpečí vzniku chyb, zvláště u složitých mechatronických komponent, jako jsou ventilové terminály. Znalosti odborníků na fluidní mechanismy jsou tak používány tam, kde je jich třeba: při výběru a dimenzování komponent, jejich propojování do fluidního systému a správném umístění komponent v zařízení. Již od počátku postupu multidisciplinárních prací na projektu jsou brány úvahu délky hadic, množství vyvinutého ztrátového tepla, energetická efektivita, mechatronické interakce a optimalizace prostoru potřebného k instalaci.

Shrnutí
Přínosy pro konstruktéry jsou zřejmé: data ve 3D, symboly prvků fluidních mechanismů a elektrické akční členy jsou přímo provázány s rozpiskou dílů a technickou specifikací zařízení. Výsledek: snižují se náklady na projektování a dokumentaci.

На лице Чиуна засветилось "Статистико-экономический анализ производства сахарной свеклы с целью изучения роста (спада) урожайности"удовлетворение.

Пришел сказать тебе, что собирался, произнес "Статистико-экономический анализ реализации продукции животноводства"Джадсон.

пробормотал сэр Джордж "Статистическая обработка данных, полученных экспериментальным путем в лесохозяйстве"уже перед дверью.

Окончив чтение, Смит закрыл "Статистический анализ использования земельных ресурсов"файл и протянул руку к трубке спецтелефона, который "Статистическая обработка земельно-кадастровой информации"соединял его напрямую с президентом Соединенных Штатов.

На светофорах "Статистическое изучение и анализ посевных площадей, урожая и урожайности зерновых и зернобобовых культур Ачинского района Красноярского края"я поглядывал "Статистический анализ производства и продажи сахарной свеклы"на Кэтрин.

Когда он увидел, что один "Статистический анализ производства молока в группе хозяйств региона"из нападавших потерял руку, он понял, что все будет "Статистический анализ сельского хозяйства"довольно неаккуратно и "Статистическое изучение развития переработки животноводства по производству молока в сельскохозяйственных предприятиях и объединениях"нырнул в дверной проем в стене, когда на симпатичного американца пошли еще четверо.


 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit