Data&AI Forum 2020
Google překladač: English Deutsch
Data&AI Forum 2020
Alvao

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Rekvalifikace pro přípravu výroby

Pátek, 03 Únor 2006 14:45
Společnost gedas ČR získala akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provádění rekvalifikace pro pracovní činnost v oboru konstruktér CAD, pracovník oddělení přípravy a vývoje výroby, a pověření vydávat pro tuto pracovní činnost osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

„Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ověřilo způsobilost uvedeného subjektu k provádění rekvalifikace pro vymezené pracovní činnosti s přihlédnutím k úrovni odborné i pedagogické kvalifikace vyučujících a stavu projektové přípravy vzdělávacích aktivit,“ uvádí se v dokumentu Rozhodnutí o akreditaci.

„Získání akreditace přináší našim zákazníkům možnost vyškolit, případně rekvalifikovat, své nové zaměstnance se státním příspěvkem. Poplatky za školení je možné použít jako uznatelné náklady při čerpání investičních pobídek od státu nebo EU, což přináší značnou úsporu celkových finančních prostředků vynaložených na školení,“ vysvětluje odborný garant vzdělávacího programu Ing. Jiří Honzejk. „Akreditace je rovněž zárukou dodržování standardizovaných postupů, osnov a učebních plánů,“ dodává.

Celodenní vzdělávací programy společnosti gedas trvají čtyři až patnáct pracovních dnů dle zvoleného kurzu a zaměřují se na školení konstrukčního systému CATIA. Výuka probíhá formou přednášek a výkladu spojeného s praktickým cvičením na pracovních stanicích.

Absolventi budou po úspěšném ukončení kurzu znát prostředí konstrukčního systému CATIA a budou schopni v tomto systému konstruovat, tedy navrhovat výrobky, provádět analýzy kolizních stavů a tvořit výkresovou dokumentaci. Vstupním předpokladem je pouze základní znalost práce na PC.

Kurzy systému CATIA pořádá společnost gedas již několik let. Školení probíhají v učebnách v Liberci a v Mladé Boleslavi.


 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit