E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Rámcová dohoda Renaultu a ESI Group o strategické spolupráci

Pondělí, 20 Květen 2013 13:04

Renault Jean-Loup Huet--ESI Alain de Rouvray-1321Společnost ESI Group oznámila podpis rámcové dohody o spolupráci s Renaultem. Dohoda se zaměřuje na podporu nového strategického plánu „Renault 2016 – Drive the Change“, založenou na ambicích Renaultu zpřístupnit všem udržitelnou mobilitu. Renault čelí výzvě zlepšit kvalitu svých vozidel při současném snížení ceny a souladu s novými předpisy zaměřenými na snížení jejich dopadu na životní prostředí, zejména emisemi CO2. To se promítá do naléhavé potřeby urychlit inovace, což vyžaduje zavedení nových materiálů a procesů, jejichž dopady musí být rychle a spolehlivě posouzeny a otestovány.

Za tímto účelem, jakož i obecně z důvodu zlepšování procesů, které podporují inovace, Renault zavedl metodiku Virtual Prototyping. Na rozdíl od tradičních metod CAE, pomáhá virtuální prototypování posoudit rychle řadu možností, což eliminuje potřebu fyzických prototypů a poskytuje výkonný rozhodovací nástroj, který rozšiřuje oblast inovačních možností a urychluje identifikaci inovací s vysokou přidanou hodnotou.
Renault začal používat ESI řešení na počátku 90. let k provádění přesných a prediktivních výrobních simulací a provádění virtuálních testů výkonu na svých vozidlech před jejich reálným testováním. V roce 2011, po podpisu rámcové smlouvy s ESI na licence, pak Renault přijal od ESI řešení Virtual Performance Solution (VPS). VPS pracující na jednojádrovém modelu a jako samostatné softwarové řešení, zajišťuje výkon konstrukce a optimalizace napříč různými doménami, včetně bezpečnosti při kolizích, nárazech a ochrany cestujících, stejně jako akustiky interiéru a vytváření prototypů sedadel. Pomocí VPS jsou týmy Renaultu schopny předvídat vliv výrobních procesů a materiálových vlastností na výkonnost produktu, nahradit potřebu fyzických prototypů, šetřit náklady a čas a zajistit kvalitu svých výrobků.
V uplynulých letech dal společný tvůrčí přístup Renaultu a ESI vzniknout některým komerčně dostupným softwarovým řešením firmy ESI, včetně sady softwaru pro komfort cestujících, nyní části Virtual Seat Solution. Toto řešení, zaměřené na poskytování virtuálního prototypování pro sedadla na principu end-to-end, umožňuje inženýrům provádět víceoborové simulace týkající se výroby a provedení sedadla a poskytuje základ pro optimalizaci návrhu sedadla při společném využívání jednoho základního modelu.
Rámcová dohoda o spolupráci mezi Renaultem a ESI se zaměřuje na posílení stávajících vztahů a přínos většího počtu příležitostí pro další spolutvorbu založenou na ESI řešeních.


 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit