Amper 2019
CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch

Nejúspěšnější firmy používají PLM řešení

Čtvrtek, 16 Únor 2006 15:54
Společnost UGS zveřejnila výsledky nejnovější studie, již provedla agentura AberdeenGroup. Podle této studie je u nejúspěšnějších firem (v každém oboru) čtyřikrát pravděpodobnější, že budou používat PLM technologii k automatizaci procesu vývoje produktů. Zpráva nazvaná „New Product Development: Profiting from Innovation, December 2005“ definuje nejúspěšnější společnosti ve svém oboru jako ty, které se ve všech pěti zvolených produktových kategoriích umístily v 25 procentech nejlepších.

V této nové zprávě Aberdeen uvádí data ze zprávy Product Innovation Agenda, která zjistila, že společnosti díky novým PLM řešením dosáhly 19-procentního nárůstu z příjmů, 15-procentních úspor nákladů a 16-procentního snížení nákladů na vývoj.

Zpráva zdůrazňuje význam PLM řešení pro dosažení těchto skvělých výsledků, konkrétně říká: „Je nepochybné, že při inovaci a úspěšném vývoji produktů hraje významnou roli automatizace. Firmy disponující centralizovanou správou dat a vědění jsou lépe schopny plnit vytyčené cíle.“

„Výsledky našeho výzkumu jen potvrdily, že inovace je skutečně týmový sport,“ prohlásil viceprezident AberdeenGroup Jim Brown. „Vývoj nových produktů (NPD) je velice složitý proces, který vyžaduje rozsáhlou spolupráci a neustálou koordinaci jednotlivých aktivit. Jen tak lze dosáhnout společného cíle. Ty společnosti, kterým se tato koordinace podaří a které efektivně implementují postupy a technologie umožňující skutečné spolupráce napříč firmou, pak však dosahují velice významného nárůstu výkonu,“ dodal Jim Brown.

 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit