Amper 2019
CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch

Soutěž CITY HOUSE 2006 vyhodnocena

Pátek, 28 Duben 2006 13:36
Autoři: Daniel BAROŠ, Michal NejezchlebV polovině minulého roku byla společností Nemetschek s.r.o. ve spolupráci s magistrátem města Brna a architektonickým portálem Archiweb.cz vyhlášena studentská ideová architektonická soutěž MĚSTSKÝ DŮM – CITY HOUSE 2006.

Předmětem této soutěže byl návrh městského domu na velmi zajímavě situované parcele na nároží brněnských tříd Hybešova a Nové Sady. Účastníci měli za úkol stanovit a vhodně poměrově zastoupit funkce domu a zároveň najít vztah k místu a okolí navrhovaného objektu a podpořit ho vhodným kompozičním řešením.

Všechna kritéria soutěže splnilo 11 soutěžních návrhů. Návrhy byly velmi pestré a to nejen řešením dispozice a funkce objektu, ale i svým grafickým zpracováním.

Vzhledem k atraktivitě a umístění parcely kladla porota důraz nejen na zajímavé a logické řešení náplně domu, ale i na jeho celkový výraz a návaznost na okolí. Do užšího výběru poroty postoupilo pět návrhů, které jednak splnily požadavky zadavatelů soutěže, ale zároveň vnesly i něco nového.

Celkové první místo obsadil dům, který měl jednak logickou a přehlednou dispozici systematicky využívající půdorysné plochy objektu a jednak zajímavě a čistě řešil napojení na okolní objekty využitím různých výškových úrovní svých bočních křídel. Tento návrh zaujal také komplexností svého řešení a velmi elegantním, osobitým grafickým zpracováním. Z architektonického pohledu by se tomuto řešení dala vytknout snad jen jakási formálnost rastru použitého na fasádách. Tento vítězný projekt zpracovali Daniel BAROŠ a Michal Nejezchleb, studenti 6. ročníku Fakulty architektury ČVUT.

Druhé místo připadlo objektu, který na první pohled zaujal svým vtipným řešením nároží. Z hlediska kompozice autor velmi dobře pochopil potřeby místa a využil kontrastu, který přináší tomuto místu potřebný akcent. Toto řešení bylo ještě umocněno zajímavým konstrukčním řešením. Negativum návrhu je jistá míra účelovosti stavby, kterou tvoří sport. Diskutabilní byly také technické vlastnosti a vhodnost použitých materiálů. Autorem je Ondřej Kafka, student VUT, 6. ročníku Fakulty architektury

Na třetím místě byl oceněn dům, který vyjádřil technologické možnosti konstrukcí 21. století. Skleněná bublina vytvářející jasnou dominantu nároží. Také funkční náplň odpovídá místu, na kterém stavba stojí. Na druhé misce vah ale stojí velká finanční náročnost stavby, ekologicky nedopracovaný koncept a poddimenzování obslužných a parkovacích ploch. Projekt zpracoval Václav Slíva, student 6. ročníku ČVUT, Fakulty architektury.

Na čtvrtém místě se umístil projekt, který zapůsobil svým realistickým řešením. Opět tu nalézáme oživující prvek nároží, který přispívá celkově hravému výrazu. Také půdorysy jsou velmi funkční a skvěle korespondují s fasádou. Slabinou je nepřesvědčivě vyřešené parkování, hmotově nevyvážené řešení horní části ve vztahu k sousedním domům a umístění reklamní plochy narušující okolí.

Soutěž ukázala několik cest k řešení této brněnské lokality, nabídla městu čerstvý pohled nezaujatých tvůrců a splnila tak očekávání zadavatelů. Je to velmi dobré nakročení do dalších ročníků a výzva pro studenty, kteří se chtějí prosadit na poli architektury.

Více informací najdete zde.


 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit